Valpsjuka - en virusinfektion hos hund

En liten valp

Valpsjuka är en virusinfektion som kan drabba hundar, stora kattdjur, sälar, illrar med flera. Tack vare utbredd vaccination är valpsjuka mycket ovanlig i Sverige. Här kan du läsa mer om symptom, diagnos och vaccination mot valpsjuka!

Är du orolig för ditt djur?

Boka en videokonsultation med en erfaren veterinär inom några minuter.

  • Ingår i de flesta djurförsäkringar
  • Öppet alla dagar - 06.00 - 02.00
  • Råd, behandling eller lokal remiss

Orsak

Valpsjuka orsakas av viruset Canine Distemper Virus (CDV). Då vi i Sverige har en hög vaccinationsstatus mot detta virus, är valpsjuka numera sällsynt förekommande i Sverige. Valpsjuka kan leda till mycket allvarlig sjukdom hos hund, hos valpar ofta med döden till följd. Valpsjuka är en så kallat anmälningspliktig sjukdom.

Viruset kan smitta mellan hundar vid direktkontakt, men även via miljön samt via föremål, såsom matskålar, leksaker och händer. Viruset kan överleva i flera veckor i omgivningen, men dör snabbare i varma, ljusa miljöer.

Symptom

Symptom på valpsjuka är ofta kraftig lunginflammation, feber, ögoninflammation samt neurologiska symptom. Valpsjuka kan vara dödlig, särskilt för yngre hundar, vuxna friska hundar har större överlevnadschans. Blir en dräktig tik smittat kan det ofta leda till abort eller dödfödda valpar.

Diagnos

Det säkraste sättet att fastställa diagnos är vid obduktion. På levande hundar är det inte lika enkelt, men man kan ta prov i svalget och ögon för att hitta viruset. Man kan även ta blodprov för att undersöka om hunden har antikroppar i blodet mot CDV.

Behandling

Då valpsjuka är ett virus finns det tyvärr ingen behandling utöver understödjande behandling så som dropp, smärtlindring och dämpande av illamående. Ofta får hunden ligga inskriven för vård. Tyvärr avlider många hundar som följd av viruset.

Förebyggande

Den mest effektiva förebyggande åtgärd är vaccination. Vaccination mot valpsjuka är en del av det svenska grundvaccinationsprogramet.

För att minska smittspridning i ett miljö där det har upptäckts valpsjuka används isolation, noggrann rengöring och desinfektion.

Läs mer: Vaccination av hund

När bör man kontakta veterinär?

Är du orolig för ditt husdjur ska du alltid ta kontakt med en veterinär. Här kan du boka ett videosamtal hos oss på FirstVet för att få en första bedömning av ditt djur.

Fler artiklar om hund

Hos oss får du råd, behandling eller remiss genom videosamtal

Är du orolig för ditt djur ska du alltid ta kontakt med en veterinär. Här kan du enkelt boka ett videosamtal med en erfaren veterinär på FirstVet för att snabbt få hjälp med en första bedömning av ditt djur.

Boka tid
  • Ingår i de flesta djurförsäkringar Ingår i de flesta djurförsäkringar
  • Öppet alla dagar 06:00 - 02:00 Öppet alla dagar 06:00 - 02:00
  • Råd, behandling eller remiss Råd, behandling eller remiss