FirstVet
Livmoderinflammation hos hund

Livmoderinflammation hos hund

Tikens livmoder kan ibland drabbas av inflammationer av varierande grad. Om livmodern blir inflammerad och fylls med var kallas det pyometra eller livmoderinflammation. Här kan du läsa mer om orsak, symtom, diagnos och behandling av livmoderinflammation hos hund.

Träffa veterinär i mobilen.

✓ Besöken ingår i de flesta djurförsäkringar
✓ Råd, behandling eller remiss
✓ Öppet alla dagar 06.00 - 02.00

Livmoderinflammation är ett vanligt problem hos hundar och man räknar med att så mycket som var fjärde tik drabbas. Tillståndet är mycket allvarligt och kan utan behandling bli livshotande.

Orsak - varför drabbas vissa tikar av livmoderinflammation?

Forskning har hittills inte lyckats fastställa helt orsaken till livmoderinflammation. Det som är klart är att både hormoner och bakterier bidrar till att utveckla sjukdomen. Hormonförändringar i samband med löp tros vara en stor del av orsaken.

Tikar som får p-sprutor med hormon eller som fått abortsprutor löper ökad risk att drabbas av livmoderinflammation. Livmoderinflammation har även visat sig vanligare i vissa raser, vilket tyder på att det kan finns ärftliga faktorer som kan påverka om en tik drabbas.

Symptom på livmoderinflammation

Pyometra drabbar vanligast äldre tikar eller tikar i medelåldern, men kan förekomma redan före ett års ålder, även om det är ovanligt. Typiska symtom ses oftast ca två månader efter löp men de kan uppträda när som helst, ibland till och med under själva löpet. De vanligaste symtomen är illaluktande, variga flytningar från vulva, trötthet, minskad aptit, feber, att tiken kissar mycket och/eller har ökad törst.

Diagnos

Symtomen är ofta typiska och veterinären kan många gånger misstänka pyometra redan vid husse eller mattes beskrivning. En del hundar får dock bara enstaka eller lindriga symtom vilket ibland kan göra det svårt att i första skedet sätta rätt diagnos.

För att säkerställa diagnosen undersöker man livmodern med ultraljud eller röntgen. Ultraljudsundersökning är ofta det bästa redskapet att undersöka livmodern med då man kan upptäcka även små förändringar på ett tidigt stadium. Ett blodprov tas ofta för kontroll av röda och vita blodkroppar, levervärden, blodsocker och inflammatoriska markörer.

Behandling av livmoderinflammation hos hund

Den vanligast och i första hand rekommenderade behandlingen är operation. Operationen innebär att tiken kastreras, dvs att man opererar bort livmoder och äggstockar. Det är dock en mer komplicerad och riskfylld operation än att kastrera en frisk hund men har överlag en god prognos. Om tiken av olika anledningar inte kan sövas eller opereras kan det i enstaka fall vara aktuellt med medicinsk behandling. Denna behandling rekommenderas sällan då behandlingen inte alltid fungerar, ofta bara hjälper kortvarigt och då det finns risk för återfall. Det finns även en risk för allvarliga komplikationer under den medicinska behandlingen, där livmodern i vissa fall kan börja läcka ut bakterier i bukhålan och tiken då drabbas av en bukhinneinflammation som i sin tur kan bli livshotande.

Kan man förebygga att ens tik drabbas av livmoderinflammation?

Man kan förebygga livmoderinflammation genom att kastrera tiken. En kastrerad tik kan inte drabbas av livmoderinflammation då man har tagit bort livmoder och äggstockar. I övrigt finns ingen förebyggande behandling. Det finns en myt om att tikar behöver få en kull valpar för att inte drabbas av livmoderinflammation. Det påståendet saknar vetenskaplig grund och man har inte sett någon minskad risk hos tikar som tidigare haft valpar.

När bör man kontakta veterinär?

Är du orolig för ditt husdjur ska du alltid ta kontakt med en veterinär. Här kan du boka ett videosamtal hos oss på FirstVet för att få en första bedömning av ditt djur.

Hos oss får du råd, behandling eller remiss genom videosamtal i mobilen.

Ställ din fråga direkt till någon av våra veterinärer. Genom videosamtal får du snabbt råd, diagnos och behandlingsförslag. Vid behov får du även remiss och i vissa fall recept.

Boka tid
  • Ingår i de flesta djurförsäkringar
  • Råd, behandling eller lokal remiss.

Fler artiklar om Hund