FirstVet
Stralrota hos hast

Strålröta hos häst

När det är regnigt och blött ute blir många hagar leriga. För hästarna innebär detta bland annat ökad risk för strålröta. Men vad är strålröta egentligen och hur kan vi förebygga det? Här kan du läsa mer om symptom, diagnos och behandling av strålröta hos häst!

Träffa veterinär i mobilen.

✓ Besöken ingår i de flesta djurförsäkringar
✓ Råd, behandling eller remiss
✓ Öppet alla dagar 06.00 - 02.00

Strålröta orsakas av bakterier, eller i vissa fall svamp, som bryter ner hornet i strålen. Även andra delar av hoven kan drabbas, men det är inte lika vanligt. Risken för strålröta ökar om hästen står i fukt, t ex i en lerig hage eller om bädden i box/lösdrift är blöt/ohygienisk.

Symptom på strålröta

Strålröta yttrar sig som ett illaluktande svart sekret vid strålen. Strålen kan vara oregelbunden i formen och ha partier där hornet känns mjukt och geggigt. Ofta drabbas mer än en hov. Hästen är i de flesta fall symptomfri, men djupare röta kan ge upphov till hälta.

Diagnos

Diagnosen går ofta att ställa utifrån det typiska utseendet.

Behandling av strålröta

En häst som drabbats av strålröta behöver behandling av hovslagare som skär bort angripet horn. I vissa fall används någon form av desinfektionsmedel i kombination med t ex kopparsulfat, men det är inte alltid nödvändigt. Hästen bör även flyttas till en ren och torr miljö.

Så förebygger du strålröta hos din häst

Fukt, väta och leriga hagar bör undvikas. Området vid grinden och vid utfodringsplatser bör dräneras eller hårdgöras om hagen ofta är blöt och lerig. Bädden hästen står på ska vara mjuk och torr, det gäller även lösdriftshallar och vindskydd. Kratsa hovarna regelbundet och undersök strålen vid varje tillfälle.

Understuckna trakter medför djupa strålfåror med ökad risk för problem. Regelbunden hovvård är alltså av vikt. Hästar bör vanligtvis skos/verkas var 6:e till 8:e vecka.

Man bör även titta igenom hästens hovar dagligen och kratsa ur strålfårorna.

När bör man kontakta en veterinär?

Misstänker du strålröta bör du alltid ta kontakt med en veterinär eller godkänd hovslagare, likaså om du är orolig för något annat med din häst. Här kan du boka ett videosamtal hos oss på FirstVet för att få en första bedömning.

Hos oss får du råd, behandling eller remiss genom videosamtal i mobilen.

Ställ din fråga direkt till någon av våra veterinärer. Genom videosamtal får du snabbt råd, diagnos och behandlingsförslag. Vid behov får du även remiss och i vissa fall recept.

Boka tid
  • Ingår i de flesta djurförsäkringar
  • Råd, behandling eller lokal remiss.

Fler artiklar om Häst