Hermafroditism/onormal könsutveckling hos hund

Uppskattad lästid 4 minuter
Hermafroditism/onormal könsutveckling hos hund

Hermafroditism är ett begrepp som är bekant för många, även om man alltmer frångår det till förmån för benämningen ”Disorders of Sexual Development” (DSD). När man pratar om hermafroditism brukar man dela in det i två olika grupper, äkta hermafroditism eller falsk/pseudohermafroditism. En hund som är “äkta” hermafrodit har både honliga och hanliga könskörtlar, dvs både äggstocksvävnad och testikelvävnad. Antingen kan hunden ha både vanliga testiklar och vanliga äggstockar, eller så kan det vara så kallade ”ovotestis”, då har hunden en blandning av vävnad i samma könskörtel. En äkta hermafrodit går alltså inte att placera som varken hanlig eller honlig baserat på könskörtlarna. En “falsk” hermafrodit eller pseudohermafrodit innebär att hundens yttre könsorgan inte överensstämmer med könskörtlarna. Könskörtlarna hos en pseudohermafrodit består av antingen äggstockar eller testiklar. En hanlig pseudohermafrodit har alltså yttre könsorgan som ser ut som en tik, men könskörtlarna består av testikelvävnad. Ofta ligger då testiklarna i buken och syns inte på utsidan av hunden. En honlig pseudohermafrodit har yttre könsorgan som en hane, men honliga könskörtlar (äggstockar). Pseudohermafroditer kan också ha tvetydiga yttre könsorgan, d.v.s. de yttre könsorganen ser inte ut som varken vanliga honliga eller hanliga könsorgan.

Är du orolig för ditt djur?

Boka en videokonsultation med en erfaren veterinär inom några minuter.

  • Ingår i de flesta djurförsäkringar
  • Öppet alla dagar - 06.00 - 02.00
  • Råd, behandling eller lokal remiss

Orsak

För att förstå varför och hur det kan bli fel så behöver man ha lite grundläggande förståelse för den normala könsutvecklingen.

Man kan dela in den normala könsutvecklingen i tre steg:

  1. Vilka könskromosomer hunden får. Detta bestäms när spermien befruktar ägget. Normalt får fostret antingen två X-kromosomer (XX innebär att djuret blir en hona) eller en X och en Y-kromosom (XY innebär att djuret blir en hane).

  2. Vilka könskörtlar (testiklar eller äggstockar) som utvecklas. Detta påverkas av gener på kromosomerna och embryot kommer antingen att utveckla testiklar eller äggstockar beroende på vilka gener som aktiveras.

  3. Yttre könskaraktärer (fenotypiskt kön). Om fostret har testiklar får det typiska hanliga könsorgan (t ex bitestikel, penis, prostata, pung), om fostret inte har testiklar får det istället typiska honliga könsorgan (t.ex. äggledare, livmoder, vagina, vulva).

Hos hundar som har onormala yttre könsorgan har det gått fel vid något eller några av de här tre stegen. Om det går fel i steg 1 påverkar det vanligen även steg 2 och steg 3, medan om det blir fel i steg 3 kan steg 1 och steg 2 i könsutvecklingen vara normala. För att göra det ytterligare krångligt kan hundar som ser ut att ha exakt likadana, onormala yttre könsorgan ha olika fel i könsutvecklingen. Man kan alltså inte fastställa exakt vad det är som gått fel i könsutvecklingen enbart genom att titta på hundens yttre könsorgan. Hundar med onormal könsutveckling klassificeras efter vart det första felet i utvecklingen uppstod.

Fel vid steg 3 i könsutvecklingen innebär att hundens kromosomuppsättning stämmer överens med könskörtlarna men könsorganen ser inte ut som vanliga hanliga eller honliga könsorgan, psuedohermafroditer passar ofta in i den här beskrivningen. En honlig pseudohermafrodit kan ha alltifrån en onormalt stor klitoris, till könsorgan som ser ut nästan exakt som en hanhunds könsorgan. Orsaken till det här kan till exempel vara att hundens mamma kommit i kontakt med steroider (t.ex. kortison, p-piller m.m.) under dräktigheten men andra ovanliga gendefekter har också rapporterats.

