FirstVet

Behandling af persondata

Senest opdateret: 2021-09-10


1. Persondata og årsag til behandling

1.1. Denne politik for behandling af persondata gælder, når FirstVet Aps ("FirstVet", "vi", "vores", "os"), CVR-nummer: 40541012; Fruebjergvej 3 2100 København Ø, behandler persondata vedrørende personer, der bruger FirstVet-tjenester ("dig", "din").

FirstVet behandling af persondata er i overensstemmelse med General Data Protection Regulation (EU) 2016/679 ("Persondataforordningen").

1.2. Behandling af personoplysninger ved brug af FirstVet-service er baseret på en aftale med dig, den registrerede. Behandling finder også sted for at overholde lovmæssige forpligtelser.

2. Formålet med behandlingen

2.1. FirstVet behandler dine personlige oplysninger, når det er nødvendigt at udføre vores service efter aftale med dig. FirstVet skal behandle personlige data for at kunne levere de services og produkter, som FirstVet tilbyder, og derfor kan du ikke være kunde hos FirstVet uden, at der sker behandling af dine personlige oplysninger.

2.2. Dine personlige oplysninger bruges til fakturering, information og levering af produkter, ydelse af tjenester og kontakt med dig som kunde. Personlige data bruges også til at gøre optegnelser om dit dyr tilgængelige for dig.

2.3. FirstVet behandler dine personlige oplysninger på den måde, der kræves for at overholde den til enhver tid gældende relevante lovgivning i Danmark.

2.4. FirstVet behandler også dine personlige data for at kunne sende dig med relevante oplysninger om din konto og om services, som vi kan tilbyde, samt andre nyttige oplysninger til dig som husdyr ejer.

3. Persondata, der bliver behandlet

3.1. Personlig data er al information, der kan knyttes til en levende person. FirstVet indsamler og behandler forskellige typer af personoplysninger i løbet af dets virksomhed afhængigt af, hvordan du benytter vores service og hvilket forsikringsselskab, som du er tilknyttet.

3.2. Følgende personlige oplysninger vil FirstVet indsamle fra dig, når du bruger FirstVet-tjenester:

• a) Oplysninger om din identitet - fornavn, efternavn, CPR-nummer.

• b) Dine kontaktoplysninger - adresse, e-mail-adresse, telefonnummer.

• c) Betalingsoplysninger - Oplysninger i forbindelse med betalinger til FirstVet, eller når der indbetales en faktura.

• d) Oplysninger om service - oplysninger om, hvad du købte eller bestilte.

• e) IT-data - For at kommunikere med FirstVet skal vi behandle oplysninger om den enhed, du bruger (dvs. din computer, smartphone eller lignende), som f.eks. enhedens IP-adresse.

• f) Journaldata - Oplysninger om dig, der er relevante for diagnosen af ​​dit dyr, og som dyrlægen skriver derfor i dyrets journal.

• g) Billeder - Hvis du uploader billeder før et veterinærmøde, kan FirstVet ikke kontrollere, hvad der er på billedet. Der kan derfor være personlige oplysninger om dig eller andre i disse billeder, selv om formålet med billederne er at muliggøre diagnose af dyret.

• h) Video - Hvis du deltager i et videoopkald med en dyrlæge, registreres opkaldet og opbevares i 72 timer for at gøre det muligt for dyrlægen at kontrollere efterfølgende, at journalen får det korrekte indhold. FirstVet kan ikke styre, hvad du målretter mod kameraet, og der kan derfor være personlige oplysninger, der ikke er relevante for dyrets diagnose.

3.3.Hvis du kontakter FirstVets kundeservice for at få hjælp til en sag eller til refusion, vil sagen kræve, at FirstVet behandler dine personlige data. Personlige data behandlet i forbindelse med kundeservice kan omfatte:

• a) Identitetsoplysninger - f.eks. fornavn, efternavn og CPR-nummer. Hvis du også giver oplysninger om andres identitet, gemmer FirstVet ikke disse oplysninger, medmindre det er nødvendigt for sagen eller for at undersøge svig eller lignende formål.

• b) Sagsbeskrivelse - Ved din første kontakt og beskrivelse af sagen kan FirstVet ikke kontrollere, hvilken information du giver. Din sagsbeskrivelse kan derfor indeholde personlige oplysninger, som FirstVet ikke er forpligtet til at behandle. Sådanne personlige oplysninger vil ikke blive gemt af FirstVet.

• c) Tilbagebetaling - Hvis kundeservicen fører til en tilbagebetaling, skal FirstVet behandle persondata i forbindelse med at sætte penge ind på en bankkonto og opgiver her oplysninger med hensyn til pris og andre detaljer vedrørende det pågældende køb.

