Brugervilkår

LÆS DISSE VILKÅR OMHYGGELIGT

1. Indledning

Disse vilkår for anvendelse gælder for kunder, der bruger de tjenester, der leveres af FirstVet ApS, org.nr 40541012 (vi, os eller FirstVet): Webstedet www.firstvet.com, mobil applikationssoftware FirstVet og eventuelle data, opdateringer og dokumentation relateret til det (tilsammen kaldet Webstedet eller Tjenesten) og den service, du opretter forbindelse til via webstedet, og det indhold og de tjenester, der leveres via det webstedet.

Ved at registrere en konto hos os eller bruge Webstedet accepterer du disse vilkår og betingelser, der er bindende. Hvis du ikke accepterer og indvilliger i disse vilkår, skal du ikke registrere en konto hos os. De måder, hvorpå du kan bruge Webstedet, kan også blive påvirket af reglerne og politikken i den relevante app store, hvor du har downloadet Webstedet.

Du er ansvarlig for nøjagtigheden af de oplysninger, der gives, når du registrerer din konto, og for at sikre, at dine registrerede kontooplysninger holdes opdaterede (herunder, men ikke begrænset til, dine kontakt- og fakturerings oplysninger). Oplysningerne skal indeholde den e-mailadresse og det telefonnummer, som vi kan bruge til at kontakte dig.

Disse vilkår og andre instruktioner og oplysninger om tjenesten er også tilgængelige på Webstedet.

2. Tjenesten

Tjenesten er en internetbaseret veterinær tjeneste for registrerede brugere, hvor du kan kommunikere via chat, tale eller videoopkald (Møde) med en autoriseret dyrlæge, veterinærsygeplejerske, foderrådgiver, adfærdsrådgiver eller anden kvalificeret person afhængigt af, hvad din sag drejer sig om (i det følgende benævnt Dyrlæge) og få oplysninger om dit kæledyrs adfærd, sygdomme og/eller symptomer. Under en Møde er du ansvarlig for at du oppgir korrekt informasjon om forsikringsselskapet ditt, eller at tidligere oppgitt informasjon er oppdatert. Før Mødet kan du give en skriftlig beskrivelse af kæledyrets adfærd, sygdomme og/eller symptomer samt uploade billeder og/eller video. Noen typer Møder kan kreve at kjæledyret ditt er til stede, for eksempel under en videosamtale. Hvis kjæledyret ikke er til stede ved en avtale der dette er påkrevd, har veterinæren rett til å avlyse avtalen. Du kan lese mer om våre retningslinjer for avbestilling og refusjon i punkt 9. Når Mødet begynder, vil du også være i stand til at beskrive dit kæledyrs medicinske tilstand og/eller adfærd til Dyrlægen, som derefter kan foreslå en behandlingsplan. Gennem Tjenesten kan du også få general rådgivning, både plejeråd og tips samt mere specifik rådgivning. Dette kan leveres via automatiserede svar, for eksempel i form af skabelonrådgivning, links til vores artikler eller produktanbefalinger, baseret på de oplysninger du giver. Nogle af vores partnere tilbyder proaktiv rådgivning fra os via widget og/eller årlige check-ups med forebyggende pleje, råd og vejledning for at reducere risikoen for mere alvorlige sundhedsproblemer.

Bemærk venligst, at FirstVet ikke leverer receptpligtig medicin. Kontakt venligst din registrerede dyrlægeklinik for specifikke spørgsmål om dit kæledyrs medicin, recepter og gentagne recepter.

FirstVet er ikke en primær sundhedsudbyder, fordi vi ikke kan udføre en fysisk undersøgelse af dit kæledyr, men kun formidle de råd og behandlingsanbefalinger, som Dyrlægen giver dig. FirstVet har intet ansvar for de undersøgelser eller andre lægelige ydelser, der udføres inden for rammerne af et Møde.