En hanlig pseudohermafrodit kan se ut på flera sätt. De kan se ut som tikar i de yttre könsorganen men ha testiklar som ligger kvar i buken. De kan också se ut som hanhundar på utsidan, med testiklar som ligger antingen i pungen eller i buken, samtidigt som de har inre honliga organ (livmoder, äggledare).
Defekten leder till att en hund som ser ut som en helt vanlig hanhund kan få problem med t ex en inflammerad livmoder. Ovetandes om problemet används dessa till synes normala hanhundar till avel och defekten förs vidare.

Diagnos

För att ta reda på vilken typ av avvikelse det rör sig om behöver man ofta undersöka själva hunden, skicka könskörtlarna och inre könsorgan för analys samt ta prov för att se hur hundens kromosomuppsättning ser ut.

Ibland upptäcks problemen redan vid besiktningen av valpen men eftersom valparna är små och könsorganen inte tydligt utvecklade kan det vara väldigt svårt att se. Ibland upptäcks det först i samband med att t ex en förmodad hanhund får blod i urinen. Det kan då visa sig att hunden har hanliga yttre könsorgan men honliga könskörtlar och därför löper, vilket leder till att den får blodig flytning från snoppen och blod i urinen). Det kan också upptäckas vid en undersökning av en förmodad tik där man upptäcker en onormalt stor klitoris.

Behandling

Ofta rekommenderar man att kastrera de hundar som inte har normala könsorgan, detta eftersom man inte bör avla på hunden och för att man inte vet hur hunden ser ut på insidan.

Om hunden har onormalt stor klitoris med penisben och störs av det, t ex slickar sig överdrivet mycket eller får upprepade urinvägsinfektioner kan man behöva operera bort denna. Om hunden inte har några besvär av sin förstorade klitoris kan man låta den vara kvar.

Man rekommenderar att skicka de bortopererade könsorganen på analys för att få reda på om det är äggstocksvävnad eller testikelvävnad eller både och.

Förebyggande

Det finns inte så mycket man kan göra förebyggande, men man ska undvika att avla på de hundar som inte har normala könsorgan.

När bör man kontakta veterinär?

Om du noterar några av de förändringar som är beskrivna här ovan eller om du är orolig för din hund ska du alltid ta kontakt med veterinär. Här kan du boka ett videosamtal hos oss på FirstVet för att få en första bedömning av ditt djur.Hos oss får du råd, behandling eller remiss genom videosamtal

Är du orolig för ditt djur ska du alltid ta kontakt med en veterinär. Här kan du enkelt boka ett videosamtal med en erfaren veterinär på FirstVet för att snabbt få hjälp med en första bedömning av ditt djur.

Boka tid
  • Ingår i de flesta djurförsäkringar Ingår i de flesta djurförsäkringar
  • Öppet alla dagar 06:00 - 02:00 Öppet alla dagar 06:00 - 02:00
  • Råd, behandling eller remiss Råd, behandling eller remiss
Träffa veterinär via video - kort väntetidTräffa veterinär via video - kort väntetid

Med FirstVet flyttar veterinärkliniken, djurbutiken och apoteket in i mobilen. Få snabba råd, trygg vård och rätt prylar – varje dag, året om. Videosamtal till FirstVet ingår utan extra kostnad i många djurförsäkringar och du kan enkelt klicka hem produkterna som veterinären rekommenderar, alltid med snabb hemleverans.

FirstVet AB (559047-9894)

Strandvägen 47 5tr, 114 56 Stockholm

Klicka här för att kontrollera att webbplatsen är lagligKlicka här för att kontrollera att webbplatsen är laglig

FirstVet Apotek är ett apotek med tillstånd från Läkemedelsverket och tillhandahåller samtliga läkemedelsprodukter på denna webbplats. Övriga produkter tillhandahålls av FirstVet utanför apotekstillståndet.

apotek logoapotek logo