FirstVet
Hare harpest

Harpest - kan min hund eller katt bli smittad?

Harpest är en infektion som orsakas av en bakterie. Som människa kan du få sjukdomen bland annat genom att röra vid ett smittat djur, dricka förorenat vatten eller få ett insektsbett. Men kan smittan även överföras till hund, katt eller tamkanin? Här svarar vår veterinär på de vanligaste frågorna om husdjur och harpest!

Träffa veterinär i mobilen.

✓ Besöken ingår i de flesta djurförsäkringar
✓ Råd, behandling eller remiss
✓ Öppet alla dagar 06.00 - 02.00

Harpest eller Tularemi är en infektion orsakad av bakterien Francisella tularensis. Sjukdomen är en zoonos vilket betyder att den även kan smitta människor. Främst drabbas harar och olika typer av gnagare men kan på olika sätt även föras över till andra djur eller människor.

Spridningen sker framförallt via myggor och andra insekter men även vid direktkontakt med smittade djur, eller intag av infekterat vatten eller föda. Även inandning av dammpartiklar förorenat med sjuka djurs urin eller avföring kan orsaka att smittan förs vidare. Harpest smittar dock inte från människa till människa.

Risk för smitta störst mellan augusti och november

Harpest förekommer i dagsläget i större delar av Sverige och övriga Europa, Asien och Nordamerika. Förekomsten av harpest i Sverige varierar mycket från år till år men då harpest i första hand smittar via myggor är risken för smitta som störst under perioden augusti-november. När frosten kommer och myggorna försvinner, avtar även harpesten.

I Sverige ses harpest oftast hos skogsharar, fältharar och smågnagare. Dessa djur som är extra känsliga för harpest insjuknar i genomsnitt 3 dygn efter att de har smittats. Hos vilda djur leder infektionen ofta till en allmän blodförgiftning och man hinner sällan upptäcka symptom innan djuret hittats död.

Kontakta sjukvården vid misstänkt smitta hos människor

Människor som infekteras får ofta hög feber och allmänpåverkan. Om smittan kommer via myggstick bildas ofta en böld vid bettstället. Närliggande lymfknutor svullnar ofta upp och kan precis som bölden i vissa fall brista.

Om man som människa misstänker att man smittats av harpest bör man kontakta sjukvården. Diagnos ställs genom att påvisa antikroppar mot harpestbakterien, oftast via blodprov. Harpest hos människa behandlas ofta med antibiotika men dödligheten även utan behandling har visat sig låg.

Harpest hos husdjur är mycket ovanligt

Harpest är mycket ovanligt hos hundar och katter och andra husdjur. Tamkaniner har visat sig vara mer motståndskraftiga mot smittan än tex harar och sjukdomen ses inte som en risk hos tamkaniner, även om de bor utomhus. Det finns fall där hundar eller katter blivit smittade efter att ha ätit en smittad gnagare eller druckit kontaminerat vatten, men symtomen har då varit mycket lindriga.

Mer information om harpest finns att läsa på sva.se

Är du orolig för ditt djur? Kontakta alltid en veterinär!

Hos FirstVet kan du alltid få hjälp med en första bedömning av ditt djur. Få råd, behandling eller remiss av en erfaren veterinär via videosamtal här!

Hos oss får du råd, behandling eller remiss genom videosamtal i mobilen.

Ställ din fråga direkt till någon av våra veterinärer. Genom videosamtal får du snabbt råd, diagnos och behandlingsförslag. Vid behov får du även remiss och i vissa fall recept.

Boka tid
  • Ingår i de flesta djurförsäkringar
  • Råd, behandling eller lokal remiss.

Fler artiklar om Hund