Integritetspolicy

1. INLEDNING

FirstVet är medveten om vikten av att skydda dina personuppgifter. Vi har infört strikta policyer och säkerhetsåtgärder för att skydda den information du tillhandahåller oss.

Syftet med denna integritetspolicy är att du som kund ska få veta hur FirstVet hanterar dina personuppgifter och att du ska kunna känna dig trygg med att behandlingen sker i enlighet med dataskyddsförordningen och annan tillämplig dataskyddslagstiftning. I integritetspolicyn beskrivs också dina rättigheter gentemot oss och hur du kan genomdriva dessa rättigheter. Genom att köpa eller ta emot våra produkter/tjänster bekräftar du att du har läst och förstått innehållet i denna integritetspolicy.

Denna integritetspolicy riktar sig till dig som kund som tillhör en eller flera av följande kategorier;

a) Kontoinnehavare

b) Servicekunder (kunder till våra rådgivningstjänster)

c) E-handelskunder (kunder som handlar i vår e-handel)

d) Apotekskunder (kunder som handlar i vårat apotek)

e) Mottagare av nyhetsbrev

f) Användare av våra webbplatser

alla ovanstående gemensamt eller envar kallas Kunder.

I denna policy betyder Användardata (i) teknisk information, inklusive IP-adress, inloggningsinformation, typ och version av operativsystem och enhet, tidsinställningar, språkinställningar, skärminställningar etc.; och (ii) information om din användning av någon av våra tjänster, inklusive vilka funktioner du har använt och när, transaktionernas varaktighet, vilka sidor och funktioner du har använt etc.

Vill du veta hur vi behandlar dina personuppgifter när du söker jobb hos oss eller är kontaktperson för en av våra samarbetspartners eller leverantörer, kan du läsa mer i vår Privacy Policy for Job applicants och Privacy Policy for Contact Persons.

2. VEM ANSVARAR FÖR BEHANDLINGEN AV DINA PERSONUPPGIFTER?

Det svenska företaget FirstVet AB, org.nr 559047-9894 ("FirstVet", "Vi", "Oss"), är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter. FirstVets dotterbolag (inklusive andra bolag inom FirstVet-koncernen, joint ventures, franchisetagare och licenstagare) och utvalda leverantörer kan behandla dina personuppgifter för FirstVets räkning och i enlighet med FirstVets instruktioner enligt nedan och utgör därmed personuppgiftsbiträden.

Du kan när som helst kontakta FirstVet, vänligen hitta våra kontaktuppgifter nedan.

Address: Strandvägen 47, 114 56 Stockholm

Telefon: +46 10 206 70 66

E-post: support@firstvet.com

3. KATEGORIER AV DATA SOM BEHANDLAS, ÄNDAMÅL OCH RÄTTSLIG GRUND FÖR BEHANDLING

3.1 Allmänt

Nedan följer en sammanfattning av de kategorier av uppgifter som vi behandlar, ändamålet med behandlingen och på vilken rättslig grund vi behandlar dina uppgifter.

3.2 Kontoinnehavare

Vi behandlar de personuppgifter som du registrerar via ditt användarkonto (såsom namn, personnummer, adress, telefonnummer och e-postadress) och eventuell Användardata när du skapar och använder ett användarkonto hos oss.

Vi behandlar dina uppgifter i syfte att hantera din registrering och/eller uppsägning av ditt användarkonto, tillåta dig att logga in och använda ditt användarkonto, säkerställa din identitet, upprätthålla korrekt och uppdaterad information om dig och för att möjliggöra och underlätta din snabba användning av våra tjänster, hantera dina preferenser och betalningsinformation, hjälpa dig med supportfrågor och förfrågningar angående din användning av våra tjänster. Den rättsliga grunden för att behandla sådana uppgifter är att behandlingen är nödvändig för att FirstVet ska kunna fullgöra sina avtalsförpliktelser gentemot dig som Kund.

I vissa fall kan FirstVet samla in och behandla ditt personnummer eller liknande i syfte att på ett säkert sätt validera Kundens ålder, aktiv täckning med FirstVets partners och för att möjliggöra säker åtkomst till FirstVets tjänster via elektronisk identifikations inloggningsmetoder eller liknande (exempelvis BankID). Behandlingen baseras på den rättsliga grunden för intresseavvägning, då behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt berättigade intresse av att tillhandahålla en säker service.

