Magomvridning hund

Kojirou sasaki D Ld Drb2d4 F4 unsplash

Magomvridning är ett mycket akut tillstånd som kan drabba hundar och framförallt stora hundraser med djup bröstkorg.

Är du orolig för ditt djur?

Boka en videokonsultation med en erfaren veterinär inom några minuter.

  • Ingår i de flesta djurförsäkringar
  • Öppet alla dagar - 06.00 - 02.00
  • Råd, behandling eller lokal remiss

Orsak

Magomvridning tros bero på flera orsaker i kombination med varandra. Faktorer som kan öka risken för magomvridning är en djup bröstkorg, där det finns stort utrymme för magsäcken att röra sig, kombinerat med svagheter i de ligament som håller magsäcken på plats. Lek och rörelse efter en större måltid anses dessutom öka risken ytterligare.

Vid en magomvridning roterar magsäcken runt sin egen axel. När detta händer snörps magmunnarna som förbinder magsäcken med matstrupen och tunntarmen av, och innehållet kan inte längre röra sig varken framåt eller bakåt. Detta leder till en ansamling av foder, vätska och gas som kan jäsa och få magsäcken att expandera. Trycket från den förstorade magsäcken påverkar hela hunden och framförallt blodcirkulationen kan strypas åt.

Symptom

Symptom på magomvridning kommer ofta snabbt och plötsligt. Hunden är orolig, kan dregla och ofta försöka kräkas utan att något kommer upp. Kräkförsöken är ofta högljudda och uppenbart plågsamma. När magen sväller blir bukomfånget mer uppenbart och andningen försvåras.

Diagnos

Symptomen räcker ofta gott för att ställa diagnosen men en röntgenbild kan vara motiverad i tveksamma fall. Liknande symptom kan dock ses vid en överfull magsäck vilket kan inträffa om hunden t ex brutit sig in i skafferiet och tömt foderpåsen.

Behandling

En hund med misstänkt magomvridning bör tas till veterinär omedelbart. Det hjälper inte att springa i trappor, hoppa över hinder eller andra huskurer som man ibland kan höra talas om.

Väl hos veterinären kan man utföra en akut tömning av gas genom att sticka en grov kanyl (nål) genom bukväggen. Att återställa cirkulationen med hjälp av intravenös vätsketillförsel samt att ge smärtlindring är också något som görs i det akuta skedet. När hunden stabiliserats tillräckligt utförs en operation där magsäcken töms via ett snitt i magsäcksväggen. Efter tömningen sys magsäcken fast i bukväggen för att förhindra nya omvridningar. Ingreppet utförs under narkos.

Förebyggande

Vissa raser är mer drabbade än andra men det finns inga genetiska tester för att upptäcka anlag. Har man en storväxt hund av en ras med högre risk att drabbas bör man tänka på att inte motionera hunden eller leka häftigt efter en stor måltid. Magsäcksomvridning kan dock ske utan att man kan koppla det till någon speciell aktivitet.


När bör man kontakta veterinär?

Om du misstänker att din hund drabbats av magomvridning eller ditt djur uppvisar några av symptomen som vi nämnt ovan bör du genast uppsöka veterinär!

Om du är osäker på hur ditt djur mår eller vill ha hjälp med en första bedömning kan du alltid boka ett videosamtal hos oss på FirstVet. Observera att eventuell väntetid hos oss inte får fördröja ett akut veterinärbesök vid misstanke om magomvridning.

Fler artiklar om hund

Hos oss får du råd, behandling eller remiss genom videosamtal

Är du orolig för ditt djur ska du alltid ta kontakt med en veterinär. Här kan du enkelt boka ett videosamtal med en erfaren veterinär på FirstVet för att snabbt få hjälp med en första bedömning av ditt djur.

Boka tid
  • Ingår i de flesta djurförsäkringar Ingår i de flesta djurförsäkringar
  • Öppet alla dagar 06:00 - 02:00 Öppet alla dagar 06:00 - 02:00
  • Råd, behandling eller remiss Råd, behandling eller remiss