FirstVet
Juvertomor-hos-hund

Juvertumör hos hund

Juvertumörer ses oftast på äldre okastrerade tikar, men kan även drabba yngre och kastrerade tikar. I sällsynta fall kan även hanhundar drabbas. I cirka 50% av fallen är tumörerna godartade. Här kan du läsa mer om symptom, diagnos och behandling av juvertumör hos hund.

Träffa veterinär i mobilen.

✓ Besöken ingår i de flesta djurförsäkringar
✓ Råd, behandling eller remiss
✓ Öppet alla dagar 06.00 - 02.00

Orsak

Orsaken till utveckling av juvertumörer är inte helt klarlagt, men man vet att hormoner spelar en viktig roll. Man ser därför att tikar som kastrerats innan första löpet har mycket liten risk för att utveckla juvertumörer. Tikar som behandlats med p-piller eller annan hormonbehandling har visat sig ha en ökad risk för att drabbas av juvertumörer.

Symptom

Det vanligaste symtomet är en eller flera knölar i juvret. Knölarna kan variera i storlek och form. De kan vara lokaliserade i hela juvret men vanligast är vid de bakre spenarna. Man kan inte avgöra om en knöl är god eller elakartad endast genom att känna på den.

Har tumören spridit sig till andra organ kan man uppleva att hunden är tröttare än vanligt, kanske blir andfådd eller hostar.

Diagnos

Upptäcker du en knöl eller svullnad i din hunds juver bör du alltid kontakta en veterinär som kan känna igenom juvret. Man kan i vissa fall välja att ta ett cellprov, ett så kallat finnålsaspirat för att bestämma vilken sorts tumör hunden har.

Behandling av juvertumörer

Behandlingen av juvertumörer är operation. I vissa fall opererar man endast bort knölen, ibland omkringliggande vävnad och ibland hela juverdelar. Innan operationen vill man ofta utföra en röntgenundersökning av bröstkorg och lungor för att utesluta spridning. I vissa fall görs även ultraljudsundersökning. Inför operationen är det vanligt att man även tar blodprover, för att bedöma hundens allmänna hälsotillstånd.

Förebyggande

Det är inte mycket man kan göra för att förebygga juvertumörer. Att kastrera tiken tidigt är den enda åtgärd man har sett markant minskar risken för juvertumörer. Annars är det viktigaste att känna igenom hundens juver ofta, tex när man gosar i soffan eller borstar hunden. Upptäcks en knöl tidigt, kan man behandla tidigt och därmed förbättra prognosen.

När bör man kontakta veterinär?

Har du känt en knöl i juvret bör du alltid ta kontakt med en veterinär, likaså om du är orolig för något annat med ditt husdjur. Här kan du boka ett videosamtal hos oss på FirstVet för att få en första bedömning av ditt djur.

Hos oss får du råd, behandling eller remiss genom videosamtal i mobilen.

Ställ din fråga direkt till någon av våra veterinärer. Genom videosamtal får du snabbt råd, diagnos och behandlingsförslag. Vid behov får du även remiss och i vissa fall recept.

Boka tid
  • Ingår i de flesta djurförsäkringar
  • Råd, behandling eller lokal remiss.

Fler artiklar om Hund