Fråga veterinären - Katt

Klåda runt öron och hals

Min fråga gäller vår katt som haft problem med klåda i öronen. Första gången var i januari i år och vi behandlade då med Betnovat enl ordination från vet. Klådan försvann men kom sedan tillbaka efter avslutad behandling för att sedan lägga sig igen och sedan har det varit bra. För några veckor sedan kom dock öronklådan tillbaka och vi konsulterade veterinär per telefon som åter ordinerade ny behandling med Betnovat. Klådan i öronen är nu bra igen bra men vi har nu sett att hon börjat klia allt mer på halsen. Stryker man hakan/halsen syns tydligt att hon har klåda där och vid beröring kommer baktassen fram och kliar i luften. Tyder detta på att hon har allergi? Går det att ta blodprov och få fram vad det är hon ev är allergisk mot? Hur utreds sådant här vidare? Jag undrar även om det kan finnas samband med en ny matta som lagts ut vid båda tillfällena som klådan börjat? Denna plockades bort första gången hon fick öronklåda men plockades åter fram här nu för en tid sedan igen några veckor innan hon åter visade på öronklåda.

Veterinär hos FirstVet svarar:

Hej och tack för din fråga!

Den vanligaste orsaken till klåda hos katter är parasiter (t ex öronskabb, men det finns även andra parasiter som kan ge klåda i området runt öronen). Din veterinär har säkert redan uteslutit parasiter vid första undersökningen, ibland provbehandlar man mot parasiter för att vara helt säker (om katten är utekatt). Om det inte rör sig om parasiter eller inflammation med bakterier/svamp, och om din katts öron såg fina ut i övrigt vid undersökningen, kan det röra sig om allergisk klåda. Om klådan kommer tillbaka direkt när behandlingen med kortisondroppar avslutats är det bäst om det påbörjas en utredning för att ta reda på vad katten reagerar på. 

Allergi hos katter kan vara knepig att utreda. Katter kan reagera mot en eller flera ingredienser i maten, men också mot andra ämnen i omgivningen. Du kan börja med att se över vilka material katten sover på, om ni nyligen bytt rengöringsmedel eller tvättmedel, om det kommit in några nya växter i hemmet osv. I ditt fall låter det absolut som att det är värt ett försök att ta bort den misstänkta mattan och se om klådan avtar. Fundera även på om det gjordes något foderbyte i samband med att klådan började. Om klådan inte avtar trots att mattan tas bort, och det inte finns några andra uppenbara samband mellan din katts klåda och eventuella förändringar i fodret/hemmet, bör veterinär kontaktas för mer omfattande utredning av klådan. 

Vid en klådutredning börjar man oftast, efter att ha uteslutit parasiter och andra vanliga orsaker till klåda, med att försöka se om det rör sig om en överkänslighet mot någon eller några ingredienser i kattens foder. Man gör då en s k eliminationsdiet, där man övergår till ett foder som endast innehåller proteinkällor som katten inte kan ha ätit tidigare i sitt liv. Katten ska sedan äta detta foder strikt under en längre period (oftast minst 2 månader) och sedan gör man en utvärdering. Om katten har kraftig klåda kan man behöva sätta in klådstillande medicin under första delen av denna eliminationsdiet. Har katten blivit helt bra i slutet av dieten rör det sig sannolikt om överkänslighet mot vissa proteiner i den mat katten tidigare ätit. Då kan man, om man vill, göra en provokation ta reda på vilka proteiner det rör sig om. Detta är tyvärr enda sättet att ta reda på om katten är överkänslig mot någon foderingrediens, blodprover fungerar inte som de gör på människor. 

Om eliminationsdieten inte ger någon förändring alls avseende klådan rör det sig sannolikt inte överkänslighet mot någon foderingrediens. Då går man vidare och utreder om det finns allergi mot luftburna ämnen. Här finns det olika typer av prover man kan ta, men resultaten är bara relevanta om man först har uteslutit andra orsaker till klåda enligt ovan. 

Ovanstående är egentligen bara en kort sammanfattning av allt man brukar gå igenom under en klådutredning, det finns fler frågor som behöver ställas och man brukar även ta olika prover från huden när utredningen påbörjas. Om de vanligaste orsakerna till klåda redan har uteslutits (t ex parasiter) brukar jag rekommendera att vidare utredning görs hos en veterinär som är särskilt inriktad på hudsjukdomar. 

Jag hoppas att detta kunde ge svar på dina frågor!

Med vänlig hälsning

Gratis råd, behandling eller remiss.

Ställ din fråga direkt till någon av våra veterinärer.

Genom videosamtal får du snabbt råd, diagnos och behandlingsförslag. Vid behov får du även remiss och i vissa fall recept.

Boka tid

Eller ladda ner FirstVet som app till din mobil: