Invärtes parasiter hos kanin

Uppskattad lästid 4 minuter
Invärtes parasiter hos kanin

Det man i första hand tänker på när man pratar om invärtes parasiter är maskinfektioner av olika slag. ”Mask i magen” är dock mycket ovanligt på kaniner. Vanligare är en tarmcoccidie (encellig parasit) och något som kallas för nozematos, vilka kan härja på flera ställen i kroppen. Om en kanin väl drabbas av invärtes mask är det dock vanligtvis springmask det rör sig om.

Är du orolig för ditt djur?

Boka en videokonsultation med en erfaren veterinär inom några minuter.

  • Ingår i de flesta djurförsäkringar
  • Öppet alla dagar - 06.00 - 02.00
  • Råd, behandling eller lokal remiss

Orsak

Coccidios på kaniner orsakas av coccidier av släktet Eimeria. Vissa coccidiearter drabbar tarmen och vissa sätter sig i levern. Smitta sker mellan kaniner via avföring, foder och vatten. Smittan är vanligast i stora besättningar där kaninerna sitter tätt och/eller hygienen är nedsatt.

Sjukdomen som har det svenska samlingsnamnet nozematos är orsakad av Encephalitozoon cuniculi, en protozo som har njure och nervvävnad som målorgan men som även kan infiltrera hjärtmuskulatur, lungor och lever. Smitta sker normalt sett via urinen men i fosterlivet kan ungar bli smittade över moderkakan. De flesta smittas i boet av moderns urin. Parasiten har en benägenhet att ligga vilande (latent) i kroppen och kan göra så hela livet. Symptom på sjukdom kan också uppstå i stort sett när som under kaninens livstid.

Springmaskinfektion orsakas av Passalurus ambiguus. Smittan sker via avföring.

Symptom

De typiska symptomen på tarmcoccidios är diarré, avmagring och uttorkning. Hastiga dödsfall kan också förekomma. Sjukdomen kan också förlöpa subkliniskt, det vill säga utan några symptom alls. Vanligtvis är det de unga djuren som blir värst drabbade. Genomgångna milda infektioner kan leda till livslång resistens mot sjukdomen.

Levercoccidios drabbar också unga djur värst och även här kan förloppet vara symptomfritt. Om symptom uppstår kan det visa sig som allt från plötsliga dödsfall till nedsatt tillväxt, dålig aptit, diarré, ökat bukomfång och gulsot (ikterus).

Encephalitozoonos är en sjukdom som kan ge mycket varierande symptom eftersom parasiten kan påverka så många olika organ. Om nervvävnad angrips kan symptomen vara av alla neurologiska slag som beteendeförändringar, balansrubbningar, förlamningar, epilepsiliknande anfall, skakningar med mera. Om njurarna angrips kan det leda till njursvikt med avmagring, ökad törst (polydipsi) och urinavgång (polyuri) som huvudsymptom. Om fostret smittas i livmodern har parasiten en tendens att få fäste i linsen i ögat, vilket leder till linsgrumlingar ofta tidigt i livet. Plötsliga dödsfall kan också förekomma.

Den mest typiska bilden är en kanin med huvudlutning och balansrubbning. Symptomen kan bli så kraftiga att kaninen bara ligger och rullar i buren. Skador till följd av rullningarna eller eventuella anfall drabbar vanligtvis ögonen som svullnar och blir såriga.

Springmaskinfektion kan även den förlöpa helt utan symptom. Om infektionen är kraftig kan symptomen vara klåda runt analöppningen som är så kraftig att kaniner biter upp sår samt rektumprolaps (ändtarmsframfall).

Diagnos

Coccidios diagnostiseras via parasitundersökningar av träckprov eller vid obduktion.

Encephalitozoonos är svårare att diagnostisera eftersom parasiten inte alltid utsöndras i urinen. Om den gör det kan man hitta den via mikroskopi av urinen. Ett alternativ är att ta ett blodprov och leta efter antikroppar mot parasiten. Då vet man i alla fall att den är närvarande men man kan inte vara säker på att det är den som orsakar symptomen. Parasiten kan som sagt också finnas utan att kaninen någonsin blir sjuk.

Springmask diagnostiseras via ett träckprov.

Behandling

Coccidios behandlas bäst med en antibiotika som organismen är känslig för. Eftersom coccidier inte utsöndras via nattavföringen,den avföring som kaninen ofta äter upp, är risken för självsmitta liten. Naturligtvis är det även viktigt att åtgärda eventuella miljöproblem.

Encephalitozoonos är svårbehandlad. Det finns antiparasitära preparat man kan prova men det är inte säkert att man ser en förbättring. Behandlingen är omdiskuterad och man är inte helt säker på att den gör nytta eller om djuret skulle ha tillfrisknat spontant oavsett. Behandlingen är relativt lång. Vid allvarliga balansrubbningar som hindrar kaninen från att leva normalt, kraftiga förlamningar eller täta anfall bör avlivning övervägas.

I en del fall är symptomen lindriga och även om ingen förbättring ses efter behandling kan kaninen leva med sitt handikapp.

Springmaskinfektion är svårbehandlat då parasiten urskiljs i nattavföringen som kaninen äter upp. Kaninen återsmittar därför sig själv hela tiden. Vill man försöka behandla finns det avmaskningsmedel att ge.

Förebyggande

Som med de flesta kaninsjukdomar är den bästa förebyggande metoden att utfodra och sköta sin kanin på rätt sätt. Då utvecklas immunförsvaret och motståndskraften ökar så att kaninen inte blir lika mottaglig för parasiter.

Naturligtvis är det även viktigt att sköta hygienen i kaninburen, minimera stressen och undvika överbeläggning.

När bör man kontakta veterinär?

Om du noterar några av symptomen som är beskrivna här ovan eller om du är orolig för din kanin ska du alltid ta kontakt med veterinär. Här kan du boka ett videosamtal hos oss på FirstVet för att få en första bedömning av ditt djur.Publicerad: 2024-03-01

Hos oss får du råd, behandling eller remiss genom videosamtal

Är du orolig för ditt djur ska du alltid ta kontakt med en veterinär. Här kan du enkelt boka ett videosamtal med en erfaren veterinär på FirstVet för att snabbt få hjälp med en första bedömning av ditt djur.

Boka tid
  • Ingår i de flesta djurförsäkringar Ingår i de flesta djurförsäkringar
  • Öppet alla dagar 06:00 - 02:00 Öppet alla dagar 06:00 - 02:00
  • Råd, behandling eller remiss Råd, behandling eller remiss
Träffa veterinär via video - kort väntetidTräffa veterinär via video - kort väntetid

Med FirstVet flyttar veterinärkliniken, djurbutiken och apoteket in i mobilen. Få snabba råd, trygg vård och rätt prylar – varje dag, året om. Videosamtal till FirstVet ingår utan extra kostnad i många djurförsäkringar och du kan enkelt klicka hem produkterna som veterinären rekommenderar, alltid med snabb hemleverans.

FirstVet AB (559047-9894)

Strandvägen 47 5tr, 114 56 Stockholm

Klicka här för att kontrollera att webbplatsen är lagligKlicka här för att kontrollera att webbplatsen är laglig

FirstVet Apotek är ett apotek med tillstånd från Läkemedelsverket och tillhandahåller samtliga läkemedelsprodukter på denna webbplats. Övriga produkter tillhandahålls av FirstVet utanför apotekstillståndet.

apotek logoapotek logo