Värmeslag hos hund

Hari nandakumar n Xs Hwb8 E Vqw unsplash

Varje år dör hundar tragiskt av värmeslag, efter att ha lämnats i varma bilar. Hundar kan även få värmeslag av att motioneras i alltför varmt väder utan möjlighet till svalka och vätska. Värmeslag är ett livshotande tillstånd som orsakar stort lidande och kan ge allvarliga skador på inre organ. I denna artikel kan du läsa mer om värmeslag och hur det kan förebyggas!

Är du orolig för ditt djur?

Boka en videokonsultation med en erfaren veterinär inom några minuter.

 • Ingår i de flesta djurförsäkringar
 • Öppet alla dagar - 06.00 - 02.00
 • Råd, behandling eller lokal remiss

Varför är hundar så känsliga för värme och vad händer vid värmeslag?

Hundar kan inte reglera sin kroppstemperatur genom att svettas på samma sätt som vi människor. För att kyla ned sig måste de istället hässja/flåsa, lägga buken mot svalare underlag och avge värme via trampdynorna där de har ett fåtal svettkörtlar.

Hässjandet är hundens främsta möjlighet att reglera sin temperatur. Hässjande är en slags ytlig andning där hunden har munnen öppen, utfällda mungipor, utsträckt tunga och andas snabbt och häftigt. Via hässjandet kyls blodet ned genom att kall luft passerar blodkärlen i munnen. Om den omgivande temperaturen är för hög sätts temperaturregleringen ur spel. Om luften är varmare än hundens blod kan hässjandet till och med få motsatt effekt. Kroppstemperaturen stiger till farliga nivåer och hunden drabbas av värmeslag. Om en hunds kroppstemperatur överstiger 42 ˚C kan det leda till döden.

Vilka situationer kan orsaka värmeslag?

Den vanligaste orsaken till att en hund drabbas av värmeslag är att den suttit instängd i en varm bil eller ett annat varmt och stängt utrymme. Lämna därför aldrig din hund i bilen på sommaren, inte ens i skuggan med öppna fönster! Även om det är tidigt på dagen, molnigt ute och temperaturen aldrig stiger över 25 grader kan temperaturen i bilen snabbt stiga till farliga nivåer. När omgivande luft blir för varm kan hunden inte längre reglera sin temperatur genom att hässja, och den kan snabbt drabbas av värmeslag. Dessutom ökar luftfuktigheten i en bil snabbt då hunden hässjar, vilket gör att hunden överhettas ännu snabbare.

Hundar kan även drabbas av värmeslag om de befinner sig i solen alltför länge utan möjlighet till skugga/svalka, eller om de motioneras i varmt väder utan att få vilopauser med svalka och friskt vatten.

Trubbnosiga hundar är särskilt känsliga för värme, eftersom de på grund av trånga andningsvägar har svårare än långnosade hundar att reglera sin kroppstemperatur. Detta beror på att de inte kan hässja lika effektivt för att sänka kroppstemperaturen. Dessutom svullnar trubbnosiga hundar lättare upp i andningsvägarna vilket gör situationen än mer akut.

Även överviktiga hundar, hundar med mycket tjock päls samt hundar med hjärtsjukdomar eller andningsbesvär kan vara extra värmekänsliga.

Symptom på värmeslag

Tidiga tecken på värmestress kan vara att hunden hässjar kraftigt, dreglar, är orolig och söker svalka. Hunden kan ha hög puls och klarröda slemhinnor i munnen som känns torra när man rör vid dem. När hunden fått allvarligt värmeslag blir den svag och vinglig, faller ihop eller orkar inte resa på sig och får andningssvårigheter. Den kan också få symptom i form av kräkningar och diarré. I grava fall kan hunden hamna i chocktillstånd och bli medvetslös.

Vad gör jag om en hund drabbats av värmeslag?

Om en hund visar symptom på värmeslag är det viktigt att agera snabbt. Vid allvarliga fall av värmeslag krävs snabb vård hos veterinär. Gör vad du kan för att kyla ned hunden på väg dit, exempelvis genom att svepa in hunden i en blöt handduk under bilfärden samt erbjuda kallt vatten att dricka, men hunden måste så snabbt som möjligt få veterinärvård – varje minut är dyrbar. Ring alltid veterinären för att förvarna om att du är på väg samt för att få råd om vad du kan göra under färden dit.

