Fråga veterinären - Katt

E. coli/ehec

Vi har tidigare frågat angående köp av katt till familj där en familjemedlem är infektionskänslig. Vi kommer ha katten som innekatt och inte ge den rått kött, så smittorisken borde vara låg. Men hos uppfödaren har den fått rått kött och mamman har haft E. coli enligt uppfödaren. Är detta en smittorisk? Kan katter bära på ehec och smitta sin ägare?

Veterinär hos FirstVet svarar:

Kolibakterier inklusive E. coli finns normalt i tarmen hos såväl djur som människor. Det är en mindre andel av E. coli-bakterier som producerar verotoxin (vtec) som kan orsaka enterohemorragisk E. coli-infektion (ehec). 
Barn, äldre och personer med nedsatt immunförsvar löper ökad risk för sjukdomen, som förutom blodig diarré kan orsaka livshotande njursvikt. 
Ehec är en anmälningspliktig sjukdom och smittspårning sker vid diagnos, men det är inte alltid man finner källan. Verotoxinproducerande E.coli hittas främst hos idisslare som kor, får och getter, men även i vatten som kan kontaminera t ex sallad. Katter kan vara tillfällig bärare av dessa bakterier främst om de äter rått kött. 
Jag känner tyvärr inte till statistik på eventuell förekomst av vtec-producerande E.coli hos katter i Sverige.
En katt kan i teorin ha bakterier inte bara i sin avföringen, men även i pälsen, på tassar, matskålen osv. Smitta med ehec från djur till människa eller mellan människor kan ske med förhållandevis litet antal bakterier, och det vore därför oklokt av mig att garantera att handtvätt räcker för att skydda personer i riskgrupper. 
Om kattmamman har haft vaginit orsakad av E. coli, kan ni fråga uppfödaren om provet har odlats, typats och resistensbestämts, kanske hos SVA eller på annat ackrediterat laboratorium. 
Om du vill veta mera, rekommenderar jag att prata med er läkare, samt veterinär på SVA eller Jordbruksverket, som kan ha mer information om eventuell risk för ehec-smitta från katt till människa.
Ta gärna del av myndigheternas information om EHEC: 
http://www.sva.se/djurhalsa/zoonoser/enterohemorragisk--ecoli-ehec
http://www.jordbruksverket.se/amnesomraden/djur/sjukdomarochsmittskydd/smittsammadjursjukdomar/ehecvtec/fragorochsvaromehec.4.37e9ac46144f41921cd27392.html
https://issuu.com/folkhalsomyndigheten/docs/infektion-med-ehecvtec-ett-nationelGratis råd, behandling eller remiss.

Ställ din fråga direkt till någon av våra veterinärer.

Genom videosamtal får du snabbt råd, diagnos och behandlingsförslag. Vid behov får du även remiss och i vissa fall recept.

Boka tid

Eller ladda ner FirstVet som app till din mobil:

Registrera ditt djur