Kysy eläinlääkäriltä - Koira

Mitä tulee ottaa huomioon kun koiralla on immuunivälitteinen trombosytopenia (verihiutaleiden liian vähäinen määrä)?

FirstVetin eläinlääkäri vastaa:

Immuunivälitteinen trombosytopenia (ITP) tarkoittaa immuunivälitteistä verihiutaleiden liian vähäistä määrää elimistössä: koiran oma elimistö hyökkää verihiutaleita vastaan ja tuhoaa niitä. Sairaus voi olla primaarinen (ilman taustasyytä) tai sekundaarinen (taustalla jokin laukaiseva tekijä). Mahdollisia laukaisevia tekijöitä ovat erilaiset infektiot (virukset, bakteerit, loiset), eräät lääkeaineet, muut immuunivälitteiset sairaudet sekä kasvainsairaudet. Yleensä epäilyt sairaudesta heräävät kun koiralla alkaa esiintyä eriasteisia verenvuotoja, esimerkiksi sierainverenvuotoa, ihonalaista verenvuotoa (mustelmia), verta ulosteissa tai virtsassa sekä sisäisiä verenvuotoja, jolloin koira usein muuttuu vaisuksi ja väsyneeksi ja sillä saattaa olle kuumetta. Keski-ikäiset narttukoirat sairastuvat muita useammin. Rotukohtaisiakin eroja on, ITP on yleisempää englanninbulldogeilla, cockerspanieleilla sekä kääpiö- ja toyvillakoirilla verrattuna muihin rotuihin. Sairauden hoidossa tärkeää on mahdollisen taustasyyn hoito. Jos taustasyytä ei löydy, päädytään yleensä lääkehoitoon immuunipuolustusta lamaavilla lääkeaineilla (esim.kortisoni). Hoito kestää pitkään (usein noin kuusi kuukautta) jonka jälkeen lääkeaineen määrää aletaan vähentää asteittain. Hoidon alussa tarvitaan usein sairaalahoitoa tai päivittäisiä kontrollikäyntejä eläinlääkärillä joilla seurataan veriarvojen kehittymistä. Vasta kun verihiutaleiden määrä kääntyy nousuun, voidaan käyntitiheyttä harventaa. Mikäli koiralla on verihiutalepuutoksen seurauksena punasolujen puute eli anemia, saatetaan tarvita verensiirtoa. Hoito tepsii hyvin valtaosassa tapauksista. Joskus käy kuitenkin niin että koira ei vastaa hoitoon, saa sivuvaikutuksia lääkkeistä tai kehittää esimerkiksi maksan tai munuaisten vajaatoiminnan. Sairaus voi myös uusia onnistuneen hoitojakson jälkeen. Mikäli sairaus uusii, on ennuste vähintäänkin varauksellinen, usein huono.