Vid lindriga former av värmeslag kan djurägaren ibland själv behandla för att få ned kroppstemperaturen innan veterinär uppsöks. Kontakta alltid veterinär för att få bekräftat att det verkligen rör sig om en lättare form av värmeslag, samtidigt som du flyttar hunden till en sval och skuggig plats och påbörjar nedkylning. Erbjud kallt vatten och håll hunden i stillhet. Duscha hunden med ljummet vatten (det får absolut inte vara iskallt) eller lägg våta handdukar med ljummet vatten på hunden. Handdukarna bör bytas ofta och läggas så att de når ljumskar, armhålor, trampdynor och huvud. Hunden får inte kylas ned för snabbt, temperatursänkningen måste ske successivt.

Kontrollera kroppstemperaturen var 5:e minut, med en termometer i analöppningen. Fortsätt nedkylningen tills temperaturen har kommit ned till ungefär 39,5 ˚C. Mer än så bör hunden inte kylas ned, annars kan konsekvensen bli att hunden istället får för låg kroppstemperatur eftersom kroppen fortsätter att kylas ned även efter att behandlingen avslutats. Även efter lättare former av värmeslag måste veterinär uppsökas, oavsett hur hunden mår.

Ge aldrig febernedsättande mediciner vid värmeslag! Värmeslag är inte samma sak som feber och dessa mediciner kan ytterligare förvärra hundens tillstånd.

Vad görs hos veterinären?

Hos veterinären fortsätter behandlingen oftast med vidare nedkylning och vätsketerapi. Ibland behövs även syrgas och kramplösande mediciner. Blodprover analyseras för att kontrollera status på inre organ och blodets koagulation. Hundar som fått värmeslag kan behöva stanna kvar för intensivvård i flera dagar. Observera att en hund som drabbats av värmeslag alltid måste uppsöka veterinär, även om du själv lyckats få ned temperaturen!

Vad gör jag om jag upptäcker att någon annans hund är instängd i en varm bil?

Om du ser en hund som är instängd i en varm bil, försök i första hand att få tag på ägaren. Du kan exempelvis be närmaste butik att ropa ut en efterlysning i sitt högtalarsystem eller använda Transportstyrelsens tjänst ”Vem äger fordonet?” för att få tag på ägarens namn. Får du inte tag på ägaren, tillkalla polis. Rör det sig om en nödsituation där läget är akut för hunden och polisen inte hinner dit, hämta vittnen som kan bekräfta den allvarliga situationen, krossa därefter en ruta, hjälp hunden ut och följ behandlingsråden ovan. Är man säker på överhängande livsfara för hunden och ingen annan utväg finns så har man stöd för detta i brottsbalken, men man bör då se till att det finns vittnen till situationen och att polis har kontaktats i förväg.


Vad kan jag göra för att förebygga värmeslag?

 • Lämna aldrig din hund i bilen på sommaren! Inte ens i skuggan med öppna fönster! Om du måste lämna hunden, exempelvis utanför en butik, bind hunden i skuggan med tillgång till vatten eller åk hem och lämna hunden inomhus.

  Enligt Jordbruksverkets djurskyddsbestämmelser får ett djur aldrig lämnas utan tillsyn i bilen om temperaturen befaras kunna överstiga 25 grader inne i bilen, vilket den kan göra under de flesta sommardagarna.

 • Håll hunden i skugga under varma dagar och ge den alltid tillgång till friskt vatten. Lämna aldrig hunden bunden på en solig plats.

 • Undvik att springa eller cykla med hunden när det är varmt ute. Gå inte heller långpromenader där hunden inte regelbundet kan få tillgång till vila, skugga och friskt vatten. Då det är som varmast bör promenader tas morgon och kväll när det är svalt ute.

 • Vissa hundar med tjock päls kan må bättre av att pälsen klipps kort under de varmaste månaderna.

Fler artiklar om hund

Hos oss får du råd, behandling eller remiss genom videosamtal

Är du orolig för ditt djur ska du alltid ta kontakt med en veterinär. Här kan du enkelt boka ett videosamtal med en erfaren veterinär på FirstVet för att snabbt få hjälp med en första bedömning av ditt djur.

Boka tid
 • Ingår i de flesta djurförsäkringar Ingår i de flesta djurförsäkringar
 • Öppet alla dagar 06:00 - 02:00 Öppet alla dagar 06:00 - 02:00
 • Råd, behandling eller remiss Råd, behandling eller remiss