3.4.FirstVet kan også indsamle visse personlige data fra andre kilder end dig selv:

• a) Forsikringsoplysninger - Oplysninger fra dit forsikringsselskab, for eksempel hvor mange veterinærbesøg du har ret til, og hvis du har ret til dækning fra din forsikring.

• b) Identificere oplysninger - Hvis du vælger at bekræfte din konto med Facebook eller Google, samler FirstVet dit navn og din emailadresse.

4. Modtager af personlige data

4.1. FirstVets service er teknisk kompliceret og kræver, at vi samarbejder med og interagerer med andre aktører, og at vi hjælper udviklere og leverandører. FirstVet vil bede andre om hjælp til at behandle dine personlige oplysninger, når det er nødvendigt at kunne

Følgende typer af modtagere kan være relevante:

• a) Veterinærklinikker og dyrehospitaler - FirstVet samarbejder med forskellige klinikker og dyrehospitaler. Når FirstVet refererer til dit dyr, vil der blive givet nogle personlige oplysninger om dig, der er passer, ejer og / eller ejer af gården.

• b) Forsikringsselskaber - FirstVet tilbyder en tjeneste, der er gratis for dem, der har en dyreforsikring. Det kan vi gøre takket være samarbejdet med de fleste danske forsikringsselskaber[LJK1] , der tilbyder dyreforsikringer. FirstVet udarbejder et personligt råd til forsikringsselskaber, hvor FirstVet vurdere, om du har ret til at få dækning fra din forsikring eller ej.

• c) Hyrede dyrlæger - Nogle gange er vores egne dyrlæger ikke nok. FirstVet samarbejder derfor med udvalgte dyrlæger, der hjælper med at lave aftaler og diagnoser.

• d) Myndigheder - FirstVet kan muligvis være nødt til give oplysninger til myndighederne, hvis vi er forpligte til at gøre det ved lov eller hvis du har anmodet om, at vi gør det. I nogle tilfælde kan FirstVet forhindres ved lov fra at fortælle dig, at dine personlige oplysninger er blevet anmodet af myndighed.

• e) Videotjeneste - FirstVet anvender en videotjeneste, der leveres af TokBox Inc., som er certificeret under Privacy Shield-beskyttelse af privatlivets fred. Videoopkald med dyrlæger sendes via TokBox Inc.-servere i USA. Alle videoopkald slettes automatisk efter 72 timer og under opbevaringsperioden gemmes de på en server i Frankfurt.

• f) Notifikationstjenester - FirstVet bruger services til at kommunikere automatisk til dig, f.eks. med bekræftelser eller påmindelser. Disse virksomheder får kun adgang til dine kontaktoplysninger og er forpligtet til ikke at dele dine personlige oplysninger ud over, hvad der er nødvendigt for at udføre servicen.

• g) Udviklere og konsulenter - FirstVet kan hjælpe udviklere og konsulenter fra andre virksomheder med at opbygge FirstVet IT-infrastruktur og videreudvikle tjenesten. Sådanne udviklere kan muligvis have adgang til lettere personlige oplysninger om dig, når det er nødvendigt for udvikling eller fejlfinding. De har altid været underlagt fortrolighedsaftaler.

4.2. FirstVet behandler så meget af sine data som muligt inden for EU / EØS. Hvis data overføres til at blive behandlet af en leverandør eller underleverandør uden for EU / EØS og / eller lande med en beslutning fra EU-Kommissionen om tilstrækkelig beskyttelse, har modtageren altid indgået kontraktmæssige vilkår, der sikrer, at modtageren opretholder et beskyttelsesniveau sammenlignelig med EU / EØS. FirstVets informationstjenester til håndtering af persondata i USA er certificeret i henhold til Privacy Shield-partnerskabet.

5. Opbevaring af persondata

5.1. Personlige data bevares så længe som nødvendigt for at opfylde ovenstående formål. Det betyder, at de fleste personlige data om dig bliver slettet automatisk, efter at en lovbestemt arkiveringsperiode er udløbet, eller din konto med FirstVet er blevet deaktiveret.

5.2. FirstVet opbevarer data i dets systemer i fem år fra den sidste opgave, der er indtastet i journalen.

5.3. FirstVet er påkrævet af Bogføringsloven at bevare visse personlige data, f.eks. dine fakturaer og lignende regnskabsdokumenter i fem år. Personlige data opbevaret til regnskabsmæssig brug vil kun blive brugt til dette formål.

5.4. Oplysninger om dig, der er knyttet til din brugerkonto på FirstVet.com, vil blive bevaret, så længe din konto er åben. Du kan vælge at lukke din konto, og FirstVet vil slette dine oplysninger, når de ikke behøver at blive bevaret til andre formål som beskrevet ovenfor.

6. Sletning af personoplysninger

6.1. Personlige data slettes eller anonymiseres, når dataene ikke længere opbevares. Anonymisering betyder, at oplysningerne ikke længere kan bruges til at identificere en person.

