Koiran käytösneuvonta

Lukemiseen kuluva aika 2 minuuttia
Koiran käytösneuvonta

Käytösneuvola on FirstVetin ja OneMind Dogsin yhteinen palvelu, jossa OneMind Dogsin koirankoulutuksen asiantuntijat auttavat koiranomistajia arjen haasteissa. OneMind Dogs -metodi perustuu koiran näkökulman ymmärtämiseen ja positiiviseen vahvistamiseen. Käytösneuvolan tarkoitus on auttaa koiranomistajaa selviämään pienistä arjen haasteista luomalla hyvä ja luottamuksellinen suhde koiraan. Tarvittaessa OneMind Dogsin asiantuntijat ohjaavat omistajan eteenpäin eläinlääkärille tai paikalliselle eläintenkouluttajalle.

Eläinlääkärin etävastaanotto
  • Eläinlääkärin vastaanotto netissä
  • Sisältyy useisiin eläinvakuutuksiin
  • Auki 7-24, vuoden jokaisena päivänä

Mikä OneMind Dogs- metodi?

Olet saattanut joskus kuulla väittämän, että koiran omistaminen lisää onnellisuutta. Tämä pitääkin usein paikkansa - etenkin silloin, kun koira käyttäytyy hyvin ja arki sen kanssa on sujuvaa. Huonosti käyttäytyvä koira voi kuitenkin saada omistajassa aikaan päinvastaisia tunteita: jos koirasta huolehtiminen, sen kanssa lenkkeily ja eläminen on jatkuvasti hankalaa, saattaa omistaja turhautua ja hermostua.

OneMind Dogsin tavoitteena on lisätä koiraperheiden onnellisuutta. OneMind Dogsin käyttämä metodi perustuu koiran luonnollisen käyttäytymisen ymmärtämiseen: kun koiranomistaja alkaa tarkastella eri tilanteita koiran näkökulmasta, ja oppii tulkitsemaan koiransa tapaa kommunikoida elekielellään, sanojen ja käskyjen merkitys vähenee ja koiran oppiminen nopeutuu. Toisin sanoen: mitä paremmin ymmärrämme koiran näkökulmaa ja sitä, miten koirat oppivat, sen helpompi meidän on vaikuttaa omalla toiminnallamme koiran oppimiseen ja käyttäytymiseen

Me ihmiset toimimme usein luonnostaan “maalaisjärkeen” perustuvalla tavalla. Koira ei kuitenkaan järkeilyämme pysty ymmärtämään, ja se voi nähdä saman tilanteen joskus jopa aivan päinvastaisesta näkökulmasta. Erilaiset tapamme tulkita asioita ja tilanteita aiheuttavatkin joskus haasteita arjessa.

Ihmisen näkökulma vs. koiran näkökulma

Meille ihmisille on luontaista reagoida koiran ei-toivottuun käytökseen kieltämällä. Kieltäminen toimii lajitovereidemme - muiden ihmisten - kohdalla, sillä sanottuamme toiselle ihmiselle (esimerkiksi lapselle) “ei noin”, voimme jatkaa perustelemalla miksi häntä kiellettiin ja kertoa, miten haluaisimme hänen muuttavan toimintaansa.

Koirat sen sijaan eivät ymmärrä puhettamme, vaikka toisinaan siltä saattaa tuntuakin. Ihmisen kieltosana voi toki joskus keskeyttää koiran toiminnan, mutta pelkkä kielto ei kerro koiralle, miten sen todellisuudessa toivottaisiin käyttäytyvän. Koirat käyttäytyvät harvoin tahallaan huonosti, mutta jos emme anna koiralle ei-toivotun toiminnan tilalle oikeaa tapaa toimia, toistuu kielletty toiminta suurella todennäköisyydellä myös tulevaisuudessa. Koira voi jopa kokea kieltomme positiivisena huomiona ja kannusteena, mikä saattaa vahvistaa ei-toivottua käytöstä entisestään.

Koska emme pysty kertomaan koiralle omalla kielellämme, miten toivoisimme sen käyttäytyvän, on meidän opeteltava koiran kieltä. OneMind Dogs -metodi hyödyntää koiran näkökulman ymmärtämistä omistajan ja koiran välisessä vuorovaikutuksessa. Koiran luontaisiin reaktioihin ja kommunikaatioon perustuvan lähestymistavan ansiosta kouluttaminen on koiraystävällistä, helppoa, nopeaa ja sopii kaikille koirille.

Käytösneuvolan avulla jo lukuisat koiranomistajat ovat saaneet apua haasteisiinsa ja merkittävää parannusta päivittäiseen elämään koiransa kanssa. Etäneuvonta ei kuitenkaan korvaa varsinaista ongelmakoirakonsultaatiota: OneMind Dogsin asiantuntijat ohjaavat omistajan tarvittaessa eteenpäin eläinlääkärille tai paikalliselle eläintenkouluttajalle.

Milloin kannattaa ottaa yhteyttä OneMind Dogs -käytösneuvolaan?

Tyypillisiä koiranomistajien arkielämässä kohtaamia haasteita ovat kynsien leikkuu, remmissä vetäminen, haukkuminen ja se, että koira kiinnostuu enemmän muista koirista ja ihmisistä kuin omistajasta.

Ratkaisu suurelta tuntuvaan ongelmaan löytyy usein suhteellisen helposti tekemällä pieniä muutoksia omistajan toimintaan.

OneMind Dogs haluaa auttaa jokaista koiranomistajaa kohti onnellista ja tasapainoista arkea!

Varaa aika OneMind Dogs- käytösneuvolaan FirstVet- sovelluksesta.
Julkaistu: 16.9.2021
Viimeksi päivitetty: 2.8.2022

FirstVet on digitaalinen eläinklinikka, jonka kautta saat lemmikkien neuvola- ja eläinlääkäripalvelut helposti mobiililaitteessasi.

FirstVet AB, filial i Finland (2905514-4)

Topeliuksenkatu 41 a A5, 00250 Helsinki