FirstVet
Article 128 20190308103933

Kvarka hos häst

Kvarka är en bakteriesjukdom hos häst, som varje år drabbar hästar i stall i Sverige och världen.

Träffa veterinär i mobilen.

✓ Besöken ingår i de flesta djurförsäkringar
✓ Råd, behandling eller remiss
✓ Öppet alla dagar 06.00 - 02.00

Kvarka orsakas av en bakterie, Streptococcus (S.) equi. Smittan är inte luftburen utan sprids genom slem, hostningar, direktkontakt, utrustning och människor som oavsiktligt överför bakterier mellan hästar.

Symtom på kvarka

En häst som drabbas av kvarka får ett eller flera av följande symptom:

 • Feber >39º C under 1-2 dygn
 • Nedsatt allmäntillstånd
 • Näsflöde, ofta tjockt, varigt.
 • Hosta
 • Förstorade, ömmande lymfknutor mellan ganascherna

Äldre hästar har ofta mycket mildare symtom, och symtomfria smittbärare förekommer, t ex med bakterien liggande i luftsäckarna, utan tydliga symtom utåt. Kvarkabakterier kan vara svåra att finna vid provtagning, särskilt de första dagarna.

Behandling av kvarka

Behandlingen består av långvarig vila, symtomatisk behandling mot feber och vid nedsatt allmäntillstånd, i vissa fall antibiotikabehandling (penicillin), samt isolering som rekommenderas kvarstå intill 21 dagar efter att sista hästen blivit symtomfri.

Så kan du förebygga spridningen av kvarka

Man kan förebygga spridning av kvarka genom att följa regler om isolering som lämnas av ansvarig veterinär, samt generellt vara noga med hygien om man hanterar flera hästar och/eller besöker flera olika stall. Ännu tillhandahålls inget vaccin mot kvarka i Sverige.

En snabb checklista:

 • Isolera sjuka hästar
 • Kontakta veterinär
 • Var noga med hygienen
 • Var uppmärksam på eventuella nya fall
 • Desinficera
 • Informera

Kvarka är en anmälningspliktig sjukdom och man kan se det aktuella smittläget på SVAs hemsida: https://www.sva.se/smittlage/kvarkakarta

Hos oss får du råd, behandling eller remiss genom videosamtal i mobilen.

Ställ din fråga direkt till någon av våra veterinärer. Genom videosamtal får du snabbt råd, diagnos och behandlingsförslag. Vid behov får du även remiss och i vissa fall recept.

Boka tid
 • Ingår i de flesta djurförsäkringar
 • Råd, behandling eller lokal remiss.

Fler artiklar om Häst