Vaccination av kattungen - frågor och svar

Small kitten hiding

Genom att vaccinera kattungen skyddar du den mot sjukdomar som kattpest och kattsnuva. Här berättar vår veterinär mer om vaccineringen av din kattunge och ger svar på några vanliga frågor!

Är du orolig för ditt djur?

Boka en videokonsultation med en erfaren veterinär inom några minuter.

  • Ingår i de flesta djurförsäkringar
  • Öppet alla dagar - 06.00 - 02.00
  • Råd, behandling eller lokal remiss

Måste man vaccinera kattungen?

Ja, det är en bra fråga. I Sverige är det idag ganska ovanligt med stora utbrott av t ex kattpest. Varför ska man då vaccinera? Speciellt eftersom vaccin (precis som alla andra läkemedel) kan riskera att ge biverkningar.

Vaccination mot kattpest

Anledningen till att veterinärer ändå rekommenderar att kattungar vaccineras mot åtminstone kattpest är för att fortsätta minimera risken för utbrott av den här, mycket allvarliga, sjukdomen. Så länge de flesta katterna är vaccinerade mot kattpest, så är risken för att det ska bryta ut nämligen väldigt liten.

Om man slutar vaccinera katter mot kattpest så ökar risken för ett utbrott, eftersom kattpestviruset ofta finns i kattens normala utemiljö. Viruset kan överleva i flera år utomhus eller inomhus. Det är främst unga katter och kattungar som drabbas, och så många som 90 % av de katter som blir sjuka riskerar att dö. Kattpest ger problem med kräkning och diarré, brist på vita blodkroppar (vilket innebär att kattens immunförsvar blir kraftigt nedsatt) och katten kan dö av uttorkning eller av eventuella sekundära infektioner.

När man väger riskerna med att vaccinera mot risken för utbrott och dess följder så anser man att det är mindre risk att vaccinera kattungar än att låta bli att vaccinera dem. Ofta räcker det med en enstaka dos av vaccinet för att katten ska ha skydd under flera år mot kattpest.

Vaccination mot kattsnuva

Kattsnuva då, behöver man verkligen vaccinera mot det? Kattsnuva är sällan dödligt, men snuvan kan bana väg för andra infektioner och kan vara väldigt jobbigt för katten då den får problem med både sår och rinnande ögon, samt nysningar och tjockt snor som gör det svårt för katten att andas normalt. Kattsnuva kan också göra katten mer mottaglig för t ex lunginflammation.

En katt som har haft kattsnuva blir ofta bärare av viruset och infektionen kan bryta ut i samband med t ex stress. Vaccinering mot kattsnuva är tyvärr ingen 100 % garanti för att katten slipper sjukdomen, den kan bli smittad ändå, men katten brukar bli mindre sjuk.

När det gäller kattsnuva så rekommenderar man oftast vaccination om kattungen ska träffa många andra katter (t ex gå på utställning, vara utomhus i område där det finns fler katter, eller vara på kattpensionat), annars gör man som man vill.

Fler artiklar om katt

Hos oss får du råd, behandling eller remiss genom videosamtal

Är du orolig för ditt djur ska du alltid ta kontakt med en veterinär. Här kan du enkelt boka ett videosamtal med en erfaren veterinär på FirstVet för att snabbt få hjälp med en första bedömning av ditt djur.

Boka tid
  • Ingår i de flesta djurförsäkringar Ingår i de flesta djurförsäkringar
  • Öppet alla dagar 06:00 - 02:00 Öppet alla dagar 06:00 - 02:00
  • Råd, behandling eller remiss Råd, behandling eller remiss