Folksam

3 kostnadsfria videomöten med veterinär per år

Kostnadsfria besök gäller vid symptom/skada/sjukdom som annars omfattas av din försäkring. Konsultationer som avser rådgivning gällande symptom/skada/sjukdom som inte omfattas av din försäkring faktureras kunden i efterhand. Exempel på icke kostnadsfria besök är beteenderådgivning, kostrådgivning eller utskrift av recept för preventiv vård.

Kom igång
FirstVet
Registrera ditt djur