Regler för tävlingar och give-aways

Dessa tävlingsregler gäller för FirstVets tävlingar på deras instagramkonto, @firstvet.


  • Som tävlingsdeltagare samtycker du till tävlingens villkor samt övriga villkor och regler förknippade med tävlingen.

  • Denna tävling anordnas av FirstVet AB i samarbete med eventuell samarbetspartner som framgår i inlägget. Tävlingen är inte på något sätt är sponsrad, stödd eller administrerad av eller knuten till Instagram, Facebook eller Meta.

  • För att vara behörig att delta i tävlingen måste du vara minst 18 år och bosatt i Sverige samt ha en fullständig version av Instagram.

  • För att delta i tävlingen måste du uppfylla de kriterier som anges i inlägget. FirstVet utser vinnarna och beslutet går inte att överklaga.

  • Tävlingen pågår så länge som framgår i inlägget. Vinnarna kontaktas via meddelande på Instagram efter tävlingen är avslutad och tillkännages i kommentarsfältet, story och/eller ett Instagraminlägg. Vinnarna måste inom sju dagar svara FirstVet med efterfrågade uppgifter för att vinsten ska kunna levereras. Görs inte detta är vinsten förbrukad och FirstVet förbehåller sig rätten att utse en ny vinnare.

  • Alla vinster är personliga och kan ej överlåtas till annan person. Vinsterna kan inte tas ut i kontanter eller bytas till andra produkter, presentkort eller likvärdigt pris.

  • Vinnarna kan eventuellt bli skyldiga att betala vinstskatt.

  • FirstVet förbehåller sig rätten att avbryta, avsluta och/eller modifiera tävlingen samt ändra tävlingsreglerna när som helt utan varsel.

  • FirstVet förbehåller sig rätten att ta bort bidrag som bedöms vara olagliga eller på annat sätt olämpliga.

  • Genom att delta i tävlingen godkänner du att vi behandlar eventuella personuppgifter i enlighet med vår integritetspolicy.

Har du några frågor, vänligen kontakta support@firstvet.com