Bemærk, at Webstedet og Tjenesten ikke erstatter traditionel veterinærbehandling, men er et supplement til veterinærbehandling i en fysisk klinik. Det betyder, at Dyrlægen rådgiver om, hvad de anbefaler som det næste skridt til dit kæledyrs pleje, baseret på de oplysninger, du har givet, og de symptomer, du har beskrevet. Uden at have udført en fysisk undersøgelse kan Dyrlægen ikke give en endelig diagnose. Hvis du oplever, at dit kæledyr forværres, hvis der opstår yderligere symptomer eller lignende, eller hvis der kommer nye relevante oplysninger frem, bedes du bestille en ny aftale i tjenesten eller kontakte en fysisk dyrlæge.

Vi deler journaler ved henvisning til fysiske klinikker. Vi kan også dele journaler i PDF-format med dit forsikringsselskab for at sikre, at du har dækning af din forsikring, det samme gælder hvis forsikringen anmoder om det. Journalerne indeholder den information du ser under gemte journaler.

3. Ændringer af Tjenesten eller disse vilkår for brug

Vi kan løbende automatisk opdatere Webstedet og ændre Tjenesten for at forbedre ydeevnen, funktionaliteten, udføre ændringer i operativsystemet eller løse sikkerhedsproblemer. Vi kan bede dig om at opdatere Webstedet af disse grunde. Hvis du vælger ikke at installere sådanne opdateringer, eller hvis du fravælger automatiske opdateringer, kan du muligvis ikke fortsætte med at bruge webstedet og tjenesterne.

Vi kan være nødt til at ændre disse vilkår for at afspejle opdateringer, der er beskrevet ovenfor, lovgivningsmæssige ændringer, ændringer af markedsstandarder eller for at administrere yderligere funktioner, som vi introducerer. Vi vil give dig oplysninger om væsentlige ændringer ved at sende dig en meddelelse på Webstedet, sende dig en e-mail med oplysninger om ændringen eller underrette dig om ændring, næste gang du åbner Webstedet. Hvis du ikke accepterer de annoncerede ændringer, kan du muligvis ikke fortsætte med at bruge Webstedet og Tjenesten. Ved fortsat at bruge Webstedet eller Tjenesten accepterer du at være bundet af de ændrede vilkår.

Hvis disse vilkår, Webstedet og/eller Tjenesterne ændres væsentligt til din skade, har du ret til at kræve, at FirstVet afmelder dig din konto, hvorved du er berettiget til refusion for ethvert forudbetalt beløb i forbindelse med alle Tjenester, du har betalt for, men ikke benyttet dig af.

4. Generelle betingelser for brug af Webstedet

Du skal være 18 år eller ældre for at acceptere disse vilkår og bruge Webstedet.

Vi giver dig personligt ret til at bruge Webstedet og Tjenesten i henhold til disse vilkår. Du må ikke overføre webstedet til andre, og du må ikke tillade andre at bruge din registrerede konto. Det betyder, at du er ansvarlig for alle handlinger, der er foretaget med din registrerede konto. Du er også ansvarlig for at holde dine kontologin- og adgangskodeoplysninger fortrolige. FirstVet er ikke ansvarlig for tredjeparters brug af din konto eller for konsekvenserne og eventuelle skader heraf.

Du er ansvarlig for alle oplysninger, som du uploader til Webstedet eller giver under brugen af Tjenesten. Hvis du downloader eller streamer webstedet til en telefon eller en anden enhed, der ikke ejes af dig, skal du have ejerens tilladelse til at gøre det. Du vil være ansvarlig for at overholde disse vilkår og betingelser, uanset om du ejer telefonen/anden enhed eller ej.

Du må ikke bruge webstedet eller nogen Tjeneste på nogen ulovlig måde, til ulovlige formål eller på nogen måde i strid med disse vilkår eller handle svigagtigt eller ondsindet eller bruge webstedet eller nogen Tjeneste på en måde, der kan skade, deaktivere, overbelaste, forringe eller kompromittere vores systemer eller sikkerhed eller forstyrre andre brugere.