3.3 Servicekunder

FirstVet kan samla in och behandla ditt namn, din e-postadress och din telefonnummer i syfte att identifiera och administrera användaren, tillhandahålla tjänsten, kundsupport och för att skicka ditt husdjurs journal. Dessutom kan ytterligare personuppgifter samlas in under din användning av tjänsten. Uppgifterna är också behandlade så att FirstVet kan hantera eventuella klagomål eller krav och kommunicera med dig angående din användning av tjänsten. Den rättsliga grunden för behandling av sådana uppgifter är att behandlingen är nödvändig för att FirstVet ska kunna fullgöra sina avtalsförpliktelser gentemot dig som Kund.

FirstVet kan även behandla ditt namn, personnummer, e-postadress, address, telefonnummer och information om din online konsultation för att skicka uppföljningsinformation om konsultationen, t.ex. för att boka en ny tid, skicka recept för medicin och annan relevant information i samband med konsultationen. Den rättsliga grunden för behandling av sådana uppgifter är att behandlingen är nödvändig för att FirstVet ska kunna fullgöra sina avtalsförpliktelser gentemot dig som Kund.

Foton och videor, som kan innehålla personuppgifter, och ditt husdjurs journal samlas in och behandlas i syfte för att utföra FirstVets tjänster och göra det möjligt för en veterinär att fastställa en diagnos. Den rättsliga grunden för behandling av sådana uppgifter är att behandlingen är nödvändig för att FirstVet ska kunna fullgöra sin avtalsförpliktelser gentemot dig som Kund.

Betalningar som görs för köp av FirstVets tjänster behandlas av en tredjeparts betalningstjänst och sådan tredje part är personuppgiftsansvarig av kreditkortsinformationen och annan information relaterad till betalningen. FirstVet samlar inte in eller lagrar någon betalningsinformation.

Om du deltar i någon tävling eller ett speciellt evenemang på FirstVet kan vi behandla ditt namn, address, e-postadress, bilder och all information som krävs av tävlingen eller evenemanget i syfte att validera och administrera ditt deltagande i tävlingen eller evenemanget. Om du deltar i en undersökning eller enkät som utfärdats av FirstVet kan vi samla in och behandla ditt namn, telefonnummer, e-postadress och all information som tillhandahålls i sådan undersökning eller enkät i syfte att utvärdera svaren som tillhandahålls däri för att förbättra FirstVets affärsverksamhet. Behandlingen baseras på den rättsliga grunden för intresseavvägning då behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt berättigade intresse av att marknadsföra vår verksamhet genom att förse våra Kunder med speciella evenemang och tävlingar och för att vi ska kunna utvärdera FirstVets verksamhet via kundmätningar genom undersökningar och enkäter.

3.4 E-handelskunder

Ditt namn, din e-postadress, telefonnummer och leverans- och faktureringsadress (inklusive gatunamn, postnummer, stad och land) samlas in och används för att behandla din beställning och/eller skapar ett konto hos oss. Uppgifterna behandlas också så att FirstVet kan behandla eventuella returer, byten och klagomål samt kommunicera med dig angående beställningen och för att svara på och administrera eventuella frågor eller kommentarer du kan ha angående produkterna. Telefonnumret samlas in i syfte att skicka ett sms när paketet har anlänt till din upphämtningsplats. Den rättsliga grunden för behandlingen av sådana uppgifter är att behandlingen är nödvändig för att FirstVet ska kunna fullgöra sina avtalsförpliktelser gentemot dig som Kund.

FirstVet lagrar också din köphistorik i syfte att underlätta returprocessen, byten och klagomål och för att kommunicera med dig angående köpet. Den rättsliga grunden för behandling av sådana uppgifter är att behandlingen är nödvändig för att FirstVet ska kunna fullgöra sina avtalsförpliktelser gentemot dig som Kund.

FirstVet lagrar även information om returer av redovisningsskäl. Lagring av uppgifter om returer för detta ändamål baseras på FirstVets rättsliga skyldigheter.

FirstVet lagrar och bearbetar också din köpshistorik i syfte att påminna dig om att fylla på och köpa mer förbrukningsvaror, som djurmat och kattsand, när vi uppskattar att produkten från ditt senaste köp börjar ta slut. Behandlingen baseras på den rättsliga grunden för intresseavvägning då behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt berättigade intresse av att marknadsföra vår e-handel och produkter till våra Kunder.

Betalningar som görs för köp på FirstVets webbplats behandlas av en tredjeparts betalningstjänst och sådan tredje part är personuppgiftsansvarig för kreditkortsinformationen och annan information relaterat till betalningen. FirstVet samlar inte in eller lagrar någon betalningsinformation.

