Parvo hos hund

Uppskattad lästid 3 minuter
Parvo hos hund

Parvo-viruset är ett litet seglivat virus som kan orsaka bland annat kräkning och diarré hos alla hunddjur (varg, räv, hund osv) och det finns spritt över hela världen. Det kallas även hundpest, även om pest egentligen är en bakteriesjukdom. Första gången man hittade parvovirus hos hund var 1978 och man tror att det var kattens parvo-virus som hade muterat, dvs ändrat sig så att det nu även kunde smitta hundar. Tack vare att svenska djurägare är mycket flitiga med att vaccinera sina hundar är det idag ovanligt med svårare sjukdom till följd av parvoviruset.

Är du orolig för ditt djur?

Boka en videokonsultation med en erfaren veterinär inom några minuter.

  • Ingår i de flesta djurförsäkringar
  • Öppet alla dagar - 06.00 - 02.00
  • Råd, behandling eller lokal remiss

Orsak

Parvo orsakas alltså av ett virus. Viruset är litet men oerhört tåligt och klarar stora förändringar i miljön vilket gör det svårt att sanera bort det. I jord kan viruset leva i flera år.

Viruset trivs och frodas framför allt i tarmen men även i benmärg, hjärta m fl vävnader, vilket gör att symtomen kan bli mycket varierande.

Viruset sprids framförallt via avföringen. Kontaminerade föremål, t ex leksaker och vattenskålar sprider sedan viruset vidare till nästa hund som slickar, tuggar eller via förorenat vatten dricker i sig smittan. Eftersom viruset är så motståndskraftigt är det fullt möjligt för en människa att sprida viruset med t ex jordiga skor eller smutsiga kläder.

3-4 dagar efter att en hund infekterats börjar den utsöndra virus och kan göra så i ett par veckor. Ofta börjar virusutsöndringen redan innan hunden har fått symtom.

Symptom

Absolut vanligast är att hunden kräks intensivt och får sprutande och ibland blodig diarré. Smittade djur blir trötta, hängiga och tappar aptiten. En del får feber. I milda fall är hunden dålig i 1-2 dagar. Symptom ses ofta under 3-5 dagar men enstaka hundar blir svårt sjuka och dör, även om man skriver in dem på djursjukhus för intensivvård.

Diarrén orsakar en kraftig vätskeförlust som leder till rubbningar i blodcirkulationen och blodsalterna (elektrolyter) mm. Resultatet kan bli en total cirkulationskollaps och död. Brist på vita blodkroppar (leukopeni) gör att hunden blir mer känslig för bakterieinfektioner och kan drabbas av blodförgiftning (sepsis) vilket i sig är ett livshotande sjukdomstillstånd.

Viruset kan sällsynt drabba hjärtat och ge en hjärtmuskelinflammation som ofta är dödlig. Det drabbar främst valpar under vecka 4-8. Tack vare att de flesta tikar är vaccinerade så är detta en ytterst ovanlig variant av sjukdomen numera eftersom valparna får i sig skyddande antikroppar via modersmjölken. Det skyddet försvinner efter ca 10-12 veckors ålder varför det är viktigt att vaccinera valpen igen vid 3 månaders ålder.

Diagnos

Symtomen räcker för att väcka misstanken men för en konstaterad diagnos finns det flera olika sorters test som påvisar virus i avföring eller antikroppar i blodet.

Dessutom orsakar parvovirus nästan alltid en rejäl sänkning av antalet vita blodkroppar i blodet (leukopeni) vilket kan vara en användbar ledtråd t ex om man på jourtid inte har tillgång till ett laboratorium som kan bevisa att det är parvo. Har man en hund med blodig diarré och leukopeni är misstanken om parvo stark. Den stärks ytterligare om hunden dessutom inte är vaccinerad.

Behandling

Har hunden bara fått mild sjukdom, vilken även vaccinerade hundar kan få, räcker det ofta med några dagars vila och skonkost.

I allvarligare fall krävs inskrivning på djursjukhus där hunden isoleras från andra patienter och får dropp. Innehållet i droppet justeras beroende på eventuella rubbningar i pH, saltbalans osv.

Finns tecken på blodförgiftning kompletterar man med antibiotika, men oftast är det inte nödvändigt och ingår inte som rutin vid behandling av diarré.

Förebyggande

Vaccination! Ibland hör man folk säga att det är onödigt att vaccinera mot Parvo eftersom sjukdomen är så ovanlig i Sverige och att risken för biverkningar av vaccinationen skulle vara värre än sjukdomen. Att sjukdomen är ovanlig beror på att vi vaccinerar. Om alla slutade vaccinera skulle vi snabbt se många hundar dö i parvo. Vaccination görs vid åtta och tolv veckors ålder samt vid ca tolv månaders ålder och sedan vart tredje år resten av livet.

Att sanera bort parvo ur en smittad miljö är svårt. Det finns desinfektionsmedel som kan vara effektiva i inomhusmiljö och för rengöring av t ex leksaker, men det finns många platser/saker som är väldigt svåra att desinficera, t ex utomhusmiljöer. Vi förlitar oss därför på vaccinationer, vilka är mycket effektiva och därför är det viktigt att alla fortsätter att vaccinera.

När bör man kontakta veterinär?

Om du noterar några av symptomen som är beskrivna här ovan eller om du är orolig för din hund ska du alltid ta kontakt med veterinär. Här kan du boka ett videosamtal hos oss på FirstVet för att få en första bedömning av ditt djur.


Hos oss får du råd, behandling eller remiss genom videosamtal

Är du orolig för ditt djur ska du alltid ta kontakt med en veterinär. Här kan du enkelt boka ett videosamtal med en erfaren veterinär på FirstVet för att snabbt få hjälp med en första bedömning av ditt djur.

Boka tid
  • Ingår i de flesta djurförsäkringar Ingår i de flesta djurförsäkringar
  • Öppet alla dagar 06:00 - 02:00 Öppet alla dagar 06:00 - 02:00
  • Råd, behandling eller remiss Råd, behandling eller remiss
Träffa veterinär via video - kort väntetidTräffa veterinär via video - kort väntetid

Med FirstVet flyttar veterinärkliniken, djurbutiken och apoteket in i mobilen. Få snabba råd, trygg vård och rätt prylar – varje dag, året om. Videosamtal till FirstVet ingår utan extra kostnad i många djurförsäkringar och du kan enkelt klicka hem produkterna som veterinären rekommenderar, alltid med snabb hemleverans.

FirstVet AB (559047-9894)

Strandvägen 47 5tr, 114 56 Stockholm

Klicka här för att kontrollera att webbplatsen är lagligKlicka här för att kontrollera att webbplatsen är laglig

FirstVet Apotek är ett apotek med tillstånd från Läkemedelsverket och tillhandahåller samtliga läkemedelsprodukter på denna webbplats. Övriga produkter tillhandahålls av FirstVet utanför apotekstillståndet.

apotek logoapotek logo