Vi kan overføre vores rettigheder og forpligtelser i henhold til disse vilkår til en anden organisation. Vi vil altid underrette dig skriftligt, hvis dette sker. Du må kun overføre dine rettigheder eller forpligtelser i henhold til disse vilkår til en anden person, hvis vi accepterer skriftligt.

5. Tilgængelighed

Vi bestræber os på at sikre, at Webstedet altid er brugbart, men tekniske problemer eller vedligeholdelse af Webstedet fra tid til anden kan begrænse adgangen til Webstedet og/eller din konto. Vi bestræber os på at underrette dig på forhånd ved sådanne problemer.

6. Ansvar og begrænsninger

Webstedet og Tjenesten leveres som den er og som tilgængelig, og vi fremsætter ingen erklæringer eller garantier, hverken udtrykkelige eller underforståede, af nogen art. FirstVet er alene ansvarlig for driften af Webstedet som en del af leveringen af et Møde mellem dig og Dyrlægen, og vi er ikke ansvarlige for Dyrlægens pleje, information eller anbefaling, uanset om den leveres under Mødet eller skriftligt via Webstedet. FirstVet er ikke ansvarlig for fejlbehandling, ansvaret for behandlingen ligger mellem Dyrlægen og dig. Hvis du mener, at Dyrlægen har begået en fejlbehandling, bedes du kontakte den pågældende Dyrlæge og klage hurtigst muligt. Hvis dette ikke løser problemet er det Forbrugerklagenævnet, som er den myndighed i Danmark, der er ansvarlig for at behandle klager over dyrlægeservicen.

Der gives ingen udtrykkelig eller underforstået erklæring eller garanti eller nogen anden forsikring med hensyn til nøjagtigheden, pålideligheden eller fuldstændigheden af eventuelle automatiske svar, du måtte modtage via Tjenesten. FirstVet eller dets Dyrlæger har intet ansvar for sådanne svar, og alt ansvar er hermed udtrykkeligt udelukket i det omfang, loven tillader det.

Webstedet og Tjenesterne er ikke udviklet til at opfylde dine individuelle krav og er beregnet til privat brug. Sørg for, at funktionerne på Webstedet og Tjenesten (som beskrevet på App Stores hjemmeside og anden relevant dokumentation) opfylder dine forventninger og krav. Hvis du bruger Webstedet til kommercielle, forretningsmæssige eller videresalgsformål, har vi intet ansvar over for dig for tab af fortjeneste, tab af forretning, afbrydelse af forretning eller tab af muligheder.

Webstedet kræver, at visse operativsystemversioner bruges på forskellige enheder, der er oplyst på webstedet, eller hvor du downloader appen. Vi er ikke ansvarlige for skader på din ejendom eller for skader, du kunne have undgået ved at følge vores råd om at anvende en opdatering, der tilbydes dig gratis eller for skader forårsaget ved ikke korrekt at følge installationsvejledningen eller have de minimumskrav, vi har anbefalet.

Alle oplysninger og materialer, der er tilgængelige på Webstedet, er - medmindre andet udtrykkeligt er angivet - kun beregnet til generelle informationsformål og udgør ikke rådgivning eller anbefalinger. Oplysningerne kan være ikke-udtømmende eller forældede og også underlagt typografiske fejl eller tekniske unøjagtigheder. Du skal selv vurdere, om det er hensigtsmæssigt at bruge oplysningerne på Webstedet.

Webstedet eller enhver Tjeneste kan indeholde links til andre uafhængige hjemmesider, der ikke leveres af os. Sådanne uafhængige websteder er ikke under vores kontrol, og vi er ikke ansvarlige for og har ikke verificeret og godkendt deres indhold eller deres privatlivspolitik (hvis nogen). Du skal selv vurdere, om du vil bruge sådanne uafhængige websteder, herunder om du vil købe produkter eller Tjenester, der tilbydes af dem.

