Hypotyreos - nedsatt sköldkörtelfunktion hos hund

hypotyreos hos hund

Hypotyreos, eller nedsatt sköldkörtelfunktion, är en relativt vanlig hormonsjukdom hos äldre hundar, men även yngre hundar kan drabbas och i sällsynta fall diagnostiseras det hos katt. Här kan du läsa mer om symptom, diagnos och behandling av hypotyreos hos hund.

Är du orolig för ditt djur?

Boka en videokonsultation med en erfaren veterinär inom några minuter.

  • Ingår i de flesta djurförsäkringar
  • Öppet alla dagar - 06.00 - 02.00
  • Råd, behandling eller lokal remiss

Vad är hypotyreos?

Sköldkörteln är en hormonproducerande körtel lokaliserad vid hundens matstrupe på halsen. Sköldkörteln producerar hormon som bland annat reglerar hundens ämnesomsättning. Detta är i sin tur reglerat av hypofysen som är lokaliserad i hjärnan. Nedsatta nivåer av sköldkörtelhormon kallas hypothyroidism eller hypotyreos. Detta kan bero på en defekt i själva sköldkörteln eller på otillräcklig stimulans från hypofysen.

Även andra sjukdomar kan orsaka nedsatt funktion hos sköldkörteln.

Symptom på hypotyreos

Symptomen på hypotyreos kommer oftast smygande och kan i början lätt förväxlas med ålderdomstecken. Vanliga symptom är trötthet, viktuppgång och försämrad pälskvalitet. Hunden kan även börja tappa pälsen på kroppen, i många fall är de hårlösa områdena symmetrisk fördelade över kroppen. Hunden kan även verka mer frusen än vanligt. I mera sällsynta fall kan man se nedsatt fertilitet och könsdrift, samt neurologiska symptom. Man kan även uppleva att mag-tarmfunktionen förändras.

Diagnos

Diagnosen ställs utifrån symptomen samt efter blodprovstagning där man bland annat mäter blodets innehåll av olika sköldkörtelhormon. Man behöver ofta utesluta andra sjukdomar, som kan ge liknande symptom. Det finns andra sjukdomstillstånd som kan minska halten av sköldkörtelhormon i blodet, fast det inte är något fel på själva sköldkörteln i sig. När dessa bakomliggande sjukdomar behandlas brukar sköldkörtelnivåerna i blodet normaliseras, utan att man behöver behandla själva sköldkörteln.

Behandling av hypotyreos

Behandlingen för hypotyreos är livslång medicinering med sköldkörtelhormon, med korrekt behandling är dock prognosen god och hunden kan ofta leva ett normalt liv i övrigt. I början av behandlingen kan man behöva justera medicindosen och flera återbesök hos veterinär och blodprovskontroller är nödvändiga. Man brukar dessutom gå på återbesök minst en gång per år i resten av hundens liv.

Kan man förebygga nedsatt sköldkörtelfunktion hos sin hund?

Man kan inte förebygga hypotyreos, men däremot är det viktigt att vara uppmärksam på förändringar i sin hunds energinivåer, pälskvalitet och generella allmäntillstånd.

När bör man kontakta veterinär?

Misstänker du hypotyreos, verkar din hund tröttare än vanligt, har den ökat i vikt, eller uppvisar andra av ovanstående symptom är det en bra idé att ta kontakt med en veterinär. Här kan du boka ett videosamtal hos oss på FirstVet för att få hjälp med en första bedömning av ditt djur.

Fler artiklar om hund

Hos oss får du råd, behandling eller remiss genom videosamtal

Är du orolig för ditt djur ska du alltid ta kontakt med en veterinär. Här kan du enkelt boka ett videosamtal med en erfaren veterinär på FirstVet för att snabbt få hjälp med en första bedömning av ditt djur.

Boka tid
  • Ingår i de flesta djurförsäkringar Ingår i de flesta djurförsäkringar
  • Öppet alla dagar 06:00 - 02:00 Öppet alla dagar 06:00 - 02:00
  • Råd, behandling eller remiss Råd, behandling eller remiss