Fråga veterinären - Hund

Hjälp, hunddagiset har fått rävskabb och noskvalster!

Hej! Jag har fått veta att det går rävskabb och noskvalster på mitt hunddagis. Dagiset har rekommenderat att alla hundar ska behandlas mot detta. Hur smittar rävskabb och noskvalster? Behöver jag sanera hemma? Hur vet jag att de sanerat tillräckligt på mitt hunddagis? Kan ni skriva ut behandling mot det här?

Veterinär hos FirstVet svarar:

Hej och tack för din fråga! 

Rävskabb

När det gäller rävskabb så brukar det vara klokt att börja med att höra med hunddagiset om man vet hur veterinären har ställt diagnosen rävskabb.  Det finns ofta tre olika sätt som veterinären kan ha ställt diagnos: 

1. Veterinären har hittat rävskabbskvalster i ett utstryk - om man har hittat rävskabbskvalster i ett utstryk så är man ju helt säker på att hunden har rävskabb eftersom man har sett själva kvalstren.

2. Veterinären har tagit ett blodprov som visar utslag för antikroppar mot rävskabb. Om hunden samtidigt har klåda och visar symptom på rävskabb så är det en ganska säker diagnos. Ganska säker eftersom det kan vara så att hunden har kvar antikroppar från om den någon gång tidigare i sitt liv haft rävskabb (vanligen inom ca 6 månader från det att provet togs , dvs om en hund har antikroppar mot rävskabb så talar det om att hunden någon gång har haft rävskabb, men det är inte säkert att det är just nu som den är infekterad med rävskabb).

3. Ibland behandlar veterinären hunden mot rävskabb när hunden kliar sig kraftigt utan att ha hittat rävskabb i utstryk eller blodprov. Ibland kan det också vara så att veterinären behandlar en hund med klåda mot rävskabb som en del i en klådutredning, detta för att säkert kunna utesluta rävskabb som orsak till klådan. 

Om det t ex visar sig att hunden ifråga behandlas mot rävskabb som en del i en klådutredning, så är det förmodligen inte lika stor risk att hunden verkligen har rävskabb, och man kan då vara lite mindre orolig över smitta. 

Smitta

När det gäller smittöverföring med rävskabb så kan smittan komma ifrån en räv med kraftig rävskabbsinfektion, och då brukar räven fullständigt drälla av parasiter. Då kan det räcka med att hunden rullar sig där en räv vilat, eller kliar sig mot samma träd som räven har kliat sig emot. 

När det gäller smitta mellan hundar så brukar inte risken vara lika stor, som tumregel brukar man säga att man bör behandla de hundar som har delat liggplats med den hund som har konstaterats ha rävskabb.  När det gäller dagis så brukar det i praktiken innebära att de hundar som t ex delar box eller bor i samma rum och använder samma soffor och filtar är lämpliga att behandla. Rävskabb brukar inte smitta genom att hundar hälsar nos mot nos, och det är också ovanligt att katter får rävskabb. 

Rävskabbs-kvalster är känsliga mot höga och låga (minusgrader) temperaturer och mot torr luft. Kvalstrena dör därför vanligen inom några dygn i inomhusmiljö, så man brukar sällan behöva göra någon större sanering av området där hunden vistats (det rekommenderas dock att tvätta textilier).

Mer information om rävskabb finns på den här länken: Rävskabb (Sarcoptes scaebei) hos hund (SVA)

Behandling

När det gäller behandling med läkemedel mot parasiter så har det generellt få biverkningar, men alla läkemedel kan ha biverkningar, och överdrivet användande av parasitmedel kan också leda till ökad risk för resistens. Det gäller därför att man använder parasitmedel när det behövs, men att man inte använder det i onödan. Om det är flera hundar på ett hunddagis som man tror behöver behandlas så är det vanligen klokt att försöka samordna så att alla hundarna går till samma veterinär, detta för att veterinären ska kunna göra en gemensam behandlingsstrategi och hjälpa till med vilka hundar som bör behandlas och hur de ska behandlas (ibland kan det bästa vara att veterinären kommer ut till hunddagiset om det är stora problem eller många hundar). Risken är annars att det blir rörigt med behandlingen och att man t ex får göra om behandlingen, och det kan bli onödigt krångligt och kostsamt. Vi på Firstvet har därför inte möjlighet att skriva ut behandling till hundgrupper på hunddagis. 

Om det visar sig att situationen på hunddagiset är väldigt komplex, och det t ex är svårt att veta om det behövs sanering inomhus eller i rastgårdar, eller om det är någon speciell omständighet som gör att det är svårt för veterinären att bedöma hur man ska lägga upp behandlingen, så brukar SVA (Statens Veterinärmedicinska Anstalt, www.sva.se) kunna vara till hjälp för veterinären. 

Noskvalster

Symptom på noskvalster kan till exempel vara så kallade bakåtvända nysningar, vanliga nysningar och fnysningar samt försämrat luktsinne. Det finns i nuläget tyvärr inget säkert sätt att ställa diagnos när det gäller noskvalster, dvs det finns inget prov man kan ta eller någon undersökning som man kan göra som säkert fastställer eller utesluter att hunden har noskvalster. Tyvärr finns det också många tillstånd, förutom nosvkalster, som kan leda till nysningar, fnysningar och irritation från luftvägarna, så om hunden har bakåtvända nysningar betyder inte med säkerhet att den har problem av noskvalster. 

När det gäller smittspridning så finns det i nuläget (2018) också väldigt sparsamt med information. Förmodligen smittar kvalstret vid direktkontakt (vilket innebär att hundarna behöver träffa varandra) men eventuellt kan kvalstret också smitta vid så kallad indirekt kontakt (det innebär att kvalstret kan finnas kvar i omgivningen där en smittad hund vistats, och att hundarna inte behöver träffas "på riktigt"). Det man vet är att noskvalstret brukar dö i torr miljö inom något dygn (och vanligen är det en ganska torr miljö inomhus). Utomhus eller inomhus i fuktig miljö kan noskvalster överleva i ett par veckor. Mer information om noskvalster finns på SVAs hemsida: Noskvalster (Pneumonyssoides caninum) hos hund (SVA).

När det gäller behandling  mot noskvalster, så brukar man därför behandla hundar som har typiska symptom på noskvalster, och när det gäller misstänkt noskvalstersmitta på hunddagis så behöver man ta hjälp av veterinär för att bedöma vilka hundar som bör behandlas. Det bästa brukar därför vara att kontakta en lokal veterinär som kan hjälpa till  med att göra en behandlingsplan (då kan veterinären ifråga få bli insatt i hur lokalerna ser ut och hur hundarna vistas).  Om väldigt många veterinärer blandas in i behandlingen och detdessutom handlar om många hundar, så finns det risk att det blir rörigt med behandlingen och att man t ex får göra om behandlingen, och det kan bli onödigt krångligt och kostsamt. Vi på Firstvet har därför inte möjlighet att skriva ut parasitbehandling till hundgrupper på dagis. Vanligen är det också klokt att tvätta textilier som hundar med misstänkt noskvalster-smitta har använt samt att städa utrymmet där hunden varit. 

Om det visar sig att situationen på hunddagiset är väldigt komplex, och det t ex är svårt att veta om det behövs sanering inomhus eller i rastgårdar, eller om det är någon speciell omständighet som gör att det är svårt för veterinären att bedöma hur man ska lägga upp behandlingen, så brukar SVA (Statens Veterinärmedicinska Anstalt, www.sva.se) kunna vara till hjälp för veterinären.

Med vänlig hälsning,

Elin Lindell

Elin Lindell, Leg. veterinär

Senast uppdaterad: 2018-09-28

Kategori: Hund

Hos oss får du råd, behandling eller remiss genom videosamtal

Är du orolig för ditt djur ska du alltid ta kontakt med en veterinär. Här kan du enkelt boka ett videosamtal med en erfaren veterinär på FirstVet för att snabbt få hjälp med en första bedömning av ditt djur.

Eller ladda ner FirstVet till din mobil:

Träffa veterinär via video - kort väntetidTräffa veterinär via video - kort väntetid

Med FirstVet flyttar veterinärkliniken, djurbutiken och apoteket in i mobilen. Få snabba råd, trygg vård och rätt prylar – varje dag, året om. Videosamtal till FirstVet ingår utan extra kostnad i många djurförsäkringar och du kan enkelt klicka hem produkterna som veterinären rekommenderar, alltid med snabb hemleverans.

FirstVet AB (559047-9894)

Strandvägen 47 5tr, 114 56 Stockholm

Klicka här för att kontrollera att webbplatsen är lagligKlicka här för att kontrollera att webbplatsen är laglig

FirstVet Apotek är ett apotek med tillstånd från Läkemedelsverket och tillhandahåller samtliga läkemedelsprodukter på denna webbplats. Övriga produkter tillhandahålls av FirstVet utanför apotekstillståndet.

apotek logoapotek logo