Lymfangit hos häst

lymfangit-hos-hast

Lymfangit är en relativt vanlig diagnos hos hästar och visar sig ofta som en varm, jämn svullnad i ett ben. Svullnaden kan vara så kraftig att man talar om “stolpben”. Hästen kan i vissa fall vara smärtpåverkad och ha feber. Här kan du läsa mer om vad som orsakar lymfangit och vad du ska göra om du misstänker att din häst drabbats.

Är du orolig för ditt djur?

Boka en videokonsultation med en erfaren veterinär inom några minuter.

 • Ingår i de flesta djurförsäkringar
 • Öppet alla dagar - 06.00 - 02.00
 • Råd, behandling eller lokal remiss

I kroppen finns ett fint nät av lymfkärl vars uppgift bland annat är att samla in vätska ute i vävnaderna. Vätskan, eller lymfan som den kallas, förs tillbaka till blodet efter att ha renats från bakterier och andra mikroorganismer i lymfknutorna. Lymfsystemet, som även består av mjälten och brässen, är en viktig del av immunförsvaret.

Vid lymfangit tar sig bakterier från ett hudsår/hudinfektion in och orsakar en inflammation i lymfkärlen. Lymfkärlen kan nu inte transportera bort vätskan utan istället uppstår en vätskeansamling, ett ödem, i benet.

Hästar kan även få lymfödem i benen vid längre tids stillastående. Detta är inte en infektion utan en följd av försämrad cirkulation. Hästen är vanligtvis feberfri och ohalt. Svullnaden försvinner eller minskas när hästen motioneras.

Symptom på lymfangit hos häst

De första symptomen på lymfangit är en varm, ganska hård/fast svullnad i närheten av såret/hudinfektionen. Efter ett par dagar kan svullnaden ha tilltagit och börjat sjunka nedåt så att hela benet blir jämntjockt. Ibland är benet så svullet att man inte längre kan se konturerna av skelett eller senor. Om det går riktigt långt kan vätska börja tränga ut genom huden, så kallade serumutsvettningar. Det är vanligast med lymfangit i bakbenen.

I lindriga fall kan hästen ömma när man rör benet, men i övrigt vara opåverkad. I allvarligare fall får hästen mycket ont och uppvisar hälta av varierande grad. Hästen får feber och kan bli allmänpåverkad.

Diagnos av lymfangit

Diagnosen ställs efter undersökning. Hästen tempas och man kontrollerar om den rör sig normalt. Ödemet i benet ger en hård svullnad. Om man trycker med fingret i svullnaden kvarstår ofta en liten grop.

Behandling av lymfangit

Kontakta en veterinär för rådgivning om din häst är svullen i ett ben.

I de fall hästen har ont, haltar och/eller har feber ska veterinär alltid kontaktas för undersökning. Dessa fall kräver ofta ytterligare behandling för att få ned inflammation och svullnad tillsammans med t ex kylning och bandagering.

Vid lindrig lymfangit/lymfödem kan man inleda med behandling hemma. Det förutsätter att hästen är ohalt och feberfri. Om svullnaden inte går ner på ett par dagar trots behandling ska veterinär kontaktas. Lymfangit kan bli kronisk.

Hemvård vid lindrig lymfangit utan hälta eller feber:

 • Åtgärda grundproblemet (mugg, småsår)
 • Kontrollera hästens skydd mot stelkramp
 • Våtvärmande bandage med klorhexidin- maximalt 12 timmar per dygn
 • Massera benet från hoven och uppåt
 • Motion är ofta bra för att öka cirkulationen. Hästen kan i vissa fall gå i hagen och utöver det motioneras för hand i skritt några gånger per dag.
 • Ta tempen morgon och kväll

Så förebygger du lymfangit hos din häst

För att undvika lymfangit är det viktigt att ta hand om sår och hudinfektioner så snart de upptäcks. Ta för vana att visitera hästens ben varje kväll och rengör eventuella sår noggrant. Läs mer om mugg
och sårskador i våra artiklar.

Om din häst svullnar i benen när den står på box kan stallbandage hjälpa till att förebygga. För hästar med kroniska problem är det ofta bättre med lösdrift.

När bör man kontakta en veterinär?

Misstänker du lymfangit ska du alltid ta kontakt med en veterinär. Här kan du boka ett videosamtal med veterinär på FirstVet för att få en första bedömning och råd om hur du bör gå vidare.

Fler artiklar om häst

Hos oss får du råd, behandling eller remiss genom videosamtal

Är du orolig för ditt djur ska du alltid ta kontakt med en veterinär. Här kan du enkelt boka ett videosamtal med en erfaren veterinär på FirstVet för att snabbt få hjälp med en första bedömning av ditt djur.

Boka tid
 • Ingår i de flesta djurförsäkringar Ingår i de flesta djurförsäkringar
 • Öppet alla dagar 06:00 - 02:00 Öppet alla dagar 06:00 - 02:00
 • Råd, behandling eller remiss Råd, behandling eller remiss