Horsesinfield

Så tar du ett träckprov från din häst

I princip alla hästar bär på parasiter. Detta är helt naturligt och i liten skala behöver det inte påverka deras hälsa. För att försäkra sig om att mängden parasiter inte blir för stor eller att hagarna smittas är det bra att ta ett träckprov. Då kan man enkelt avgöra om hästen behöver avmaskas eller inte.

Träffa veterinär i mobilen.


✓ Besöken ingår i de flesta djurförsäkringar
✓ Råd, behandling eller remiss
✓ Öppet alla dagar 06.00 - 02.00


Vad är ett träckprov?

Ett träckprov är en provtagning som görs på hästens avföring för att ta reda på hur stor parasit-bördan är.

Vid ett träckprov är det äggen i träcken man analyserar. Man anger mängden i EPG -egg per gram. Det är en ganska grov uppskattning av ett genomsnittsvärde, men man får ändå en uppfattning om hur angripen hästen är av vuxna parasiter. Detta i sin tur avgör om det är aktuellt med avmaskning eller inte. Hästen kan vara bärare av flera olika typer av mask exempelvis lilla och stora blodmasken, bandmask och spolmask.

För att ha kontroll över vilken/vilka typer av mask hästen har bör man begära fullständigt träckprov, inkluderande bandmask, spolmask samt odling av den stora blodmasken. Avmaskningsmedel är olika för olika typer av mask.

Varför är det viktigt att ta ett prov?

Varje avmaskning ökar risken för resistens. Det innebär att om vi använder avmaskningsmedel fel eller i för stor utsträckning kan maskarna bli resistenta. Resistens finns redan hos en del maskar och vi måste se till att bromsa den!

När ska man ta ett träckprov?

Den bästa tidpunkten att ta prov från sina hästar är på våren i april-maj, innan utsläpp i gräshagar. Ska man välja en tidpunkt på året så är det då. Sedan kan man följa upp med undersökning även efter betessäsongen, dvs någon gång från slutet av augusti till oktober.

Så tar du ett träckprov - steg för steg

 1. Ta 2-3 träckbollar från boxen och förpacka i dubbla plastpåsar som märks upp på utsidan med hästen namn. Pressa ur luften ur påsen med träck innan den försluts. Lägg något absorberande mellan påsarna om träcken är lös, tex hushållspapper.

 2. Om flera hästar som har varit på samma bete provtas packas deras prover individuellt i olika påsar.

 3. Lägg proverna i vadderat kuvert eller paket tillsammans med en ifylld remiss från det laboratorium du valt ska genomföra analysen. Dessa punkter ska alltid stå med:

  a) Ditt namn, address, telefonnummer och e-postadress
  b) Hästens namn och ålder
  c) Vilken undersökning du vill ha utförd
  d) Vilken datum du tog provet
  e) När hästen avmaskades senast och med vilket maskmedel
  f) Andra uppgifter som du tycker att laboratoriet bör känna till, till exempel symtom på parasiter

 4. Skicka in ditt prov! Träckprov kan skickas till exempelvis Equippo Lab eller SVA. Proven bör skickas in samma dag för bästa resultat. Träckprov kan dock förvaras i kylskåp över ett veckoslut innan de skickas in utan att bli förstörda.

Bedömning av träckprov och recept på avmaskningsmedel

Hos FirstVet kan du få hjälp att göra en bedömning av det träckprov som gjorts samt få recept på avmaskningsmedel vid behov. Klicka här för att boka en tid för din häst!

Hos oss får du råd, behandling eller remiss genom videosamtal i mobilen.

Ställ din fråga direkt till någon av våra veterinärer. Genom videosamtal får du snabbt råd, diagnos och behandlingsförslag. Vid behov får du även remiss och i vissa fall recept.

Boka tid
 • Ingår i de flesta djurförsäkringar
 • Råd, behandling eller lokal remiss.

Fler artiklar om Häst

Träffa veterinär i mobilen