Cushings sjukdom hos hund

Cushings sjukdom hund

Cushings sjukdom är ett tillstånd där kroppens kortisolnivåer är förhöjda. Sjukdomen är relativt ovanlig, och syns oftast hos medelålders till äldre hundar. Här kan du läsa mer om symptom, diagnos och behandling av cushings sjukdom hos hund.

Är du orolig för ditt djur?

Boka en videokonsultation med en erfaren veterinär inom några minuter.

  • Ingår i de flesta djurförsäkringar
  • Öppet alla dagar - 06.00 - 02.00
  • Råd, behandling eller lokal remiss

Vad är Cushings sjukdom?

Cushings sjukdom, också kallat hyperadrenocorticism, uppstår när kroppens halter av kortisol är förhöjda. Kortisol produceras i binjurarna och denna produktion regleras av hormonet ACTH (Adrenokortikotropt hormon), som produceras av hypofysen, som är en del av hjärnan.

Det finns tre varianter av cushings sjukdom;

  • Primär cushing kallas det när binjurarna producerar för mycket kortisol, oftast till följd av en tumör i binjurarna.
  • Sekundär cushing, som är den vanligaste varianten uppstår när hypofysen utsöndrar för mycket ATCH, vilket leder till för hög produktion av kortisol.
  • Iatrogen cushing, en tredje variant, kan uppstå som följd av behandling med läkemedel, som påminner om kortisol, tex kortison.

Symptom på Cushings sjukdom

Det finns flera olika symptom som kan vara tecken på cushings sjukdom. Det är inte säkert att hunden får alla symptom.

Vanligast är ökat törst och urinering. Utöver det kan man se förändringar i pälsen, hårlöshet, och hudförändringar där huden ofta blir skör. Övervikt med stor hängande buk, ökat aptit, slöhet, muskelsvaghet, samt flåsighet är också vanligt förekommande symtom.

Diagnos

Diagnosen ställs av veterinär på klinik. Det kan krävas flertal undersökningar, då andra sjukdomar ofta måste uteslutas. För att diagnostisera cushings sjukdom behöver man ofta ta både blodprov och urinprov. Ofta vill man även utföra ett utökat test, där man injicerar kortison i blodet och därefter tar en eller flera blodprover. Hunden stannar vanligtvis kvar hos veterinären över dagen, eller får komma in på bestämda tider för ny provtagning. Man väljer i vissa fall även att komplettera undersökningen med antingen en ultraljudsundersökning eller en CT/MR scanning.

Behandling av Cushings sjukdom

Den vanligaste behandling mot cushings sjukdom är i tablettform. Behandlingen är livslång och dosen behöver ofta justeras, särskilt i början. Man behöver vanligtvis gå på flera återbesök för provtagning även när behandlingen är igångsatt. Som djurägare får man lära sig att vara uppmärksam på biverkningar, särskilt på symptom på Addisonkris, som är en farlig möjlig komplikation av behandlingen, där kroppen plötsligt istället har för låga kortisolhalter.

Har hunden diagnostiserats med primär cushings kan man i vissa fall operera bort den tumöromvandlade binjuren. Vid iatrogen cushings försöker man att ändra hundens medicinering för att minska på kortisonet.

Kan man förebygga Cushings sjukdom hos sin hund?

Man kan inte förebygga Cushings sjukdom, men det är viktigt att man är uppmärksam på t ex hur mycket hunden vanligtvis dricker och kissar, så man kan reagera om detta skulle öka eller minska.

När bör man kontakta veterinär?

Om din hund börja dricka eller kissa mer än vanligt, huden förändrar sig eller kroppsvikten utan känd orsak ökar bör man få sin hund bedömd av en veterinär. Här kan du boka ett videosamtal hos oss på FirstVet för att få en första bedömning av ditt djur.

Fler artiklar om hund

Hos oss får du råd, behandling eller remiss genom videosamtal

Är du orolig för ditt djur ska du alltid ta kontakt med en veterinär. Här kan du enkelt boka ett videosamtal med en erfaren veterinär på FirstVet för att snabbt få hjälp med en första bedömning av ditt djur.

Boka tid
  • Ingår i de flesta djurförsäkringar Ingår i de flesta djurförsäkringar
  • Öppet alla dagar 06:00 - 02:00 Öppet alla dagar 06:00 - 02:00
  • Råd, behandling eller remiss Råd, behandling eller remiss