Glaukom hund

Adobe Stock 327409805

Glaukom, även kallad grön starr, är en ögonsjukdom som innebär att det finns ett för högt tryck i ögat. Detta leder till skador på alla ögats delar men när synnerven påverkas finns det risk att hunden förlorar synen helt. Glaukom är en allvarlig sjukdom och vid misstanke är det viktigt att veterinär uppsöks snarast.

Är du orolig för ditt djur?

Boka en videokonsultation med en erfaren veterinär inom några minuter.

  • Ingår i de flesta djurförsäkringar
  • Öppet alla dagar - 06.00 - 02.00
  • Råd, behandling eller lokal remiss

Orsak

Trycket i ögat är beroende av kammarvätskan, vars huvudsakliga uppgifter är att förse ögat med näringsämnen och transportera bort slaggprodukter. Ögat producerar ständigt ny kammarvätska som sedan rinner ut vid kammarvinkeln. Vid glaukom har det uppstått problem vid detta utflöde vilket gör att vätskan ansamlas och trycket i ögat stiger.

Glaukom kan delas in i en primär och en sekundär form. Den primära formen beror på någon form av förändring i kammarvinkeln medan den sekundära formen beror på yttre faktorer såsom inflammation, skador eller tumörer. Den primära formen tros vara ärftlig.

Symptom

Symptomen kan komma smygande eller upptäckas plötsligt. Smärta kan göra att hunden kniper med ögat, pupillen kan vara mindre och ögonvitan röd. Ibland ses även en diffus grumling av hornhinnan som är ögats yttersta skikt. Obehandlat kan man slutligen se att ögat blir förstorat.

Diagnos

Diagnosen ställs av en veterinär genom undersökning med en tonometer som mäter ögats tryck. Ibland behövs vidare undersökningar som då ofta kräver specialkunskap och specifik utrustning.

Behandling

För att rädda synen på det drabbade ögat är det viktigt att behandling sätts in snabbt. Det primära målet är att få ned trycket i ögat vilket kan åstadkommas med särskilda ögondroppar eller genom trycksänkande läkemedel via dropp på ett djursjukhus. Ofta behöver hunden även smärtstillande och inflammationshämmande medicin.

Om det rör sig om ett sekundärt glaukom behöver man även behandla grundorsaken. Primära glaukom uppkommer ofta i båda ögonen men kan visa sig vid olika tidpunkter i livet, därför bör båda ögonen behandlas i förebyggande syfte när det väl diagnostiserats på ett öga.

Om trycket inte går att få ner till acceptabla nivåer kan ögat behöva opereras bort, detta då det höga trycket är ett smärtsamt tillstånd för hunden.

Förebyggande

Då vissa raser drabbas mer än andra så tros det finnas ärftliga komponenter. Tyvärr är det inte helt kartlagt hur nedärvningen fungerar, men man bör undvika att avla på drabbade individer eller släktingar.

När bör man kontakta veterinär?

Om du noterar några av symptomen som är beskrivna här ovan eller om du är orolig för din hund ska du alltid ta kontakt med veterinär. Här kan du boka ett videosamtal hos oss på FirstVet för att få en första bedömning av ditt djur.

Fler artiklar om hund

Hos oss får du råd, behandling eller remiss genom videosamtal

Är du orolig för ditt djur ska du alltid ta kontakt med en veterinär. Här kan du enkelt boka ett videosamtal med en erfaren veterinär på FirstVet för att snabbt få hjälp med en första bedömning av ditt djur.

Boka tid
  • Ingår i de flesta djurförsäkringar Ingår i de flesta djurförsäkringar
  • Öppet alla dagar 06:00 - 02:00 Öppet alla dagar 06:00 - 02:00
  • Råd, behandling eller remiss Råd, behandling eller remiss