6.2. Før dataene bruges som grundlag for statistik og produktudvikling, er de tilpasset og aggregeret, hvilket betyder, at de ikke længere kan knyttes til dig, enten af ​​FirstVet eller af andre. Oplysningerne indeholder ikke længere personlige oplysninger.

6.3. Når FirstVet udfører en sletning[LJK2] af personoplysninger, kan dette ikke tilbagekaldes eller gendannes, og når sletningen er udført, vil ingen person være forbundet med de resterende oplysninger.

7. Informationssikkerhed

7.1. FirstVet træffer de relevante tekniske og organisatoriske foranstaltninger for at beskytte de personoplysninger, der behandles i overensstemmelse med databeskyttelsesforordningens § 2 som person med ansvar for personoplysninger. FirstVet har specifikke interne retningslinjer og processer til at løse informationssikkerhedsproblemer og for at forhindre og opdage lækager.

7.2. Hvis dine personlige oplysninger er lækket i forbindelse med en tilfældig sikkerhedshændelse (såkaldt "personoplysninger hændelse"), vil FirstVet kontakte dig i overensstemmelse med databeskyttelsesforordningen.

8. Cookies

8.1. FirstVet hjemmeside bruger cookies. Cookies er små tekstfiler gemt på den besøgendes computer, og som giver os mulighed for at følge, hvad den besøgende gør på hjemmesiden.

8.2. Der er to typer cookies:

1. En permanent cookie, som efterlades i den besøgendes computer i en vis tid.

2. En session cookie gemt midlertidigt i computerens hukommelse, mens en besøgende er på en hjemmeside. Session-cookies forsvinder, når du lukker din browser.

8.3. FirstVet bruger cookies i deres arbejde, for statistikker og med det formål at muliggøre reklame. firstvet.com indeholder cookies, der noterer dit besøg på hjemmesiden for at gennemføre annoncering på andre hjemmesider[LJK3] .

8.4. Ingen identifikationsoplysninger, som e-mail eller navn, gemmes om besøgende via cookies.

8.5. Besøgende kan vælge ikke at acceptere cookies ved at slukke for cookies i deres egen browsers sikkerhedsindstillinger.

8.6. Den besøgende kan også indstille browseren, så han eller hun får et spørgsmål hver gang siden forsøger at placere en cookie på den besøgendes computer. Gennem browseren kan tidligere lagrede cookies også slettes. Se browserens hjælpesider for mere information.

8.7. Datatilsynet, som er tilsynsmyndigheden på dette område, giver yderligere information om cookies på sin hjemmeside (http://www.datatilsynet.dk)

9. Din journal

9.1. FirstVet-brugere har mulighed for at læse og få adgang til deres dyrejournaler. I din brugerkonto kan du logge ind, se dine besøg og dyrlægens konklusioner, diagnoser og mulige henvisninger.

10. Dine rettigheder

10.1. Du har ret til at tilbagekalde samtykke til en bestemt behandling uden beregning uden at foregribe lovligheden af ​​behandlingen før tilbagetrækning. For eksempel har du måske valgt at acceptere, at FirstVet kontakter dig med nyhedsbreve og andre meddelelser. Du kan derefter vælge at afmelde abonnementet ved at følge et link i disse meddelelser.

10.2. Du har ret til at anmode om, at behandlingen begrænses til opbevaring og gøre indsigelse mod behandlingen.

10.3. Du kan også anmode om et uddrag af journalen, i elektronisk format eller på papir. FirstVet udarbejder oplysninger om, hvordan dine personlige oplysninger behandles og sendes til dig, normalt inden for en måned.

10.4. Du har ret til at anmode FirstVet om at rette op på personlige oplysninger, som du anser for ukorrekte og at give yderligere personlige oplysninger (i særlige tilfælde), hvis du mener, at de personlige oplysninger, FirstVet har behandlet, har givet et forkert billede.

10.5. Du har ret til at anmode om, at FirstVet sletter dine personlige oplysninger. FirstVet vil herefter slette de personlige oplysninger, som FirstVet ikke behøver at bevare for at opfylde lovlige forpligtelser. FirstVet vil fortsat behandle personlige data i andre tilfælde, herunder når personoplysninger skal behandles for at kunne indgå en aftale med dig. FirstVet vil altid svare dig og forklare dets synspunkter om, hvilke personlige oplysninger FirstVet har ret til at fortsætte behandlingen af.

10.6. Du har altid ret til at indgive en klage til Datatilsynet.

10.7. Hvis du ønsker at anmode om et uddrag af din journal, tilbagekalde et samtykke, eller rette / slette en opgave, skal du henvende dig til: info@firstvet.com

Opdateringspolitik opdateret: 2018-07-11