Fråga veterinären - Fågel

Fråga om kolloidalt silver

Hej! Jag såg att en svensk veterinär via ett reportage på Youtube rekommenderade kolloidalt silver som ett alternativ i behandlingar av svårläkta sår etc. Jag känner också till någon annan veterinär som gör detsamma. Är det så att flera veterinärer använder sig av kolloidalt silver i Sverige som en alternativ behandling ? Om så är fallet, vad har upptäckts när det gjort det ?

Veterinär hos FirstVet svarar:

Hej!
Nu vet jag inte vad det är för youtubeklipp som avses, men jag gissar att inslaget inte handlar om kolloidalt silver utan snarare om silverförband, vilket är en annan sak.
Silver har under en lång tid används inom främst humansjukvården för behandling av olika infektioner. Det används fortfarande i en begränsad utsträckning vid behandling av svårläkta sår eller vid brännskador.

Eftersom silver är en tungmetall med giftiga egenskaper vilket kan medföra hälsorisker för djur och människor samt miljöpåverkan är användningen av silverförband inom vården ifrågasatt. Det finns även en oro för resistensutveckling. Bakteriernas resistens mot silver kan vara kopplad till resistens mot antibiotika. I vissa fall, till exempel vid svåra brännskador hos människor, kan användning av silverförband vara motiverat men i de flesta fall föredrar man produkter som är lika effektiva men inte har samma skadliga miljöpåverkan.

Som svensk veterinär är man skyldig att arbeta efter det man kallar "vetenskap och beprövad erfarenhet". Användning av kolloidalt silver anses varken vetenskapligt eller belagt med empiriska resultat varvid veterinärer inte ska rekommendera detta.

Vänliga hälsningar,

Gratis råd, behandling eller remiss.

Ställ din fråga direkt till någon av våra veterinärer.

Genom videosamtal får du snabbt råd, diagnos och behandlingsförslag. Vid behov får du även remiss och i vissa fall recept.

Boka tid

Eller ladda ner FirstVet som app till din mobil:

Registrera ditt djur