Sjukdomar i hundens prostata

Hundens prostata

Prostatan är ett av könsorganen hos hanhunden. Det är en tvådelat körtel som producerar sädesvätska och som är lokaliserat i bäckenhålan runt urinröret. Förändringar i prostatan är relativt vanligt förekommande hos äldre hanhundar. Här går vi igenom några av dom mest vanligt förekommande förändringarna i hundens prostata!

Är du orolig för ditt djur?

Boka en videokonsultation med en erfaren veterinär inom några minuter.

  • Ingår i de flesta djurförsäkringar
  • Öppet alla dagar - 06.00 - 02.00
  • Råd, behandling eller lokal remiss

Benign prostatahyperplasi - godartat prostataförstoring

Benign prostatahyperplasi, också kallat godartat prostataförstoring, är den vanligast förekommande förändring i hundens prostata. Det förekommer nästan enbart hos okastrerade hanar. Tillståndet beror framförallt på åldersfaktorer, och är vanligtvis ofarligt för hunden. Dock kan vissa komplikationer tillstöta.

Symptom på benign prostatahyperplasi kommer oftast smygande. Vid mindre förstoringar är hunden oftast symtomfri. När prostatan blir tillräckligt förstorad kan den börja trycka på omgivande strukturer och då resultera i olika symtom. Vanliga symptom är blod från penis samt i vissa fall urinträngningar. Hunden kan även visa tecken på att det är jobbigt att bajsa och avföringen kan pga trycket från prostata bli lång och platt. I sällsynta fall kan förstoringen leda till att hunden krystar så kraftig att ett perianalbråck uppstår, dvs att ändtarmen vidgas, en ficka bildas och avföringen hamnar i en klump på insidan bredvid rectum.

Diagnosen ställs efter undersökning hos veterinär. Vid rektalundersökning kan veterinären känna på storleken och formen på prostatan. Man vill ofta även utföra en ultraljudsundersökning av prostatan och kringliggande strukturer.

Benign prostatahyperplasi kan behandlas med kastration av hunden. Detta kan göras kirurgiskt eller kemiskt. Det finns mediciner som minskar storleken på prostatan. En tid efter medicineringen kan prostatan dock börja växa igen och en ny behandling kan då vara nödvändig.

Akut prostatit - en infektionssjukdom

Akut prostatit är en infektionssjukdom i prostatan, där bakterier vanligen utifrån, oftast från urinvägarna, har tagit sig in i prostatan. En vanlig orsak är bakterien e.coli.

Symptomen är ofta svårigheter att kissa, blod i urinen, smärta, feber samt flytningar från urinröret.

Diagnosen ställs med hjälp av urinprov, ultraljudsundersökning och rektalundersökning. Ofta tar man en bakterieodling på urinen för att se om det finns bakterier. I vissa fall behöver man då behandla med antibiotika. Om det inte finns några bakterier eller endast lindrigt, behandlar man ofta med antiinflammatorisk och smärtstillande medicin samt medicin som minskar prostatans storlek. När hunden mår bättre kan man överväga om man ska kastrera den kirurgiskt.

Cystor i prostatan

Cystor i prostatan ses oftast hos äldre okastrerade hanhundar, ofta i samband med andra förändringar i prostatan. Cystorna är vätskefyllda, växer ofta långsamt och kan på samma sätt som vid benign prostatahyperplasi leda till tryck på omgivande strukturer. Symptomen kan därför påminna om de man ser vid benign prostatahyperplasi, det vill säga svårt att bajsa, avföringen blir lång och platt, samt i vissa fall urinträngningar. Diagnosen ställs med hjälp av en ultraljudsundersökning. I vissa fall kan cystorna behöva tömmas under narkos.

Cancer i prostatan

Cancer i prostatan är relativ ovanligt hos hund. Det förekommer oftast hos kastrerade hanhundar som är äldre än 10 år. Symptomen påminner även de om benign prostatahyperplasi, men man kan ibland även se påverkan på nerverna i området, vilket kan leda till vinglighet eller svårt att gå. Diagnosen ställs vid hjälp av provtagning. I vissa fall kan prostatacancer behandlas med cellgifter.

När ska man kontakta en veterinär?

Om din hund har svårigheter att kissa, bajsa eller har blod i urinen ska du alltid ta kontakt med en veterinär. Likaså om du är orolig för något annat som rör din hunds hälsa. Här kan du boka ett videosamtal med en veterinär på FirstVet för att få hjälp med en första bedömning av ditt djur.

Fler artiklar om hund

Hos oss får du råd, behandling eller remiss genom videosamtal

Är du orolig för ditt djur ska du alltid ta kontakt med en veterinär. Här kan du enkelt boka ett videosamtal med en erfaren veterinär på FirstVet för att snabbt få hjälp med en första bedömning av ditt djur.

Boka tid
  • Ingår i de flesta djurförsäkringar Ingår i de flesta djurförsäkringar
  • Öppet alla dagar 06:00 - 02:00 Öppet alla dagar 06:00 - 02:00
  • Råd, behandling eller remiss Råd, behandling eller remiss