Rädsla för fyrverkerier hos katt och hund

Rädsla för fyrverkerier hos katt och hund

Nyårsafton är en jobbig kväll för många djur och dess ägare, i denna artikel kan du läsa om hur du bäst förbereder dig inför årets sista dag.

Det är tyvärr ganska vanligt att hundar är rädda för fyrverkerier, och (även om det inte verkar vara lika vanligt) så finns det katter som också är väldigt rädda när det smäller runt nyår. En del djur reagerar på själva smällandet, andra på det visslande ljudet eller det blinkande ljuset, och många djur reagerar på alltihop. Hundar och katter som är rädda för fyrverkerier kan också vara rädda för andra saker, till exempel åska eller andra höga ljud, men en del är bara rädda för just fyrverkerier.

Förebyggande

Det allra bästa är att försöka förebygga så att hunden/katten aldrig blir rädd för fyrverkerier och smällare. Man brukar säga att kattungar har sin så kallade ”socialiseringsperiod” mellan cirka 2–7 veckors ålder, hundvalpar mellan cirka 3–12 veckors ålder (ibland anges istället upp till 9 veckor för valpar, det verkar ännu inte vara riktigt klarlagt). Under den så kallade socialiseringsperioden kan man säga att kattungen och valpen lär sig vad den normalt kan förvänta sig av världen. Det innebär att en valp eller kattunge som inte har träffat på höga ljud under trygga former under den här perioden verkar löpa större risk att drabbas av rädsla för höga ljud. Det allra bästa är alltså om uppfödaren har sett till att kattungen eller valpen har träffat på höga ljud (under kontrollerade trygga former) redan innan flytten till nya ägaren. (Det finns en väldigt fin checklista för valp-socialisering om man söker på ”Dr. Sophia Yin checklist” på nätet, tyvärr har jag inte hittat någon specifik för kattungar, men sannolikt går det bra att utgå från samma checklista.)

Det man kan göra själv hemma för sin hund eller katt som inte är rädd för höga ljud är att försöka se till att undvika att djuret blir skrämt när det är mycket fyrverkerier och smällare ute. Om man har möjlighet att åka ut utanför stan eller någonstans där det inte skjuts så mycket fyrverkerier (flera hotell nära flygplatser, där det är fyrverkerifritt, erbjuder till exempel övernattning med hund). Det är klokt att hålla sig inomhus, ha musik på, stänga dörrar och dra för gardiner för att minska ljud och ljus. Försök att själv hålla dig lugn om du är tycker att det är obehagligt med smällarna, ge gärna ditt djur något gott att tugga på eller använd dig av någon matleksak för att dra uppmärksamheten från fyrverkerierna. Se också till att hunden är rastad ordentligt på dagtid innan de värsta fyrverkerierna sätter igång, och försök se till att katten har kommit in innan det brakar loss på nyårskvällen.

Man kan träna en vuxen icke-ljudrädd hund för att minska risken att den börjar reagera på höga ljud. För att göra detta rekommenderas dock att man är mycket van vid att träna hundar (eller tar hjälp av någon som är det) och bra på att läsa hundens kroppsspråk så att man kan anpassa träningen och ljudnivån så att man inte istället råkar göra hunden rädd för ljuden man spelar upp. Om man funderar på att träna den vuxna hunden förebyggande för nyår så är det klokt att ta kontakt med en duktig hundtränare/etolog/beteendevetare/veterinär med specialintresse inom beteende för rådgivning.

Orsak

Ibland har det hänt något som utlöser rädslan för fyrverkerier, till exempel att någon kastat en smällare efter katten eller hunden, eller att det varit intensiva fyrverkerier i närheten när djuret varit ute, men ibland finns det ingen känd utlösande orsak. En del djur vänjer sig vid fyrverkerierna med tiden (detta kallas för habituering), medan en del istället blir mer och mer rädda för varje gång de utsätts för fyrverkerier (detta kallas för sensitisering).

