Article 128 20190308103933

Kvarka hos häst

Kvarka är en bakteriesjukdom hos häst, som varje år drabbar hästar i stall i Sverige och världen.

Artikeln är skriven av veterinär på FirstVet - Visste du att vi erbjuder kostnadsfri, trygg vård och rådgivning via videosamtal med erfarna veterinärer direkt i din mobil? Kort väntetid och första videosamtalet är alltid gratis. Ladda ner appen och ställ dina frågor till oss!

Kvarka orsakas av en bakterie, Streptococcus (S.) equi. Smittan är inte luftburen utan sprids genom slem, hostningar, direktkontakt, utrustning och människor som oavsiktligt överför bakterier mellan hästar.


Första symtomet är oftast feber >39º C under 1-2 dygn, därefter ses hosta och näsflöde, svullna lymfknutor och/eller bölder mellan ganascherna och ibland även andningssvårigheter eller komplikationer såsom "kastad" kvarka, anasarka eller muskelinflammation.


Äldre hästar har ofta mycket mildare symtom, och symtomfria smittbärare förekommer, t ex med bakterien liggande i luftsäckarna, utan tydliga symtom utåt. Kvarkabakterier kan vara svåra att finna vid provtagning, särskilt de första dagarna.


Behandlingen består av långvarig vila, symtomatisk behandling mot feber och vid nedsatt allmäntillstånd, i vissa fall antibiotikabehandling (penicillin), samt isolering som rekommenderas kvarstå intill 21 dagar efter att sista hästen blivit symtomfri.

Man kan förebygga spridning av kvarka genom att följa regler om isolering som lämna av ansvarig veterinär, samt generellt vara noga med hygien om man hanterar flera häster och/eller besöker flera olika stall. Ännu tillhandahålls inget vaccin mot kvarka i Sverige.


Kvarka är en anmälningspliktig sjukdom och man kan se det aktuella smittläget på SVAs hemsida: https://www.sva.se/smittlage/kvarkakarta

Hos oss får du gratis råd, behandling eller remiss med djurförsäkring.

Ställ din fråga direkt till någon av våra veterinärer. Genom videosamtal får du snabbt råd, diagnos och behandlingsförslag. Vid behov får du även remiss och i vissa fall recept.

Kom igång
  • Gratis för alla med djurförsäkring.
  • Råd, behandling eller lokal remiss.

Fler artiklar om Häst

Kom igång