Article 40 20170619025432

Bitsår och bölder hos katt

Det är vanligt att katter behöver uppsöka veterinär på grund av skador som de fått i slagsmål med en annan katt. Läs vår artikel för att lära dig mer kring symptom, diagnos och behandling.

Träffa veterinär i mobilen.


✓ Besöken ingår i de flesta djurförsäkringar
✓ Råd, behandling eller remiss
✓ Öppet alla dagar 07-24


Inledning

Slagsmålsskador är vanligast bland katter som går fritt utomhus, men även katter som bor inomhus tillsammans med andra katter kan drabbas. Ibland syns bitsåren med en gång men ibland upptäcker man inte att katten varit i slagsmål förrän det har bildats en böld.

Symptom

Ibland ser man direkt när katten kommer in utifrån (eller när man kommer hem till katten) att den har sår någonstans på kroppen, eller att den till exempel är halt. Man kan också ha hört eller sett själva slagsmålet. En del gånger märker man dock inte så mycket förrän katten blir lite hängig och verkar ha ont någonstans på kroppen eller man ser en svullnad.

Anledningen till att det bildas en böld är att såren efter ett kattbett kan läka ihop ganska snabbt (katt-tänder är vassa och såren efter bettet kan vara ganska små), och bakterierna som kom med kattbettet börjar växa under huden. Under huden bildas det var (varet består av förbrukade immunförsvarsceller, bakterier och död vävnad). Eftersom huden har läkt igen så har varet ingenstans att ta vägen, så istället bildas en svullnad (böld) under huden. Bölden växer i storlek och kan bli hård och öm, huden som finns ovanpå bölden kan skadas av infektionen och av trycket som den svullna bölden utgör, till slut kan huden brista. När huden brustit rinner varet ut som en gul-blodblandad (och ofta mycket illaluktande) sörja. Ibland läker bölden efter det, men ibland bildas det istället en ny böld på samma ställe.

Diagnos

Om kattägaren sett eller hört slagsmålet, om det finns tydliga bitsår eller en tydlig böld, så är det lätt för veterinären att ställa diagnos. Ibland är det dock inte lika enkelt, eftersom det kan vara väldigt svårt att se små bitsår under kattens päls. Ofta är det enklare att känna ett litet bitsår än att se det. Om man misstänker att katten har blivit bitskadad, men ändå inte ser något uppenbart sår, så brukar veterinären därför känna igenom kattens kropp noggrant. Man letar efter ihopklibbade hårstrån, ”kladd i pälsen”, som skvallrar om att det kan finnas ett sår. Om veterinären hittar ett bitsår så brukar man vilja klippa bort pälsen på området runt bitsåret för att se hur det ser ut, för att se om det finns fler bitsår och för att kunna tvätta rent ordentligt. Om katten är van att bli hanterad och inte har så ont av sitt bitsår så går det ibland bra att komma åt, raka och undersöka. Många katter har dock ont och är stressade, och då kan man behöva ge lugnande medicin eller söva katten för att komma åt att undersöka och rengöra såren ordentligt.

Om veterinären misstänker att såret är så djupt att det är hål in i buken eller in till lungorna, eller om en led eller sena är skadad, så är det mer komplicerat. Då kan katten behöva remitteras till ett större djursjukhus/djurklinik (om man inte redan är på ett djursjukhus).

Behandling

Det är vanligt att katten behöver få lugnande medicin eller sövas för att veterinären ska kunna komma åt att tvätta och undersöka såren.

Pälsen klipps bort runt såren och huden tvättas ren med bakteriedödande tvål. Veterinären kontrollerar om det finns några sårfickor under huden, genom att känna med en liten sond i såret (sonden ser ut som en liten metallpinne). Man sköljer själva såret och eventuella sårfickor med koksaltlösning.

Om det är ett litet bitsår som sitter på ett ställe där man misstänker att någon underliggande struktur blivit skadad, eller om man misstänker att det kan finnas skräp kvar i såret så kan veterinären behöva öppna upp såret ytterligare för att komma åt att se hur det ser ut och för att veta hur man ska åtgärda det på bästa sätt.

Om det visar sig att det finns sårfickor under huden runt såret kan veterinären behöva anlägga en så kallad dräneringsslang. Dränering innebär att en liten plastslang sys fast i såret. Detta görs för att se till att såret håller sig öppet, så att var och sårvätska kan rinna ut ur såret istället för att stanna kvar under huden och bli en böld. Dräneringsslangen ser alltså till att såret inte kan läka igen och slangen brukar behöva sitta ett par dagar (oftast 3-5 dagar) innan den kan tas bort.

Om katten har en böld så behöver den öppnas upp och tömmas på var och sköljas ren. Ofta behöver man också anlägga en dräneringsslang, se beskrivningen ovan.

Efter att veterinären tvättat och sköljt rent såret eller bölden så får katten vakna upp från narkosen eller den lugnande medicinen. Katten behöver vanligen ha krage och hållas inomhus och behandlas med smärtlindrande medicin. Antibiotika behövs sällan, om inte bettet t ex sitter över en led eller katten har hög feber. Såret behöver tvättas morgon och kväll för att se till att var och sårsekret kan rinna ut, annars finns det risk att det bildas en ny böld. Om veterinären behövde anlägga dräneringsslang så är det viktigt att hålla rent runt själv slangen, eftersom sårvätska och var ska kunna rinna ut genom såret bredvid slangen. Det kan vara bra att använda handskar (tvätta alltid händerna innan och efter sårrengöring, oavsett om du använder handskar eller inte). Veterinär, djursjukskötare eller djurvårdare brukar förklara hur man sköter såret i samband med att det är dags för ditt djur att gå hem, fråga om du tycker att något känns krångligt eller oklart.

Förebyggande

Det är inte så lätt att förebygga kattslagsmål utomhus. Om man vet med sig att ens egen och grannens katt inte kommer överens kan det vara idé att försöka prata med varandra och se om man kan låta katterna vara ute på olika tider. Om man har flera katter inomhus så är det klokt att försöka se till att göra hemmiljön så trivsam som möjligt för att minska risken för konflikter (till exempel se till att ha tillräckligt många kattlådor på strategiska ställen, flera gömställen, upphöjda viloställen mm).

Om misstänker att katten har varit i bråk, eller om man ser något litet sår, så är det klokt att titta och känna igenom katten ordentligt. Om man hittar något större sår eller om katten verkar ha ont, är hängig eller inte vill äta eller inte uppför sig som vanligt på något annat sätt så är det klokt att kontakta veterinär för hjälp. Om det bara är ett litet sår (som inte sitter över en led eller väldigt nära ögat) och katten verkar må som vanligt kan man prova att klippa bort pälsen i området och tvätta med tvål och vatten samt peta bort sårskorpan dagligen. Se till att hålla såret öppet i åtminstone ett par dagar. Genom att hålla såret öppet och tvätta dagligen kan man ofta förhindra att det bildas en böld eller att såret blir infekterat. Det är klokt att låta katten ha krage, så att den inte kommer åt att slicka i såret.

Av: Elin Lindell, leg vet, juni 2017

Hos oss får du råd, behandling eller remiss genom videosamtal i mobilen.

Ställ din fråga direkt till någon av våra veterinärer. Genom videosamtal får du snabbt råd, diagnos och behandlingsförslag. Vid behov får du även remiss och i vissa fall recept.

Kom igång
  • Ingår i de flesta djurförsäkringar
  • Råd, behandling eller lokal remiss.

Fler artiklar om Katt

Kom igång