3.5 Apotekskunder

För att vi ska kunna tillhandahålla en säker recepttjänst och uppfylla lagkrav, såsom att dokumentera recepttjänster och lämna uppgifter till E-hälsomyndigheten, måste vi behandla dina personuppgifter (såsom namn, telefonnummer, adress, personnummer) och uppgifter om dina recept, när du beställer läkemedel eller andra varor på recept i vårt apotek. Detta för att vi ska kunna säkerställa identifiering, presentera receptinformation, genomföra expeditioner, genomföra köp och leverera beställningar i enlighet med de rättsliga krav som gäller.

Vi kan komma att behandla dina personuppgifter för att möjliggöra rådgivning från en farmaceut när du har köpt läkemedel och andra varor på recept. FirstVet har en skyldighet att i samband med receptexpedition så långt som möjligt säkerställa att läkemedlet kan användas på ett korrekt sätt genom att tillhandahålla individuellt anpassad information och rådgivning. Vi samlar därför in dina kontaktuppgifter om du vill att en farmaceut ska ringa upp dig och ge dig råd.

Den rättsliga grunden för behandlingen är rättslig förpliktelse, eftersom FirstVet som apotek har en rättslig förpliktelse att dokumentera receptexpedition, lämna uppgifter till E-hälsomyndigheten och ge dig individuell rådgivning. Punkt 3.4 ovan gäller även för att vi ska kunna hantera köp och leverans av produkter från vårt apotek.

Vi får information om dina e-recept, behörighetsuppgifter, förskrivaruppgifter, folkbokföringsuppgifter m.m. från E-hälsomyndigheten som tillhandahåller nationella databaser till alla svenska apotek, såsom högkostnadsdatabasen, e-receptregistret, läkemedelsförteckningen m.m. Du kan läsa mer om myndighetens register på www.ehalsomyndigheten.se.

3.6 Webbplatsanvändare

Om du besöker webbplatsen www.firstvet.com och samtycker till att placera cookies kan vi behandla din IP-adress för att hitta var i världen du besöker webbplatsen från. Syftet med behandlingen är att samla in uppgifter för statistiska ändamål och att möjliggöra säkerhet. Behandlingen baseras på den rättsliga grunden för intresseavvägning då behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt berättigade intresse av att förbättra våra tjänster genom att använda statistik över besökare på webbplatsen och att underlätta säkerheten för webbplatsen och dess besökare.

Observera att din IP-adress inte direkt identifierar dig som individ. Men genom att korshänvisa din IP-adress med ytterligare tillgänglig information kan din identitet avslöjas. FirstVet kommer inte att försöka identifiera dig som webbplatsanvändare.

FirstVet kan också behandla din aktivitet på webbplatsen förutsatt att du har gett ditt samtycke till placeringen av cookies. Syftet med behandlingen är att mäta och analysera din användning av FirstVets webbplats, leverera riktade annonser och kampanjer, leverera kommersiella och transaktionella meddelanden och förbättra FirstVets webbplats, tjänster och marknadsföring. Vi kan även behandla uppgifter som du tillhandahåller via pop-up fönster och liknande dialogverktyg för att tillhandahålla relevant marknadsföring till dig. Behandlingen baseras på den rättsliga grunden för intresseavvägning då behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt berättigade intresse av att kunna marknadsföra våra tjänster och produkter och förbättra vår webbplats och våra tjänster.

3.7 Anonymiserade personuppgifter

Det ska noteras att vi kan anonymisera dina personuppgifter för att använda dem för statistiska ändamål. Behandlingen baseras på den rättsliga grunden för intresseavvägning då behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt berättigade intresse av att använda anonymiserade personuppgifter för produktutvecklingsändamål och att analysera kundbeteende för att förbättra våra tjänster och våra Kunders kundupplevelse. Genom att anonymisera uppgifter som rör dig säkerställer vi också att vi använder personuppgifter så lite som möjligt.

3.8 Nyhetsbrev

Om du gör ett köp i FirstVets e-handel eller registrerar ett konto hos FirstVet kommer du automatiskt att få vårt nyhetsbrev, eftersom vi betraktar dig som vår kund när du har gjort ett köp eller registrerat ett konto. Vi kommer att behandla din e-postadress i syfte att förse dig med nyhetsbrevet. Behandlingen baseras på vårt berättigade intresse av att marknadsföra våra tjänster och produkter via utskicken av vårt nyhetsbrev (artikel 6.1 f i GDPR).

