FirstVet
Hastar-bete

Stora och lilla blodmasken hos häst

Den lilla blodmasken är den vanligaste av hästens parasiter och mellan 40 och 60 procent av häst-besättningarna bär på stor blodmask. Här går vår hästveterinär Jill Karlsson igenom vad man ska tänka på när det kommer till den stora och lilla blodmasken hos häst!

Träffa veterinär i mobilen.

✓ Besöken ingår i de flesta djurförsäkringar
✓ Råd, behandling eller remiss
✓ Öppet alla dagar 06.00 - 02.00

Lilla blodmasken (strongylider-Cyathostominae)

Den lilla blodmasken är den vanligaste av hästens parasiter. Smittan sprids när hästar äter larver från ett smittat bete. Blodmask har en direkt livscykel där äggen kommer ut med hästens avföring och kläcks på betet. Därefter genomgår larven flera utvecklingsstadier och först när den når tredje stadiet kan den infektera hästen. Dessa larver är tåliga för kyla och kan övervintra på betet.

Utvecklingen från ägg till det infektionsdugliga stadiet tar två till fyra veckor. De larver som äts upp kapslar in sig i grovtarmens slemhinna där den sista larvutvecklingen sker. Dessa tar sig sedan ut i tarmen och blir till maskar. Hela livscykeln tar två till tre månader.

Under det stadiet när larven kapslat in sig i grovtarmens slemhinna blir en del larver kvar i ett vilostadie i slemhinnan. Dessa kan förbli där i flera år eller aktiveras på våren och fortsätta sin utveckling till äggläggande mask.

Oftast visar hästar inga symtom av små blodmaskar. Kraftiga angrepp kan orsaka avmagring, nedsatt allmäntillstånd, diarré och kolik. På vårvintern kan i enstaka fall en allvarlig diarrésjukdom (larval cyathostominos) uppstå, företrädesvis hos unghästar, när de inkapslade larverna i stor mängd tar sig ut i tarmen.

Läs också: Så tar du ett träckprov från din häst

Stora blodmasken (Strongylus)

Till skillnad från den lilla blodmasken kan den stora blodmasken ofta vara sjukdomsframkallande. Kolik är det mest förekommande symtomet.

Stora blodmasken lägger ägg i hästens tarm som senare passerar ut på betet via träcken. Äggen utvecklas till larver under flera utvecklingsstadier tills den är färdig att ätas upp och infektera hästen. När dessa larver kommer ned till hästens tunntarm sker ytterligare en utveckling och larven borrar sig in i små blodkärl i tarmväggen. De tar sig sedan vidare via blodkärlen till krösroten som är ett stort blodkärl som försörjer tarmpaketet. Där utvecklas larverna till maskar som följer med blodet till grovtarmen där de sedan fäster sig vid tarmväggen och suger blod.

Maskarna blir efter sex till åtta veckor i grovtarmen könsmogna och producerar nya ägg. Hela livscykeln tar ungefär sex månader.

Mellan 40 och 60 procent av häst-besättningarna bär på stor blodmask. Vid vanlig träckprovs-kontroll där EPG (egg per gram) räknas ses ingen skillnad mellan stor och liten blodmask. Det är därför extra viktigt att begära odling av den stora blodmasken för att kunna urskilja stora blodmaskens larver från de små blodmaskarnas. Odlingen kan vara falsk negativ om hästen har smittats nyligen, eller är nyligen avmaskad och ännu inte har börjat urskilja ägg. Även vid låg parasitbörda rekommenderas avmaskning mot den stora blodmasken.

Läs också: Avmaskning av häst

Bedömning av träckprov och recept på avmaskningsmedel

I FirstVet's webshop kan du beställa allt du behöver för träckprov inklusive analys utförd av SVA (Statens veterinärmedicinska anstalt). Du kan även få hjälp att göra en bedömning av det träckprov som gjort samt få recept på avmaskningsmedel vid behov.Klicka här för att boka en tid för din häst!

Hos oss får du råd, behandling eller remiss genom videosamtal i mobilen.

Ställ din fråga direkt till någon av våra veterinärer. Genom videosamtal får du snabbt råd, diagnos och behandlingsförslag. Vid behov får du även remiss och i vissa fall recept.

Boka tid
  • Ingår i de flesta djurförsäkringar
  • Råd, behandling eller lokal remiss.

Fler artiklar om Häst