Handla i vår butik

Hund som hostar.

Om din hund hostar beror det ofta på att svalget eller luftrören har blivit irriterade eller inflammerade av någon orsak. Intensiv, rosslig hosta med hög feber och kraftigt påverkat allmäntillstånd kan vara tecken på lunginflammation som är ett livshotande tillstånd. Vanliga orsaker till att din hund hostar kan vara virus, bakterier eller att hunden har fått något främmande föremål i svalget men det kan även bero på parasiter eller problem med hjärtat. Det är ofta svårt att själv avgöra om det rör sig om ett milt luftvägsvirus eller en mer allvarlig sjukdom. Det är alltid bra att kolla upp lindrig hosta som håller i sig längre än några få dagar då symtomen snabbt kan bli värre och i värsta fall livshotande.


Varför brukar en hund hosta?

✔ Infektioner - kennelhosta
✔ Mask
✔ Främmande kropp i svalg
✔ Inflammation i luftvägar
✔ Hjärtproblem
✔ Irriterat svalg pga t.ex. rök eller kyla
✔ Trachealkollaps
✔ Tumör
✔ Yttre tryck mot halsen t.ex. pga drag i koppel

Hur kan FirstVet hjälpa när din hund hostar?

FirstVets veterinärer kan hjälpa dig att bedöma ditt djurs hosta och allmäntillstånd, tala om hur/ifall du kan behandla din hund i hemmet och när det är dags att söka fysisk veterinär. Behöver hunden veterinärvård kan vi hjälpa till med att avgöra hur akut det är, vart du ska vända dig och hur du kan behandla hunden fram till veterinärbesöket.

Om din hund är mycket trött eller har svårt att andas bör du kontakta veterinär akut.

Få hjälp av våra veterinärer

Vi hjälper dig att bedöma om din hund kan behandlas hemma eller behöver besöka veterinären akut. Besöket sker genom ett videosamtal och det ingår ofta gratis i din djurförsäkring.

Nästa lediga tid om

Förebyggande åtgärder och behandling

En del typer av hosta är svåra att förebygga och får istället behandlas när de uppkommer. Man kan som djurägare till viss del påverka risken för att sin hund blir smittad av exempelvis luftvägsinfektioner genom att undvika att hunden träffar eller vistas i miljöer där många andra hundar finns. Det kan även vara en god idé att undvika att hunden delar skålar eller leksaker med hundar utanför familjen. Har man en hund som är känslig för tryck mot halsen kan det vara bra att istället använda en sele istället för halsband.

Hur man behandlar hundens hosta beror helt på orsaken till hostan. En del typer av hosta behöver sällan behandlas alls medans andra kräver intensivvård på djursjukhus. Det är därför mycket viktigt att ta reda på vad som orsakar hundens hosta.

Lås våra artiklar relaterade till hosta hos hund