Frågor och svar

Hur fungerar tjänsten?

Ett videomöte med en veterinär fungerar precis som ett vanligt veterinärbesök, med skillnaden att djur och djurägare inte befinner sig på samma plats som veterinären, utan istället kommunicerar genom ett videosamtal.

Vi erbjuder även specialistvård och beteenderådgivning via FirstVet.

När ska jag vända mig till FirstVet?

Om ditt djur är akut sjukt eller svårt skadat så ska du alltid uppsöka veterinärvård direkt.

Tjänsten lämpar sig väl för icke-akuta sjukdomar och besvär, betendefrågor eller när du är osäker på om resan till veterinärkliniken är nödvändig.

Exempel på tillstånd där videomöte med veterinär lämpar sig väl:

Kräkningar och diarré, ögon- och öronproblem, förgiftningar, klåda och hudproblem, hosta och nysningar, skador och olyckshändelser.

Vilka veterinärer arbetar på FirstVet?

Veterinärerna du träffar genom FirstVet har alla svensk veterinärlegitimation samt lång erfarenhet av kliniskt arbete med smådjur. Våra veterinärer är vidareutbildade och har en bred veterinärmedicinsk bakgrund. Vi ser till att du träffar en veterinär som kan just ditt djurslag.

Vad kostar det att använda tjänsten?

Ett videomöte med en veterinär kostar 320 kr (vardagar 09:00-18:00, övrig tid 550 kr). Eftersom FirstVet samarbetar med många försäkringsbolag erbjuds ofta våra tjänster subventionerat för dig som har djurförsäkring. Läs mer om vad som gäller för just ditt försäkringsbolag:

För specialistvård och beteenderådgivning varierar priserna beroende på vem av våra medarbetare som du helst vill träffa.

Du kan alltid välja om du vill betala via faktura eller kort genom vår betalningspartner Klarna.

Ersätter mitt försäkringsbolag möteskostnaden?

Många försäkringsbolag ersätter möteskostnaden när ärendet gäller de vanligaste skadorna, dock inte beteendefrågor. Fråga ditt försäkringsbolag om du är osäker.

Hur länge pågår ett videosamtal med en veterinär?

Ett videomöte med veterinär pågår i upp till 10 minuter, beroende på ärendet.

Ett videomöte med specialist eller beteendeexpert kan variera i tid, men oftast bokar du 15 eller 45 minuter långa möten.

Hur lagras min information?

Personuppgifter och information om mötesbokningar behandlas under sekretess i enlighet med personuppgiftslagen. Vi lagrar veterinärens anteckningar för djurets journal, precis som vid ett vanligt veterinärbesök.

Varför måste man ange personnummer när man skapar ett konto?

Vi behöver ditt personnummer av flera olika anledningar. Dels behöver vi försäkra oss om att du är över 18 år och dels behöver vi ditt personnummer vid eventuell receptförskrivning samt kontakt med försäkringsbolag.

Vilka krav finns för att kunna använda FirstVet?

Du kan använda tjänsten i vår app eller genom webbläsaren i din dator.

Mobiltelefon och surfplatta

FirstVet finns som app till iPhone, iPad och Android. Ladda ner appen i App Store eller på Google Play.

Dator

Om du istället vill genomföra mötet i din dator behöver din dator ha fungerande webbkamera, mikrofon och högtalare. Detta finns som standard i de flesta bärbara datorer. För tillfället erbjuder vi tjänsten genom webbläsarna Chrome och Firefox i datorn. Båda webbläsarna är gratis och du kan enkelt ladda ner och installera dem i din dator genom att följa någon av länkarna ovan.

I samband med bokning kommer du att få genomföra ett enkelt funktionstest där du ser om din utrustning fungerar för videomöten.

Kan jag få recept utskrivet till mitt husdjur?

Vi följer Jordbruksverkets föreskrifter (SJVFS 2015:32) om läkemedel och läkemedelsanvändning. Det innebär att vi i dagsläget enbart kan förskriva fästingmedel till hund och katt samt p-piller till katt (antiparasitära läkemedel som inte är avsedda för injektion). Det är den enskilda veterinären som avgör om recept kan förskrivas efter avslutat videomöte.

För förskrivning av antibiotika krävs det alltid att djuret undersöks, fysiskt, av veterinär. Detta är för att säkerställa att rätt behandling sätts in samt för att minska användandet av antibiotika och därmed även risken för bildandet av resistenta bakterier.

Vad händer om jag missar mitt möte?

Om du missar ditt bokade möte går du tyvärr miste om bokningsavgiften.

Kan jag få en remiss?

FirstVet har kartlagt samtliga svenska veterinärkliniker och kan alltid remittera ditt djur till rätt specialist, helt oberoende.

Har du ytterligare frågor?

Kontakta oss för mer information.

Våra samarbetspartners

Dina Försäkringar ICA Försäkring If Moderna Djurförsäkringar Svedea Sveland Djurförsäkringar