Article 18 20170420113619

Kattsnuva

Kattsnuva är ett samlingsnamn på infektion i de övre luftvägarna hos katt. Läs denna artikel för att lära dig mer om smittan, hur du förebygger samt behandlar om din katt skulle drabbas.

Träffa veterinär i mobilen.


✓ Gratis för alla med djurförsäkring
✓ Råd, behandling eller remiss
✓ Öppet alla dagar, dygnet runt


Inledning

Kattsnuva är ett samlingsnamn på infektion i de övre luftvägarna hos katt. Katter som bor tillsammans med många andra katter eller som träffar många andra katter har större risk att drabbas. Om katten utsätts för stress finns också en ökad risk för problem med kattsnuva. Sjukdomen kan orsakas av flera olika smittämnen, vanligast är virus. Små kattungar och katter som av någon anledning är nedsatta kan bli livshotande sjuka och behöva hjälp av veterinär, men många katter klarar själv att hantera infektionen. Förebyggande vaccination mot kattsnuva kan hjälpa till att lindra sjukdomsförloppet, men förhindrar tyvärr inte med säkerhet att katten blir sjuk, även vaccinerade katter kan sprida smitta. En del katter som får kattsnuva får kroniska problem (antingen ihållande problem eller återkommande).

Orsak och smittspridning

Kattsnuva kan orsakas av flera olika typer av smittämnen, både virus och bakterier. Vanliga orsaker är kattens herpesvirus och kattens calicivirus. Man tror att ca 80–90 % av kattsnuvefallen orsakas av de här virusen. Men även bakterierna Chlamydofila felis, Bordetella bronchiseptica och Mycoplasma spp kan ha en del i kattsnuva, bakterierna kommer ofta efter virusen, när kattens kropp har blivit nedsatt av virusinfektionen.

Många av de katter som infekterats med herpesvirus blir kroniska smittbärare, och de kan fortsätta att utsöndra virus även efter att de inte är sjuka längre, framför allt om de utsätts för stress (till exempel resor, stora förändringar i kattens omgivning, operationer etc). Katten kan utsöndra virus upp till ett par veckor efter att den utsatts för stress.

Smitta sprids genom direktkontakt mellan katterna, men också genom att katterna kommer i kontakt med till exempel snor, tårar eller saliv från en smittsam katt. Indirekt smitta kan ske via till exempel matskålar, vattenskålar eller via människors händer och kläder. Herpesvirus kan överleva upp till något dygn i omgivningen, medan calicivirus kan finnas kvar i ca en månad.

Symptom

Från det att katten kommit i kontakt med smittan tar det ca 2-10 dagar innan sjukdomen bryter ut. Vanliga symptom på kattsnuva är rinnande nos, nysningar, nästäppa, rinnande ögon, katten kan få sår i munnen, hosta, nedsatt aptit, hälta, feber och andningsbesvär. Även sår på hornhinnan och att katten dreglar kan förekomma. Infektion med calicivirus ökar risken för sår i munnen samt hälta medan herpesvirus ger ökad risk för sår på hornhinnan.

Kattsnuva kan ge allt från milda symptom såsom enstaka nysningar och lite nosflöde, till allvarliga symptom, t.ex. kraftigt nedsatt allmäntillstånd, andningsbesvär, feber, ingen aptit. De flesta katter blir friska efter någon vecka. Enstaka katter kan få lunginflammation till följd av att de blir nedsatta av kattsnuvan.

Katter som har infekterats med herpesvirus kan få en latent infektion (herpesviruset finns kvar i kroppen och ställer till besvär i samband med stress, jämför med människans herpesvirus som orsakar munsår), vilket innebär att katten kan få utbrott av kattsnuva i samband med stress.

Diagnos

Om katten har typiska symptom på kattsnuva, och framförallt om flera katter i samma hushåll blivit sjuka, brukar veterinären misstänka kattsnuva. Man kan ta prov från katten i det akuta skedet (när katten nyligen börjat visa symptom) för att försöka hitta vilket smittämne som orsakar problemen. Detta kan vara en god idé om man har många katter. Har man endast en katt och den inte är väldigt sjuk så tar man sällan prov, utan nöjer sig med att konstatera att katten sannolikt drabbats av kattsnuva.

Om symptomen inte ger med sig, eller inte är helt typiska för kattsnuva (till exempel att det bara rinner ur kattens ena nosborre) så behöver man utreda för att se om man kan hitta någon bakomliggande orsak. Det brukar innebära att man behöver söva katten och undersöka nos och svalg under narkos för att kontrollera så att det t.ex. inte sitter fast något grässtrå, eller att det finns någon polyp, tumör eller tandproblem som ställer till det. Hjälpmedel såsom fiberendoskop, röntgen och datortomografi kan vara till stor hjälp, och man kan behöva ta vävnadsprov från slemhinnan och prover för att se om man kan hitta bakterier eller virus som kan förklara symptomen. Katter kan tyvärr få kroniska problem av kattsnuva och trots att man utreder enligt alla konstens regler så går det tyvärr inte alltid att fastställa orsaken till återkommande eller kroniska kattsnuvesymptom.