Hvis vi ikke overholder disse vilkår, er vi kun ansvarlige for direkte tab eller skader, som er et forudsigeligt resultat af, at vi overtræder disse vilkår eller ikke bruger rettidig omhu og dygtighed. Vi er derfor ikke ansvarlige for indirekte eller følgeskader eller skader. FirstVets maksimale ansvar er under alle omstændigheder begrænset til DKK 7.000.

Vi udelukker eller begrænser på ingen måde vores ansvar over for dig, hvor det ville være ulovligt at gøre det. Dette omfatter ansvar for død eller personskade forårsaget af vores uagtsomhed eller uagtsomhed fra vores medarbejdere, agenter eller underleverandører eller for svig.

Vi er ikke ansvarlige for begivenheder uden for vores kontrol. Hvis vores levering af Tjenesterne eller supporten til Webstedet eller Tjenesterne forsinkes af en begivenhed, som vi ikke er herre over, giver vi dig besked så hurtigt som muligt, og vi vil tage skridt til at minimere forsinkelsen. Forudsat at vi gør dette, er vi ikke ansvarlige for forsinkelser forårsaget af hændelsen, men hvis der er risiko for betydelige forsinkelser, kan du kontakte os for at lukke din konto hos os og modtage en refusion for alle Tjenester, du har betalt for, men ikke modtaget.

7. Intellektuelle ejendomsrettigheder

Alle immaterielle rettigheder i vores varemærker, Webstedet og Tjenesten over hele verden tilhører os (eller vores licensgivere, hvor det er relevant) med eneret. Du har ingen immaterielle rettigheder på eller til Webstedet eller Tjenesten ud over retten til at bruge dem i overensstemmelse med disse vilkår. FirstVet forbeholder sig derfor eneret til at bruge ovenstående materialer og rettigheder. Enhver kopiering, ændring, overførsel, dekompilering, reverse engineering og/eller anden brug af eller på anden måde stiller FirstVets materialer eller immaterielle rettigheder til rådighed, som ikke udtrykkeligt er tilladt i henhold til disse vilkår eller FirstVets instruktioner fra tid til anden, er forbudt. Du anerkender og accepterer, at enhver uautoriseret brug af FirstVets materialer eller immaterielle rettigheder, bortset fra at være en overtrædelse af vilkårene, kan være kriminel. FirstVet forbeholder sig ret til at anlægge sag i tilfælde af en sådan uautoriseret brug af FirstVets immaterielle rettigheder.

Alle immaterielle rettigheder i de billeder og videomaterialer, du uploader, tilhører dig, men vi og Dyrlægen har ret til at bruge sådanne billeder og videomateriale til at levere Tjenesterne til dig. Det betyder, at FirstVet og/eller Dyrlægen har ret til at opbevare og kopiere disse, og kan levere billeder og videomateriale til andre sundhedsudbydere (for eksempel for at lette henvisningen til fysiske veterinærklinikker) og også til dit forsikringsselskab. Vi har også ret til at optage Møde til kvalitets- og trænings-/træningsformål.

8. Uautoriseret brug af Webstedet

FirstVet kan gribe ind over for uautoriseret brug af konti og Webstedet (herunder misbrug af Tjenesten eller generelt upassende adfærd, vurderet efter FirstVets fulde skøn), herunder ved at suspendere din konto til enhver tid og uden varsel, fjerne oplysninger fra webstedet eller tage andre skridt til at beskytte webstedets omdømme og pålidelighed uden ansvar for eventuelle konsekvenser.

Hvis du overtræder disse vilkår for brug eller gældende lovgivning, eller bruger Webstedet på en ulovlig eller uautoriseret måde, skal du kompensere og holde FirstVet skadesløs fra eventuelle skader, som FirstVet får heraf.

