Brugervilkår

Senest opdateret: 2021-10-11

1. Generelt

Disse vilkår gælder for kunder der anvender FirstVet https://firstvet.com/dk/ eller FirstVet-appen, herefter benævnt "Site", leveret af FirstVet AB, corporate ID 559047-9894 ("FirstVet").

Ved at registrere en konto for at bruge FirstVet-services på websitet, indgår du en bindende kundeaftale med Firstvet.

Websitet er en internetbaseret online dyrlægeservice, der leverer services via hjemmesiden for kunder der registrerer sig som kontoindehaver.

Via websitet kan du bestille konsultation med en dyrlæge for at få en sundhedsmæssig kontakt i form af en videokonsultation samt få oplysninger om dyreadfærd, dyresygdomme og deres symptomer.

Du kan også vedhæfte en skriftlig beskrivelse af dyrets symptomer eller sende et billede under din individuelle konto, før du starter videokonsultationen. Når videokonsultationen starter, får du mulighed for at beskrive dyrets sygdomstilstand og/eller adfærd for dyrlægen, som derefter kan foreslå behandling.

FirstVet er ikke en del af det almene sundhedssystem, og den ydede service består i de råd bl.a. om pleje, som dyrlægen kommunikerer til dig. FirstVet bærer ikke noget ansvar for undersøgelser eller andre lægelige ydelser udført i forbindelse med en konsultation.

Når du opretter en konto, accepterer du samtidig forestående servicebetingelser. Når du har oprettet og registreret en konto på websitet, har du således automatisk accepteret at efterleve disse servicebetingelser.

Du er endvidere ansvarlig for nøjagtigheden af de oplysninger, som du afgiver i forbindelse med oprettelse af din konto, og du er ligeledes ansvarlig for at sikre, at dine data til enhver tid er korrekte og opdaterede. Du skal i forbindelse med oprettelsen angive den e-mailadresse og det telefonnummer, som du ønsker at FirstVet skal kunne kontakte dig på fra tid til anden.

Disse servicebetingelser samt andre oplysninger og anvisninger om vores services er tilgængelige på websitet.

2. Ændring af servicebetingelserne

Fra tid til anden kan FirstVet efter eget skøn foretage ændringer i websitets funktionalitet. Det kan for eksempel vedrøre layout, indhold eller funktionalitet og vil kunne påvirke betingelserne for brug af vores services. Sådanne ændringer vil blive annonceret via vores website og/eller via e-mail.

De nuværende betingelser for brug af vores services vil til enhver tid kunne findes på vores website. I tilfælde af FirstVets ændring af website eller af at servicebetingelserne stiller dig væsentligt dårligere, har du ret til at anmode om at opsige din konto hos FirstVet og få refunderet et eventuelt forudbetalt beløb for indgående videokonsultation, der endnu ikke er blevet brugt.

3. Generelle betingelser omkring konto og website

For at bruge vores service via vores website skal du være minimum 18 år. Ved at oprette en konto på websitet anerkender og accepterer du, at dine kontaktoplysninger kan blive brugt af FirstVet til at kontakte dig via e-mail vedrørende forskellige meddelelser og vedrørende forskellige tilbud. Du har mulighed for at framelde dig modtagelsen af disse meddelelser og tilbud, og FirstVet forpligter sig til at framelde din konto for så vidt angår disse meddelelser hurtigst muligt.

Kontoen er personlig, og du må ikke overføre eller overdrage din konto til andre. Du er ansvarlig for enhver handling, der gennemføres ved brug af din konto. FirstVet er ikke ansvarlig for misbrug af din konto af tredjemand og for eventuelle konsekvenser og mulige skader forbundet med denne brug.

Du er ansvarlig for, at din konto bliver brugt i overensstemmelse med disse servicebetingelser, samt andre vilkår og betingelser, der fremgår af websitet, samt enhver gældende lovgivning. Hvis du offentliggør oplysninger på websitet, er du eneansvarlig for indholdet heri.

Websitet og dets services supplerer den traditionelle dyrlægepleje. Dyrlægens rådgivning via websitet bør ikke anvendes eller sidestilles med en dyrlæges vurdering, diagnose eller behandling af sygdom.

