Milpro vet. Filmdragerad tablett 4 mg/10 mg, till Kattungar

Milpro vet. Filmdragerad tablett 4 mg/10 mg, till Kattungar

55 kr
Fri hemleverans över 599 kr
Fria returer
Betala med

Milpro Vet. Filmdragerad Tablett 4/10 mg är ett receptfritt djurläkemedel för katter äldre än 6 veckor över 0,5 kg vid behandling av infektion bandmask och spolmask.

 

Produkten används som avmaskningmedel hos kattungar och små katter. Läkemedlet innehåller de verksamma substanserna Prazikvantel och Milbemycinoxim som verkar avdödande på rundmask samt bandmask genom dess verkningsmekanismer. Läkemedlet skall inte användas på katter som är under 6 veckor gamla eller väger under 0,5 kg. Kan användas under dräktigheten. Läkemedlet med köttsmak ges som engångsdos oralt i samband med måltid. Observera att tabletten är liten.

 

Rådgör med veterinär vid minsta osäkerhet. Läs alltid bipackssedeln innan användning! För information om djurläkemedlet läs vidare på fass.se.

 

Denna vara tillhandahålls av FirstVet Apotek

  • Används för behandling av band och-spolmaskinfektion.
  • Tabletten administreras oralt som engångsdos i samband med måltid.
  • Köttsmak för enklare administrering.
  • Läs noggrant igenom medföljande bipackssedel innan användning.
Milbemycinoxim 4 mg  
Prazikvantel 10 mg   
Mikrokristallin cellulosa
Kroskarmellosnatrium
Magnesiumstearat  
Povidon    
Hydrofob kollodial kiseldioxid 
Naturlig Fjäderfäleversmak
Hypromellos  
Mikrokristallin cellulosa
Makrogolstearat  
Järnoxid (E172)  
Titandioxid(E171)  

Läs alltid bipackssedeln innan användning! Läs doseringsinformation på för