9. Gebyrer for service og aflysning af Møde og Refusjon

Vores priser og gebyrer for et møde er angivet på Webstedet og opdateres fra tid til anden. Betaling for Mødet via Webstedet sker inden Mødet begynder. Du kan ikke begynde at Mødet, før betalingen er foretaget.

Indtil 30 minutter før et planlagt Møde, kan du annullere Mødet gratis. Du har derefter ret til refusion af det beløb, der allerede er betalt for Mødet. På grund af tekniske løsninger kan det tage op til 14 dage, før du har fået dine penge refunderet.

Du har ikke rett til refusjon av allerede innbetalt beløp for en drop-in-Møde eller en bestilt konsultasjon som avbestilles senere enn 30 minutter før Mødet, eller hvis du ikke har oppgitt korrekt informasjon om forsikringen din. Du har heller ikke rett til refusjon for Møde som veterinæren måtte avlyse på grunn av kjæledyrets fravær, eller for Møde der veterinæren ikke kunne forskrive et reseptbelagt legemiddel til kjæledyret ditt.

10. Afregistrering og nedlukning

Disse vilkår og betingelser gælder, så længe du har en registreret konto hos os. Hvis du ikke længere ønsker at være bundet af disse vilkår, eller hvis du ønsker at stoppe med at bruge Webstedet og Tjenesten, skal du slette din konto Vi vil straks slette alle gemte oplysninger, vi har om dig, bortset fra oplysninger, som vi er forpligtet til at beholde i henhold til gældende lovgivning.

Hvis du overtræder disse vilkår for brug eller vores politikker, har FirstVet ret til straks at suspendere din konto. Oplysninger vi har gemt om dig, slettes herefter.

Hvis din konto er blevet suspenderet i henhold til denne aftale, må du ikke omregistrere eller registrere en ny konto hos os uden særlig tilladelse.

11. Personoplysninger

Når du registrerer en konto hos os og/eller bruger Webstedet og/eller Tjenesten, bruger og behandler vi dine personoplysninger. Vi bruger kun personoplysninger, som vi indsamler gennem din brug af Webstedet og Tjenesten, på de måder, der er beskrevet i vores privatlivspolitik fra tid til anden. Ved at oprette en konto anerkender du ud over at acceptere og acceptere disse vilkår, at du har læst og forstået vores privatlivspolitik.

Bemærk, at internetoverførsler aldrig er helt private eller sikre, og at meddelelser eller oplysninger, du sender via Webstedet og Tjenesten, kan læses eller opfanges af andre, selvom der er en meddelelse om, at en overførsel er krypteret.

Ved at bruge Webstedet eller nogen af Tjenesterne accepterer du, at vi indsamler og bruger tekniske oplysninger om de enheder, du bruger webstedet på, og relateret software, hardware og eksterne enheder til at forbedre vores produkter og levere Tjenesten til dig.

12. Lovgivning og tvistbilæggelse

I tilfælde af uoverensstemmelse mellem parterne gælder dansk lovgivning og retssager skal afgøres i Københavns byret.

13. Kommunikation

Hvis du vil i kontakt med FirstVet, kan du sende en mail til vores kundeservice på support@firstvet.dk (mellem kl. 09:00 - 18:00 i hverdage med undtagelse af danske helligdage). Vores kontaktoplysninger kan også findes på websitet.

Hvis vi har brug for at kontakte dig, vil vi gøre det via Webstedet, via e-mail eller telefon ved hjælp af de kontaktoplysninger, du har givet os. Vi kan kontakte dig fra tid til anden med forskellige oplysninger og kampagnetilbud. Hvis du ikke ønsker, at vi kontakter dig vedrørende sådanne oplysninger og tilbud, kan du underrette os, og vi vil stoppe med at gøre det med øjeblikkelig virkning.

FirstVet er en digital dyrlægeklinik som tilbyder videokonsultationer med dyrlæger, direkte fra din smartphone, tablet eller computer.

FirstVet ApS (CVR: 40541012)

Amaliegade 6, 2., 1256 København K