Digitalt veterinärmöte kompletterar fysiskt träckprov

FirstVet och Equippo Lab i nytt samarbete

PRESSMEDDELANDE 2019-05-23

Digitalt veterinärmöte kompletterar fysiskt träckprov

Ett nytt samarbete mellan den digitala veterinären FirstVet och det veterinärmedicinska laboratoriet Equippo Lab möjliggör smidigare hantering av den avmaskning som följer maskprov och maskkontroll för häst. Syftet är att kunna sätta in riktad veterinärhjälp via videosamtal efter fysiska träckprov och därigenom minska risken för felbehandling och resistens mot maskmedel.

Avmaskning av häst är en årlig rutin för de flesta hästägare, men bör inte ske utan en samlad veterinär bedömning. Efter analys av träckprover kan rätt typ av behandling genom avmaskning sättas in. Equippo Lab är ledande inom maskprov och maskkontroll, och i ett nytt samarbete med den digitala veterinärtjänsten FirstVet erbjuds hästägare nu snabb tillgång till veterinär via videosamtal för uppföljning och behandling av hästar med mask.

- För att hejda problemet med resistens mot maskmedel kan hästägare och veterinärer hjälpas åt att minska antalet onödiga avmaskningar. Forskning visar att cirka 20% av vuxna hästar står för 80% av smittan. Man bör därför inte avmaska hästar slentrianmässigt, utan välja vilka hästar som ska avmaskas med hjälp av träckprov som skickas in för analys. Tillsammans med FirstVet kan vi vara mer träffsäkra i att ge hästar rätt behandling, säger Anneli Blocher, leg. Biomedicinsk analytiker, hos Equippo Lab.

- Vi på FirstVet är måna om att arbeta patientsäkert och vill bidra till att läkemedel mot parasiter ska fortsätta vara verksamma under lång tid framöver. Därför rekommenderas strategisk avmaskning av föl och vuxna hästar, bland annat baserat på resultat av träckprov. Det bästa tillfället för att låta analysera träckprov är nu på våren, innan beteshagarna tas i bruk, säger Ida Rappestad Ellebæk, veterinär hos FirstVet.

Från och med den 23 maj kan veterinärer hos FirstVet förskriva medel för avmaskning och ge annan konsultation med utgångspunkt i de prov som lämnats in till Equippo Lab. Ett samtal kostar 99 kr under maj månad, och därefter 199 kr.