4. Tilgængelighed

FirstVet vil yde en rimelig indsats for at sikre, at websitet til enhver tid er tilgængeligt. Det er FirstVets målsætning, at du skal kunne besøge din konto og booke et møde med dyrlægen hele dagen. Det kan dog forekomme, at websitet ikke er tilgængeligt på grund af tekniske problemer eller på grund af planlagt og offentliggjort vedligeholdelse af sitet.

5. Ansvar og ansvarsbegrænsninger

Websitet og de services, der ydes via det, leveres i dets nuværende tilstand og som det fremgår uden nogen form for juridiske garantier eller erklæringer af nogen art for så vidt angår indhold.

FirstVet er alene ansvarlig for driften af ​​websitet, der faciliteter videomøder mellem dig og dyrlægen og tilhørende services, såsom opbevaring af oplysninger og anden information, der fremgår af websitet.

FirstVet er ikke ansvarlig for den behandlingsanvisning, information eller anbefaling, som dyrlægen giver dig under videokonsultationen eller skriftligt via websitet. FirstVet er således ikke ansvarlig for eventuel fejlbehandling, der måtte opstå i en konkret i sag. Ansvaret for behandlingen er alene et anliggende mellem dyrlægen og dig. FirstVet er ligeledes ikke ansvarlig for indholdet af hjemmesider, der er knyttet eller fremgår af websitet.

Firstvets ansvar for websitet er om alle omstændigheder begrænset til erstatningsansvar for direkte skader på op til maksimalt 7.000 DKK. FirstVet kan således ikke gøres ansvarlig for følgeskader, fortabt fortjeneste, manglende forventede besparelser og/eller andre indirekte skader.

FirstVet er ikke et apotek og leverer ikke som virksomhed selv nogen form for medicin hverken med eller uden recept. Levering af ​​apoteker-relaterede varer og lægemidler leveres af FirstVets partner.

Hvis du har et problem med eller er utilfreds med websitet og de services, der ydes der, bedes du kontakte support@firstvet.com og/eller vælge at ophøre med at bruge websitet.

Hvis du mener, at dyrlægen har begået en fejlbehandling, bedes du kontakte den pågældende dyrlæge og klage hurtigst muligt. Hvis dette ikke løser problemet er det Forbrugerklagenævnet, som er den myndighed i Danmark, der er ansvarlig for at behandle klager over dyrlægeservicen.

6. Immaterielle rettigheder mv.

Ophavsret, copyright og alle andre immaterielle rettigheder til FirstVet, herunder varemærke, firmanavn og website samt alle dokumenter, der er brugt og/eller fremsendt af FirstVet via websitet tilhører Firstvet. Dette gælder ligeledes immaterielle rettigheder for så vidt angår alle indgåede licensaftaler indgået online eller analogt.

FirstVet forbeholder sig således eneret til at anvende ovenstående materiale. Al kopiering, ændring, overførsel, overdragelse og/eller anden brug af FirstVets materiale, der ikke udtrykkeligt er tilladt i henhold til disse servicebetingelser eller online instruktioner fra tid til anden, er forbudt.

Du anerkender og accepterer, at uautoriseret brug af FirstVets intellektuelle rettigheder ud over at overtræde brugsvilkårene for websitet også er at betragte som en kriminel handling. FirstVet forbeholder sig retten til at anlægge sag i tilfælde af sådan uautoriseret brug af FirstVets intellektuelle rettigheder.

Ejerskab og ophavsret til billeder og videomateriale uploadet af dig til websitet tilhører dig.

FirstVet og dyrlægen har dog ret til at bruge sådanne billeder og videomateriale til at yde services til dig.

Dette indebærer blandt andet du, når du uploader billeder og videomateriale samtidig giver dyrlægen ret til at gemme og kopiere og disse og ligeledes videregive disse til andre sundhedsudbydere f.eks. i forbindelse med en henvisning.

FirstVet bruger ikke billeder og videomateriale fra dig til andre formål end at yde services til dig. FirstVet forbeholder sig dog ret til at optage videokonsultationer til kvalitets- og uddannelsesmæssige formål. Dette vil i givet fald blive oplyst ved inden mødets begyndelse.

7. Uautoriseret brug af konto og website

FirstVet kan til enhver tid træffe foranstaltninger mod uautoriseret brug af konti og website. Uden varsel og ansvar for eventuelle konsekvenser, kan Firstvet deaktivere din konto, slette oplysninger fra websitet eller tage andre skridt for at beskytte websites omdømme og pålidelighed.

