Milpro vet. Filmdragerad tablett 16 mg/40 mg, till Katter

Milpro vet. Filmdragerad tablett 16 mg/40 mg, till Katter

95 kr
Fri hemleverans över 599 kr
Fria returer
Betala med

Milpro Vet. Filmdragerad Tablett 16/40 mg är ett receptfritt djurläkemedel för katter över 2 kg vid behandling av infektion med bandmask och spolmask. Läkemedlet ges som engångsdos i samband med måltid.

 

Produkten används som avmaskningmedel hos vuxna katter över 2 kg. Läkemedlet innehåller de verksamma substanserna Prazikvantel och Milbemycinoxim som verkar avdödande på rundmask samt bandmask genom dess verkningsmekanismer. Läkemedlet skall inte användas på katter som väger mindre än 2 kg. Läkemedlet med köttsmak ges som engångsdos oralt i samband med måltid. Vid dräktighet, rådgör med veterinär innan administrering av läkemedlet till din katt.

 

Rådgör med veterinär vid minsta osäkerhet. Läs alltid bipackssedeln innan användning! För information om djurläkemedlet läs vidare på fass.se.

 

Denna vara tillhandahålls av FirstVet Apotek

  • Används för behandling av band och-spolmaskinfektion.
  • Tabletten administreras oralt som engångsdos i samband med måltid.
  • Köttsmak för enklare administrering.
  • Läs noggrant igenom medföljande bipackssedel innan användning.
Milbemycinoxim 16 mg  
Prazikvantel 40 mg   
Mikrokristallin cellulosa
Kroskarmellosnatrium
Magnesiumstearat  
Povidon    
Hydrofob kollodial kiseldioxid 
Naturlig Fjäderfäleversmak
Hypromellos  
Mikrokristallin cellulosa
Makrogolstearat  
Järnoxid (E172)  
Titandioxid(E171)