Fråga veterinären - Hund

Fransk bulldogg som kräks och sätter i halsen

Jag har en fransk bulldogg som för två år sedan opererades för sina trånga luftvägar. Sedan dess har problem med att han kräks väldigt lätt när han blir uppspelt, t ex när han leker med andra hundar eller springer snabbt. Det har hänt vid två tillfällen att han har satt kräket i halsen och inte fått upp det, vilket har resulterat i att jag har fått dunka honom i ryggen och göra Heimlich manöver. Båda gånger har han varit nära att dö. Detta är förstås väldigt jobbigt och jag är rädd att det ska inträffa igen! Jag har nu börjat fundera på om han verkligen har ett bra liv, när han måste begränsas från att bli så där glad och sprallig som hundar blir, med risk att han ska sätta i halsen igen. Jag gick till en veterinär som på min historia bedömde att det kanske var lika bra att avliva honom. Jag känner mig väldig osäker på vilket beslut som är rätt? Han är ju annars en frisk hund och det känns fel att avliva en frisk hund.

Veterinär hos FirstVet svarar:

Så tråkigt att höra att din hund har besvär trots operationen och så otäckt med de andningsstopp du beskriver! Jag förstår att du funderar mycket kring vad som är bäst att göra i det här läget, eftersom din hund verkar så frisk förutom vid dessa tillfällen. Eftersom du känner dig tveksam till den rekommendation du fick hos den veterinär du senast uppsökte så skulle jag föreslå att du bokar in en tid hos en veterinär som är särskilt inriktad på trubbnosiga rasers besvär – exempelvis den veterinär som utförde operationen av din hunds luftvägar. Veterinären kan då göra en utvärdering av din hunds grad av besvär i dagsläget, därefter kan ni diskutera igenom hur prognosen för ett bra liv ser ut och ifall det finns några fler behandlingar som kan vara aktuella att prova. 

Som du säkert redan känner till så har trånga luftvägar även en påverkan på mag-tarmkanalen och det är väldigt vanligt att trubbnosiga hundar har problem med kräkningar eller uppstötningar. Det kan tyvärr vara så att din hunds kräkningar/uppstötningar och andningsstopp blir svåra att komma tillrätta med om de beror på kroniska följdskador efter tidigare andningsbesvär, men för att du ska få ett säkrare utlåtande om din hunds utsikter så är det bra om en specialist gör en helhetsbedömning av hans problem. 

Vid en operation av en trubbnosig hunds luftvägar är det vanligt att man opererar tre olika problem vid samma tillfälle: trånga och stela näsborrar, för långt gomsegel samt eventuella utåtvrängda slemhinnefickor i svalget. Men det förekommer även att bara ett eller två av dessa problem åtgärdas, beroende på hundens grad av besvär vid operationstillfället. Jag känner inte till vilka operationer som gjordes på din hund, men om det är så att bara en av operationerna gjordes (t ex plastik av trånga/stela näsborrar) så kan behandlande veterinär behöva ta ställning till ifall det finns möjlighet till kompletterande kirurgi. 

Tyvärr utgör de tre problem jag nämnt ovan (trånga/stela näsborrar, för långt gomsegel och utåtvrängda slemhinnefickor) bara en del av det syndrom som påverkar andningen hos trubbnosiga raser. De kan även ha andra luftvägsbesvär som är svårare att komma tillrätta med. Det är därför som en hund med trånga luftvägar sällan blir hundraprocentigt bra efter luftvägsoperation, även om de flesta blir väldigt mycket bättre i sin andning. Utöver de tre problemen ovan så kan kortnosiga hundar ha problem med för smal luftstrupe och med förträngningar i själva näshålan, vilket kan göra att de har en viss grad av andningsproblem trots luftvägsoperation. Ett annat problem som kan ingå i syndromet är sammanfallande svalg (larynxkollaps). Detta är en komplikation som kan drabba trubbnosiga hundar som gått länge med trånga luftvägar. Svalgets broskdelar, som har till uppgift att öppna och stänga luftvägarna, är väldigt formbart hos unga hundar. Hos en hund som fötts med för trånga näsborrar och/eller för långt gomsegel uppstår ett undertryck i luftvägarna som gör att brosket sugs inåt mot svalget. Brosket kan då med tiden bli förslappat och kan börja kollapsa, vilket kan leda till akuta andningsbesvär. Hundar som gått länge med andningsbesvär kan även få problem med inflammerad matstrupe på grund av läckage av magsyra upp i matstrupen. Ofta är det då aktuellt att prova att sätta in medicin mot magkatarr.

Här ovan har jag sammanfattat några olika problem som skulle kunna vara aktuella att utreda hos din hund. Det kan behövas utökade undersökningar, t ex röntgenundersökningar och svalginspektion under narkos, för att veterinären ska kunna hitta grundorsaken till din hunds nuvarande besvär och därmed kunna uttala sig om hur det kommer att påverka hans livskvalitet framöver.

Jag hoppas att detta svar kunde vara till hjälp!

Gratis råd, behandling eller remiss.

Ställ din fråga direkt till någon av våra veterinärer.

Genom videosamtal får du snabbt råd, diagnos och behandlingsförslag. Vid behov får du även remiss och i vissa fall recept.

Boka tid

Eller ladda ner FirstVet som app till din mobil: