FirstVet
Article 156 20190527114057

Avmaskning av häst

Avmaska inte i onödan! Bästa tiden att undersöka träckprov för blodmask är på våren eller försommaren, innan beteshagarna tas i bruk. Hos FirstVet får du hjälp med träckprov och förskrivning av avmaskningsmedel efter analys av träckprov. I denna artikel kan du läsa mer om avmaskning och hur du får hjälp att tolka din hästs träckprovsresultat.

Träffa veterinär i mobilen.

✓ Besöken ingår i de flesta djurförsäkringar
✓ Råd, behandling eller remiss
✓ Öppet alla dagar 06.00 - 02.00

Träckprov och analys

Det är nu många år sedan som veterinärer i Sverige slutade rekommendera rutinmässig avmaskning av hästar. Vi på FirstVet är måna om att arbeta patientsäkert och vill bidra till att läkemedel mot parasiter ska fortsätta vara verksamma under lång tid framöver. Därför rekommenderas strategisk avmaskning av föl och vuxna hästar baserat på resultat av träckprov, samt med hänsyn till smittryck och eventuella symtom på sjukdom.

Bästa tillfället för att låta analysera träckprov för blodmask, samt eventuellt bandmask, är på våren eller försommaren, innan beteshagarna tas i bruk. Då är det bäst att även undersöka för stora blodmasken, som kan finnas i mindre antal men ge allvarliga skador i tarmen. Bandmask kan förekomma hos hästar i alla åldrar, och orsaka kolik.

Föl avmaskas mot spolmask vid 8-10 och 16-18 veckors ålder. På hösten behöver föl ofta avmaskas igen mot blod och/eller spolmask, och träckprov kan användas för att visa vilka maskar som är relevanta. På grund av rapporter om spolmaskens resistens mot ivermektin avmaskar man föl med fenbendazol (t ex Axilur) eller pyrantel (t ex Banminth). Mot små och stora blodmaskar används ofta preparat med ivermektin (t ex Noromectin), och mot bandmask kombinationspreparat med prazikvantel (t ex Cydectin eller Equimax) eller dubbel dos pyrantel.

Här kan du läsa mer om hur man tar träckprov på häst.

Recept på avmaskningsmedel för häst

FirstVet kan efter videosamtal med häst och djurägare, förskriva avmaskningsmedel baserat på hästens ålder, tidigare utförda behandlingar, smittryck, betes-rutiner samt individuellt resultat av träckprov som bifogas vid bokning. Viktigt att berätta för veterinären är om hästen visat symtom på kolik, om den nyligen har flyttat till eller från stallet, eller fått nya kompisar i hagen. Man bör ha en gemensam strategi för hästar som delar hage.

För att minska behov för avmaskning ger veterinären även råd om mockning av rasthagar, samt diskuterar möjlighet för rotation mellan olika vinter/sommar-hagar, och eventuellt växelbete med andra djurarter, t ex nötkreatur eller får.

I FirstVet's webshop kan du beställa det du behöver för träckprov inklusive analys utförd av SVA (Statens veterinärmedicinska anstalt).

Bedömning av träckprov och recept på avmaskningsmedel

Hos FirstVet kan du även få hjälp att göra en bedömning av det träckprov som gjort samt få recept på avmaskningsmedel vid behov. Klicka här för att boka en tid för din häst!

Hos oss får du råd, behandling eller remiss genom videosamtal i mobilen.

Ställ din fråga direkt till någon av våra veterinärer. Genom videosamtal får du snabbt råd, diagnos och behandlingsförslag. Vid behov får du även remiss och i vissa fall recept.

Boka tid
  • Ingår i de flesta djurförsäkringar
  • Råd, behandling eller lokal remiss.

Fler artiklar om Häst