3.9 Direktmarknadsföring och profilering

Vi bedriver direktmarknadsföring till våra Kunder för att marknadsföra våra tjänster och produkter. Direktmarknadsföring kan ske i form av e-post, post, sms, sociala medier eller andra liknande elektroniska kommunikationskanaler. De uppgifter som kan behandlas inkluderar främst namn, adress, e-postadress, telefonnummer och Användardata. Vi kan även inhämta uppgifter från offentliga register och andra källor.

Marknadsföringsaktiviteter där du som Kund aktivt har valt att använda någon av våra tjänster eller på annat sätt har kontaktat oss för att ta reda på mer om våra tjänster utgör inte direktmarknadsföring, inklusive men inte begränsat till, bekräftelse av en bokad konsultation och liknande riktade till dig specifikt som ett resultat av din interaktion med oss, allmänna nyhetsbrev, andra funktioner och erbjudanden eller liknande aktiviteter som förenklar saker för dig som Kund.

För en mer anpassad och relevant marknadsföring och upplevelse av våra tjänster och produkter gör FirstVet en profilering av sina Kunder. "Profilering" innebär automatiserad behandling och analys av dina personuppgifter för att bedöma vissa personliga egenskaper hos dig för marknadsföringsändamål, till exempel för att analysera eller förutsäga dina personliga preferenser och intressen, såsom köpintressen. Samtidigt jämför vi dina uppgifter med våra andra Kunders preferenser med liknande användning av våra tjänster. Profilering för dessa ändamål har ingen betydande inverkan på dig som Kund. Vi använder profilering för att;

  • leverera våra tjänster med skräddarsytt innehåll baserat på vad vi tror kommer att vara mest intressant för dig (detta inkluderar till exempel FirstVet-appen och dess olika funktioner och komma ihåg information från dina tidigare interaktioner för att ge en förbättrad kundupplevelse); och
  • leverera skräddarsydd marknadsföring till dig, inklusive att se till att den information och marknadsföring som tillhandahålls är relevant för dig (till exempel kommer du inte att få någon kattrelaterad marknadsföring om du inte har en katt registrerad på ditt konto och inte har köpt kattprodukter från oss). Skräddarsydd marknadsföring kan bidra till att förbättra din tillgång till nya produkter, tjänster och funktioner som är mest relevanta för dig, vilket i sin tur kan bidra till att förbättra ditt och ditt husdjurs liv och sociala upplevelser.

Vi kan segmentera vår kunddatabas i olika kundgrupper för att få bättre insikt i hur olika kundgrupper upplever våra tjänster och produkter. Sådan segmentering innebär att vi endast använder begränsade kunddata såsom köphistorik, sökhistorik och email. Så är fallet när vi utför analyser och tar fram data för att utvärdera, utveckla och förbättra våra tjänster, produkter och system och för delar av vår marknadsföring och ibland när vi lämnar förmåner och erbjudanden till kunder. Om du har några frågor om profileringsprocessen, vänligen kontakta oss. Kontaktuppgifter finns högst upp i den här policyn. Du kan när som helst invända mot vår profilering för direktmarknadsföring genom att kontakta oss (och vi kommer då att sluta profilera dina uppgifter för marknadsföring). Du kan också stoppa vår profilering för våra tjänster genom att avsluta ditt konto hos oss.

Behandlingen av dina personuppgifter i syfte att skapa profiler och skicka relevant och skräddarsydd marknadsföring till dig baseras på grunden intresseavvägning då behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt berättigade intresse av att marknadsföra våra tjänster och produkter (art. 6.1 (f) GDPR). Det ska vidare noteras att marknadsföring nämns som ett exempel på ett berättigat intresse i GDPR.

Om du lämnar ditt samtycke till att ta emot personligt anpassad information om våra produkter och tjänster, skräddarsydda erbjudanden och annan marknadsföring från och relaterat till FirstVet, dess närstående bolag och samarbetspartners, baseras behandlingen av dina personuppgifter på grunden samtycke (art. 6.1 (a) GDPR).

(ii) Om du blev kund efter 13 november 2023: behandlingen av dina personuppgifter i syfte att skapa profiler och skicka relevant och skräddarsydd marknadsföring till dig baseras på grunden samtycke (art. 6.1 (a) GDPR).

3.10 FirstVet's användning av ditt material på sociala medier

FirstVet är engagerad på flera sociala medieplattformar, inklusive Facebook och Instagram. Vi älskar att se våra Kunder dela sina berättelser om sina erfarenheter från våra tjänster och sina husdjur med nya p