Fråga veterinären - Häst

Avmaskning av dräktigt sto

Jag har ett dräktigt ardennersto, fölet är beräknat till slutet på april. Jag tänkte ta träckprov på henne. Men ska jag avmaska henne innan eller efter fölning? Går det i så fall bra att ge Noromectin? När ska fölet avmaskas? Behöver man ta träckprov innan? Kan jag använda Noromectin till fölet?

Veterinär hos FirstVet svarar:

Visste du att vi erbjuder kostnadsfri, trygg vård och rådgivning via videosamtal med erfarna veterinärer direkt i din mobil? Kort väntetid och första videosamtalet är alltid gratis. Ladda ner appen och ställ dina frågor till oss!

Hej och grattis till det blivande fölet!

Att ta träckprov är en utmärkt idé. Ett träckprov ska alltid vara basen i en långsiktig avmaskningsstrategi. När du skickar provet är det bra att kontrollera att det skickas till ett laboratorium som skiljer på stora och lilla blodmasken, eftersom man vid eventuell förekomst av stora blodmasken behöver ha en mer strikt strategi för parasitbekämpning.

Vilket avmaskningsmedel som ska användas beror dels på vad träckprovet säger, dels vilka avmaskningsrutiner stallet har haft tidigare. Hur stort parasittryck det är på anläggningen hästen vistas på spelar också in.

Generellt sett behöver man inte avmaska stoet alls om inte träckprovet visar att hon har en hög parasitbörda, man behöver alltså inte tänka annorlunda kring ett dräktigt sto än vad man gör kring andra hästar. Undantag kan behöva göras för stora stuterier där det förekommer mycket parasiter.  

Noromectin (ivermektin) kan ges till ston som är dräktiga, så om träckprovet visar på ett behov av avmaskning kan man använda detta läkemedel.

När i förhållande till fölningen man bör avmaska beror på hur rutinerna ser ut kring eventuella byten av hagar inför sommarbetet samt på avmaskningsrutiner för övriga hästar på anläggningen. Fölston avmaskas lämpligen samtidigt med de övriga hästarna på anläggningen som del i en gemensam parasitbekämpningsstrategi.

Föl brukar avmaskas vid 8-10 veckors ålder samt vid 16-18 veckors ålder, med exempelvis Axilur (fenbendazol) mot spolmask. Fölet kan därefter behöva avmaskas ytterligare en gång i januari-februari och då bör träckprov vara vägledande.

Vilken tidpunkt och vilket preparat som passar just ditt sto bäst beror alltså dels på resultatet av träckprovet, dels på vilka rutiner stallet har kring hagar och avmaskning.

Börja med att ta ett träckprov och kontakta därefter veterinär för råd kring avmaskning. För att kunna ge bästa råd kommer veterinären att behöva veta en del om stallet, bland annat antalet hästar i stallet, antalet hagar och tillgång till beteshagar.  

Med vänlig hälsning,

Gratis råd, behandling eller remiss.

Ställ din fråga direkt till någon av våra veterinärer.

Genom videosamtal får du snabbt råd, diagnos och behandlingsförslag. Vid behov får du även remiss och i vissa fall recept.

Boka tid

Eller ladda ner FirstVet som app till din mobil:

Registrera ditt djur