Symptom

Djur som är rädda för fyrverkerier visar tecken på rädsla och oro. Hundar kan till exempel flåsa, darra, dregla, försöka gömma sig under saker, försöka fly eller gräva, vandra omkring hemma och ha svårt att komma till ro, gnälla och/eller bita sönder saker. Katter kan till exempel jama, försöka gömma sig, fly och ha svårt att komma till ro. Det kan vara svårt att få kontakt med det rädda djuret, djuret upplevs som blockerat.

Diagnos

Man brukar utgå ifrån att djur som uppvisar tecken på överdriven stress, rädsla och/eller oro i samband med fyrverkerier och som inte lugnar sig omedelbart när fyrverkeriet är över, är rädda för fyrverkerier.

Behandling

Om ens husdjur är rädd för smällare och fyrverkerier så finns det flera akuta åtgärder att ta till, det allra bästa är dock att försöka träna djuret att tycka att ljuden är ok. Detta görs genom att gradvis vänja djuret vid fyrverkeriljud. Det finns speciella ljudfiler och cd-skivor att köpa med inspelade fyrverkeriljud. Börja i god tid innan nästa nyår för att det ska kunna ge så bra resultat som möjligt (det är ingen idé att börja träna några veckor innan nyår, det riskerar sannolikt bara att göra mer skada än nytta). Ta hjälp av en duktig beteendevetare/etolog för att lägga upp programmet (t ex vår etolog på Firstvet), och var väldigt noga med att observera djurets kroppsspråk – vid minsta tecken på obehag när man spelar ljudet behöver ljudet sänkas så att katten/hunden känner sig trygg igen (ljudet ska uppfattas som ett normalt bakgrundsljud och inte som något skrämmande). Detta är mycket viktigt! Om man spelar på för hög volym, så att djuret känner sig otryggt kan man istället förvärra rädslan!

Det kan i början vara svårt att se alla små uttryck på rädsla, så det kan vara klokt att inledningsvis ta hjälp av någon som är van vid att se tecken på obehag och rädsla i kattens/hundens kroppsspråk.

Titta också gärna på de här fina illustrationerna av Lili Chin om kattens och hundens kroppsspråk:

Kattens kroppsspråk

Hundens kroppsspråk

Hur man kan hjälpa den redan rädda hunden/katten

Underlätta för ditt djur i hemmet

Det finns flera saker som man som djurägare kan göra själv för att underlätta för sitt djur. Det är alltid klokt att stänga fönster och dörrar för att minska ljudet av fyrverkerierna, man kan sätta på musik eller andra ljud för att försöka blockera ljudet av fyrverkerierna (särskilt effektivt verkar den typ av ljud som kallas för ”vitt brus” vara.) Dra även för gardinerna om ditt djur verkar vara rädd för ljusblixtarna av fyrverkerierna. Skapa ett område hemma där djuret känner sig tryggt och se till att djuret alltid har tillgång till området, även när du inte är hemma. Ett tryggt område kan vara till exempel ett hörn med mysig korg och filtar i vardagsrummet eller under sängen i gästrummet. Fundera på var ditt djur själv väljer att vara när det verkar känna sig osäkert eller när det vill ha lugn och ro, och se till att ditt djur alltid har tillgång till det området. En del hundar och katter går att distrahera under själva fyrverkerierna genom att använda sig av någon aktiveringsleksak med mat i, eller tuggben. Du kan också prova att mysa med djuret, men bara om hunden eller katten verkar tycka att det är ok, håll inte fast djuret och tvinga det att umgås med dig om det verkar vilja gå därifrån. Försök att hålla dig lugn om din hund eller katt stressar upp sig under fyrverkerierna. Förr rekommenderades ofta att man skulle ignorera djuret om det visar tecken på stress, nu tror man istället att det kan öka stressen hos din hund/katt om det blir ignorerat när det är stressat. Om ditt djur blir stressat så stötta det genom att finnas där och vara ett stöd, men undvik att ömka eller själv uppföra dig stressat (om du känner dig stressad själv så fundera på hur du brukar uppföra dig när du är lugn och "härma" det). Försök också gärna underlätta för ditt djur genom att använda dig av någon av ovanstående idéer.