Hvis du har overtrådt disse servicevilkår eller den til enhver tid gældende lovgivning, eller brugt websitet ulovligt eller på en ulovlig måde, er du erstatningsansvarlig og samtidig forpligtet til at erstatte og holde FirstVet fri for alle krav både af økonomisk og ikke-økonomisk art, der er forårsaget af denne ulovlige brug af websitet.

8. Aflysning af videokonsultation

Op til 60 minutter før en aftalt videokonsultation skal finde sted, kan du gratis annullere den. Du vil derefter være berettiget til refusion af det beløb, der allerede er betalt for videokonsultationen. På grund af tekniske forhold, kan det tage op til 14 dage før dine penge er refunderet.

Du er ikke berettiget til refusion af allerede indbetalt videokonsultationer, der annulleres senere end 60 minutter før videokonsultationen finder sted.

9. Udmelding og suspension

Servicevilkår gælder så længe, at du har en konto registreret hos FirstVet. Hvis du ikke længere ønsker at være bundet af vilkårene for brug, skal du opsige din konto. Hvis du opsiger din konto, fjerner FirstVet straks alle de opgivne og lagrede oplysninger om dig med undtagelse af sådanne oplysninger, som det kræves af den til enhver tid gældende lovgivning at gemme.

Hvis du overtræder de gældende servicevilkår eller andre offentliggjorte politikker, har FirstVet ret til øjeblikkeligt at lukke for din konto. Oplysninger om dig, der er lagret, vil også blive fjernet straks af Firstvet. Du er ikke autoriseret til at genregistrere eller registrere en ny konto uden særlig tilladelse fra FirstVet, hvis din konto er blevet deaktiveret i overensstemmelse med dette afsnit.

10. Priser og betaling

Priser og gebyrer for en videokonsultation med dyrlægen fremgår af websitet og ligesom eventuelle andre gældende priser også fremgår af websitet.

Betaling for en videokonsultation sker via hjemmesiden på forhånd inden videokonsultationen påbegyndes. Du kan ikke starte en videokonsultation med dyrlægen før betaling er foretaget.

11. Behandling af personoplysninger

Når du registrerer en konto hos Firstvet, så accepterer du samtidig, at Firstvet behandler dine personlige oplysninger i overensstemmelse med nedenstående. De personlige oplysninger, der indsamles, er f.eks. navn, personnummer, adresse, mobiltelefonnummer, e-mailadresse og IP-adresse og personlige oplysninger, der gives i forbindelse med videokonsultationer mellem dig og dyrlægen. Sådanne personoplysninger behandles for at FirstVet skal kunne levere tjenesterne via den website, du har valgt til at benytte, når du opretter en konto.

Personlige data kan også bruges af FirstVet som grundlag for styring af dine forpligtelser, forretningsanalyse, produktudvikling og direkte markedsføring gennem forskellige medier som e-mail. Personoplysninger kan ligeledes indleveres til dyrlægen eller dit udpegede forsikringsselskab til de angivne formål.

FirstVet er den personligt ansvarlige identificerbare person for din konto, og du kan til enhver tid kontakte FirstVet for at få oplysninger om, hvilke personlige data, der behandles, for at rette op på ukorrekte oplysninger, skriftligt anmode om, at oplysningerne ikke fremadrettet bruges til direkte markedsføring og til at bede FirstVet om at stoppe behandlingen af ​​personlige data for fremtiden.

FirstVet er ansvarlig for behandling af persondata for så vidt angår de personlige oplysninger, der gives til dyrlægen, personoplysningerne på kontoen og personoplysninger fra videokonsultationerne. Firstvet forpligter sig til at behandle de pågældende personoplysninger i overensstemmelse med gældende lov og dyrlægeinstrukser og at tage de tekniske og organisatoriske foranstaltninger med henblik på at beskytte persondata mod uautoriseret adgang, ødelæggelse og forandring.

12. Håndhævelse

I tilfælde af uoverensstemmelse mellem parterne finder dansk ret anvendelse og værneting i 1. instans er Københavns byret.

13. Kontaktinfo

Hvis du vil i kontakt med FirstVet, kan du sende en mail til vores kundeservice på support@firstvet.dk (mellem kl. 09:00 - 18:00 i hverdage med undtagelse af danske helligdage). Vores kontaktoplysninger kan også findes på websitet.