Behandling

Oftast räcker det med vad som kallas för understödjande behandling hemma. Det innebär att se till att hålla katten ren och torr runt ögon och nos (katter andas genom nosen och blir väldigt besvärade om nosen är igenkorkad av snor, så det är viktigt att tvätta rent flera gånger om dagen). Man behöver också se till att katten får i sig mat, erbjud extra god mat (gärna uppvärmd till kroppstemperatur) och kontrollera så att katten verkligen äter. Näsdroppar med koksaltlösning (receptfritt på apoteket) kan ibland ge viss hjälp. Om katten verkar hängig så kan det vara klokt att ta tempen på katten 1–2 gånger om dagen (normal temp är ca 38–39 grader och tempen tas i ändtarmsöppningen). Ge aldrig läkemedel för människor till katter, vissa febernedsättande läkemedel, t.ex. Alvedon och Ipren innehåller ämnen som kan leda till livshotande skador på kattens organ.

Katter som visar symptom på kattsnuva bör hållas inomhus och skilda från andra katter för att minska risken att andra katter smittas. Var noga med att ha separata mat och vattenskålar till katterna, och tvätta händer och byt kläder (och skor) mellan katterna för att minska smittrisken.

Om katten blir väldigt hängig och/eller inte vill äta alls, eller om den får svårt att andas (till exempel andas med öppen mun) så behöver man söka hjälp hos veterinär. Ibland blir katten så dålig att den behöver skrivas in på djursjukhus för behandling, ofta får katten då behandling med dropp, febernedsättande medicin, smärtlindrande medicin, tvätt, nosdroppar mm. Ibland behöver man lägga en sond för att katten ska få i sig mat om den till exempel har stora problem av sår i munnen. Om katten har fått lunginflammation till följd av kattsnuvan kan den behöva behandlas med antibiotika.

Om man behöver ta katten till veterinären så är det bra att tala om att man misstänker kattsnuva, så att veterinären kan visa in direkt på ett rum. Undvik att låta katten sitta i väntrummet tillsammans med andra djur, pga. smittorisken.

Förebyggande

Undvik att låta katter bo i stora grupper, det ökar risken för utbrott av kattsnuva. Om katten behöver vistas på kattpensionat, åk gärna och titta på hur pensionatet ser ut och fråga personalen vad de gör för att minska risken för utbrott av smittsamma sjukdomar. Vaccination mot kattsnuva minskar risken för allvarlig infektion, så om katten träffar mycket andra katter eller åker på utställningar eller bor på kattpensionat så är det klokt att vaccinera regelbundet. Om katten endast vistas på pensionat eller går på utställning vid enstaka tillfällen så rekommenderas det att man ser till att katten är ”nyvaccinerad” mot kattsnuva (helst ca 10 dagar till max 3 månader) innan pensionatsvistelsen eller utställningen.

Om man skaffar en ny katt och redan har en annan katt hemma är det klokt att kontrollera att den nya katten inte har problem med nysningar, rinnande ögon eller snuva innan man tar hem den. Håll gärna den nya katten skild från de andra katterna första veckan om det går. För att detta ska fungera så behöver man vara noga med hygienen, använd olika mat- och vattenskålar katterna, tvätta händerna och byt helst kläder.

Stress ökar risken för utbrott av kattsnuva, så det är viktigt att försöka minska stressen för katten så mycket som möjligt i samband med till exempel resor, flytt, stora förändringar hemma. Feliway (kattens rogivande feromon) kan vara till viss hjälp, och kan kopplas in i kontakten i god tid innan förändringarna startar (till exempel innan katten kommer till ett nytt hem) eller sprayas i buren innan en resa.

Det finns vaccin mot kattsnuva (i det vaccin som används i Sverige ingår herpes- och calicivirus). Vaccination brukar hjälpa till så att katten får mildare symptom om de smittas av kattsnuva, det är dock viktigt att känna till att vaccination inte förhindrar att katten blir infekterad och inte heller förhindrar att katten kan sprida smitta.

Om man behöver rengöra ett utrymme där man misstänker att en katt med kattsnuva ha vistats så rekommenderas mekanisk rengöring (skrubba bort all synlig smuts) samt desinfektion med till exempel Virkon för att ta död på de flesta smittämnen som kan orsaka kattsnuva.

Av: Elin Lindell, leg vet mars 2017

Hos oss får du gratis råd, behandling eller remiss med djurförsäkring.

Ställ din fråga direkt till någon av våra veterinärer. Genom videosamtal får du snabbt råd, diagnos och behandlingsförslag. Vid behov får du även remiss och i vissa fall recept.

Kom igång
  • Gratis för alla med djurförsäkring.
  • Råd, behandling eller lokal remiss.

Fler artiklar om Katt

Kom igång