Kysy eläinlääkäriltä - Koira

Ovatko punkkilääkkeet myrkyllisiä koirille?

FirstVetin eläinlääkäri vastaa:

Punkkilääkkeillä tarkoitetaan lääkevalmisteita, jotka on tarkoitettu estämään punkin kiinnittyminen koiraan tai tappamaan punkki välittömästi kiinnittymisen jälkeen. Punkkilääkkeet ovat myrkyllisiä hämähäkkieläimille, joihin punkitkin kuuluvat. Useimmat punkkilääkeet toimivat punkin elimistössä hermomyrkkyna joka tappaa punkin lamaannuttamalla sen hermoston. Hämähäkkieläinten hermoston rakenne ja toiminta on varsin erilainen verrattuna selkärankaisten vastaavaan joten punkkilääkkeet eivät ole myrkyllisiä esimerkiksi ihmisille tai koirille. Yleisesti ottaen kaikki lääkevalmisteet (toisin kuin esimerkiksi luontaistuotteet) ovat erittäin tarkoin testattuja ja niiden sivuvaikutukset on dokumentoitu. Informaatio mahdollisista sivuvaikutuksista löytyy valmisteen pakkausselosteesta, johon on tärkeää tutustua aina ennen lääkkeen käyttöä, oli lääke sitten sinulle tai eläimellesi. Jos jokin asia jää askarruttamaan mieltä, ota yhteyttä meihin tai apteekkihenkilökuntaan. Kaikilla lääkevalmisteilla voi olla sivuvaikutuksia, minkä takia niitä saa myydä ainoastaan apteekissa asiantuntevan henkilökunnan valvonnassa ja niitä voi määrätä ainoastaan lääketieteellisesti koulutetut, laillistetut henkilöt. Joskus tuntuu, että luontaistuotteilla ja lisäravinteilla on vähemmän sivuvaikutuksia kuin lääkevalmisteilla. Tämä ei kuitenkaan ole todellista vaan johtuu siitä, että näitä tuotteita ei ole tutkittu ja testattu kuten lääkkeitä jolloin sivu- ja yhteisvaikutuksia ei tunneta. Sama pätee luontaistuotteiden ja ravintolisien tehoon: tehoa ei ole todistettu koska valmisteita ei ole tutkittu. Esimerkiksi valkosipulin suhteen tulee muistaa, että sen tehoa punkin karkottimena ei ole testattu ja se on lisäksi myrkyllistä koirille etenkin jatkuvasti annettuna.