Kronisk njursjukdom (CKD) hos katt

Uppskattad lästid 3 minuter
Kronisk njursjukdom (CKD) hos katt

Det är inte ovanligt att äldre katter får kronisk njursjukdom (CKD), vilket är ett samlingsnamn för en mängd olika förändringar som leder till nedsatt funktion i njurarna. CKD är progressiv och går inte att bota men genom behandling kan man bromsa utvecklingen av sjukdomen. Här kan du läsa mer om symptom, diagnos och behanling av kronisk njursjukdom hos katt!

Är du orolig för ditt djur?

Boka en videokonsultation med en erfaren veterinär inom några minuter.

  • Ingår i de flesta djurförsäkringar
  • Öppet alla dagar - 06.00 - 02.00
  • Råd, behandling eller lokal remiss

Det är inte ovanligt att äldre katter får kronisk njursjukdom (CKD), vilket är ett samlingsnamn för en mängd olika förändringar som leder till nedsatt funktion i njurarna. CKD är progressiv och går inte att bota men genom behandling kan man bromsa utvecklingen av sjukdomen.

Varför drabbas katten av kronisk njursjukdom?

Orsaken till njurpåverkan kan vara primär, som exempelvis ärftliga missbildningar, eller sekundär till följd av t ex inflammation, infektion, högt blodtryck, njursten, tidigare akut skada eller förgiftning. I de flesta fall kommer man dock inte fram till grundorsaken. Njurarnas förmåga att filtrera och rena blodet minskar, vilket ger uppkomst av symptom i varierande grad hos katten. Njurarna kan förlora upp till 2/3 av sin totala kapacitet innan din katt börjar uppvisa symptom.

Symptom på kronisk njursjukdom, CKD hos katt

Symptom ses ofta på medelålders och äldre katter men även yngre katter kan drabbas. I tidiga stadier kan katten vara symtomfri men med tiden utvecklas symptom. Katten kan börja dricka och kissa mer, få sämre aptit och långsamt magra av. Andra symptom är att katten blir mindre aktiv och får dålig andedräkt, sämre mun- och tandstatus och sköter pälsen sämre. Vid långt gången njursjukdom utvecklas illamående, kräkningar och ofta förhöjt blodtryck och blodbrist (anemi). Katten kan då även helt sluta äta och bli apatisk. Katten med denna sjukdom har även lättare att få urinvägsinfektioner.

Diagnos - så vet du om din katt har en kronisk njursjukdom

Diagnos ställs framförallt genom blodprover. Utförs årliga kontroller kan man upptäcka sjukdomen innan några symptom kan ses. Det är också viktigt att kontrollera blodtryck och urinprov för att exempelvis utvärdera hur mycket protein njurarna släpper igenom till urinen och fastställa i vilket stadie njursjukdomen är. Genom urinprov kan man även undersöka njurarnas koncentrationsförmåga samt om det föreligger någon urinvägsinfektion. Ibland vill man också gå vidare med annan diagnostik, som tex ultraljud eller röntgen, för att kunna ge en bättre prognos. När samtliga prover är tagna är det även rekommenderat att gradera sjukdomen utifrån vissa riktlinjer.

Behandling av kronisk njursjukdom hos katt

Vid lindrigare symtom går behandlingen framför allt ut på att underlätta njurarnas arbete genom att byta till ett foder som belastar njurarna så lite som möjligt. Man kan behöva balansera blodtrycket med läkemedel för att minska den mekaniska belastningen och ibland behöva balansera vissa salter, som exempelvis fosfor som kan bli förhöjt och leda till illamående. Behandlingen behöver anpassas individuellt, utefter sjukdomsutvecklingen och vilket stadie katten befinner sig i, därför är det viktigt med regelbundna återbesök och uppföljningar.

Vid akuta symptom kan katten behöva skrivas in för droppbehandling och stabilisering av elektrolyter i kroppen och för att få igång aptiten. Ibland får man lägga en matningssond till magsäcken om katten matvägrar, detta för att kunna sondmata och administrera läkemedel för att motverka illamående och öka aptiten.

En kronisk njursjukdom går som sagt inte att bota, men man kan ofta balansera symptomen så att katten får en god livskvalitet. Det är viktigt att känna till att njurpåverkan kan göra att katten blir känsligare för läkemedel som utsöndras via njurarna.

Kan man förebygga kronisk njursjukdom (CKD) hos sin katt?

Det är svårt att säga hur man helt kan förebygga CKD hos din katt då orsakerna kan variera, men du kan se till att din katt alltid har tillgång till färskt vatten, gärna i flera skålar där vattnet byts ofta. En del katter föredrar att dricka rinnande syresatt vatten och det finns särskilda vattenfontäner för katter.

När bör man kontakta veterinär?

Det är alltid bra att kontakta veterinär om din katt får symptom eller ändrar beteende, om katten börjar dricka mer bör du uppsöka veterinär snarast. Här kan du boka ett videosamtal med en veterinär på FirstVet för att få hjälp med en första bedömning av din katt!


Hos oss får du råd, behandling eller remiss genom videosamtal

Är du orolig för ditt djur ska du alltid ta kontakt med en veterinär. Här kan du enkelt boka ett videosamtal med en erfaren veterinär på FirstVet för att snabbt få hjälp med en första bedömning av ditt djur.

Boka tid
  • Ingår i de flesta djurförsäkringar Ingår i de flesta djurförsäkringar
  • Öppet alla dagar 06:00 - 02:00 Öppet alla dagar 06:00 - 02:00
  • Råd, behandling eller remiss Råd, behandling eller remiss
Träffa veterinär via video - kort väntetidTräffa veterinär via video - kort väntetid

Med FirstVet flyttar veterinärkliniken, djurbutiken och apoteket in i mobilen. Få snabba råd, trygg vård och rätt prylar – varje dag, året om. Videosamtal till FirstVet ingår utan extra kostnad i många djurförsäkringar och du kan enkelt klicka hem produkterna som veterinären rekommenderar, alltid med snabb hemleverans.

FirstVet AB (559047-9894)

Strandvägen 47 5tr, 114 56 Stockholm

Klicka här för att kontrollera att webbplatsen är lagligKlicka här för att kontrollera att webbplatsen är laglig

FirstVet Apotek är ett apotek med tillstånd från Läkemedelsverket och tillhandahåller samtliga läkemedelsprodukter på denna webbplats. Övriga produkter tillhandahålls av FirstVet utanför apotekstillståndet.

apotek logoapotek logo