Kosttillskott, feromoner och thundershirt

Det finns receptfria kosttillskott och preparat som kan hjälpa till att lugna katten eller hunden, titta till exempel på preparaten Feliway och Zylkene för katt och Adaptil och Zylkene för hund. Det finns också en typ av väst som kallas för ”thundershirt” som eventuellt kan hjälpa till att lugna lite grann vid ljudrädslor (det finns inga tydliga resultat i undersökningar ännu när det gäller thundershirt så man vet inte riktigt om, eller hur, effektivt det är, det är också viktigt att kontrollera att djuret inte är stilla och lugn för att det tycker att det är obehagligt att vara klädd i västen). Det finns också tips på hur man själv kan göra olika typer av lugnande bandage som liknar thundershirt om man söker på nätet.

Gemensamt för de här tillskotten och åtgärderna är att de främst verkar vara effektiva för att minska mild oro. Om djuret är väldigt uppstressat så hjälper dessa preparat sällan tillräckligt, men man brukar ändå rekommendera dem som en del av behandlingen (för att t.ex. kunna minska behovet av mängden lugnande medicinering).

Receptbelagda mediciner

Om djuret är väldigt rädd i samband med fyrverkerier kan man kortsiktigt behöva behandla med receptbelagd ångestdämpande medicin. Förr användes mediciner som innehåller acepromazin (till exempel Plegicil) och levomepromazin (till exempel Nozinan) till framför allt hundar med ljudrädsla. Nu vet man att just de här preparaten kan göra djur mer känsliga för ljud och man avråder därför från att använda dem som ensam medicinering i samband med ljudrädslor. Det finns nuförtiden istället andra receptbelagda läkemedel som man kan använda sig av, tex Sileo som är både lugnande och ångestdämpande. Man vet också att man generellt får bättre effekt av läkemedel som används för att dämpa rädslor om man ger det INNAN djuret är helt vettskrämt.

Om man tror att ens hund eller katt kan behöva hjälp av receptbelagd lugnande medicin för att djuret är väldigt rädd för smällare/fyrverkerier, så behöver djuret bli fysiskt undersökt, inklusive att veterinären lyssnar på hjärta och lungor. Detta eftersom många av de lugnande medicinerna kan påverka cirkulationen och det därför är viktigt att veta att hjärta och lungor verkar friska innan veterinären förskriver recept. (Vi på Firstvet kan alltså inte skriva ut lugnande medicin efter ett videomöte, det krävs en fysisk undersökning för att göra detta.)

Norm angående ljudrädsla hos hund från veterinärförbundet

Sveriges Veterinärförbund kom 2013 med en norm angående behandling av ljudrädsla hos hund, där rekommenderas användandet av rogivande feromoner (exempelvis Adaptil). Om hunden är så rädd att man tror att den behöver receptbelagd medicin så ska den undersökas (hunden behöver undersökas fysiskt av veterinär, inklusive att veterinären lyssnar på hjärta och lungor) vid varje förskrivningstillfälle, detta eftersom de läkemedel som används bland annat kan påverka djurets beteende mot andra djur och människor, samt påverka inre organ. Dessutom kan vissa av de läkemedel som används vid ljudrädsla vara beroendeframkallande. Normen betonar också att man ska lägga stor ansträngning på åtgärder för att försöka förebygga att rädsla uppstår, eller, om djuret redan har blivit rädd; behandling med beteendeterapi för att minska rädslan. De flesta djur kan bli mindre rädda för ljud med rätt träning (och en del kommer helt över sin rädsla), men det kan vara utmanande och tar ofta tid.


Elin Lindell, leg vet, november 2016

senast uppdaterad april 2018

Hos oss får du gratis råd, behandling eller remiss med djurförsäkring.

Ställ din fråga direkt till någon av våra veterinärer. Genom videosamtal får du snabbt råd, diagnos och behandlingsförslag. Vid behov får du även remiss och i vissa fall recept.

Kom igång
  • Gratis för alla med djurförsäkring.
  • Råd, behandling eller lokal remiss.

Fler artiklar om hund

Lägg till ditt djur