Fråga veterinären - Häst

Avmaskning vid 250 EPG?

Behöver jag avmaska min häst som har 250 EPG enligt träckprov?

Veterinär hos FirstVet svarar:

Vet du om det förkommer ägg av stor blodmask?

I provsvaret anges resultatet av en kvantitativ analys som antal ägg per gram träck som hästen utskiljer, EPG (egg per gram).

250 EPG innebär en måttlig mängd maskägg. En häst kan avge måttlig till riklig mängd ägg utan att själv visa symtom på sjukdom, men kan innebära en smittkälla för andra hästar i samma hage.  

En kvalitativ undersökning skiljer på om äggen kommer från stor eller liten blodmask. Odling för stora blodmasken måste beställas särskilt hos laboratorierna, kostar extra och tar ca 14 dagar. Den rekommenderas på våren innan betessläpp, och är särskilt viktig för hästar som utskiljer låga mängder ägg och annars inte kommer att avmaskas, samt för nya hästar eller hästar som inte tidigare har kontrollerats avseende stor blodmask. Alternativt kan man beställa PCR-undersökning för DNA från stor blodmask, vilket är en känslig och snabb analys. I en kvalitativ undersökning bör även ingå analys för bandmask. 

Förekomst av stor blodmask är allvarlig eftersom den kan ge kolik på grund av minskat blodflöde i tarmen och blodproppar i tarmkröset orsakat av larvernas förflyttning. 

Målet med träckprov och strategisk avmaskning är att hålla smittrycket av små blodmaskar på en låg nivå så att hästarna inte påverkas negativt, och att få bort smittan med stora blodmasken från hästar och hästhagar. Veterinär med kunskap om din häst, tidigare träckprovsresultat och avmaskning, information om övriga hästar som delar hage, samt betes- och mockningsrutiner, kan skriva recept på avmaskningsmedel.

FirstVet vill medverka till ansvarsfull användning av maskmedel till häst, och bidra till minskad resistensutveckling mot maskmedel. När det gäller rådgivning och behandling av grupper av hästar, t ex på större hästanläggningar och ridskolor, rekommenderar vi att tillsammans med veterinär ta fram en gemensam strategi för hela anläggningen, som inkluderar en plan för hur och när avmaskning bör ske.

Om din häst har stor blodmask, eller är nyligen inköpt och kommer till en anläggning där stor blodmask inte tidigare påvisats, rekommenderas att avmaska. Vänta tre dagar efter avmaskning innan hästar släpps i beteshage. Ta gärna träckprov två veckor efter avmaskning, för att kontrollera att hästen inte bär på resistenta parasiter. 

Saknas en gemensam plan för träckprov och avmaskning på anläggningen, rekommenderas SVA:s övervakningsprogram. Mer om detta finns att läsa här: Avmaskning av häst (SVA).

Med vänlig hälsning,

Gratis råd, behandling eller remiss.

Ställ din fråga direkt till någon av våra veterinärer.

Genom videosamtal får du snabbt råd, diagnos och behandlingsförslag. Vid behov får du även remiss och i vissa fall recept.

Boka tid

Eller ladda ner FirstVet som app till din mobil:

Registrera ditt djur