Hur kan FirstVet hjälpa ditt djur?

Här hittar du exempel på tillstånd som våra veterinärer kan hjälpa dig och ditt djur med.

Mage och tarm

Om ditt djur har diarré kan du via videosamtal få råd kring hur/ifall du kan behandla ditt djur i hemmet och när det är dags att söka fysisk veterinär. Behövs veterinärvård kan vi hjälpa till med att avgöra hur akut det är, vart du ska vända dig och hur du kan behandla djuret fram till veterinärbesöket.

Om ditt djur är väldigt trött, har tydligt ont i magen, visar symptom på uttorkning, inte fått i sig mat/vätska under en längre period eller har mycket/mörkt blod i avföringen behöver djuret få vård hos fysisk veterinär.

Läs mer om diarré hos hud, diarré hos katt eller diarré hos häst.

Kontakta oss för rådgivning i fall av diarré.

Om du sett tydliga tecken på maskinfektion (t ex mask i avföring/kräkningar) kan vi ge råd kring ifall ditt djur kan behandlas i hemmet eller om det behöver undersökas hos fysisk veterinär. Vid misstänkt parasitinfektion där symptomen inte är tydliga kan vi ge råd kring hur man med hjälp av provtagning tar reda på om djuret har mag-tarmparasiter.

FirstVets veterinärer kan hjälpa dig att bedöma ditt djurs kräkningar och allmäntillstånd, tala om hur/ifall du kan behandla ditt djur i hemmet och när det är dags att söka fysisk veterinär. Behövs veterinärvård kan vi hjälpa till med att avgöra hur akut det är, vart du ska vända dig och hur du kan behandla djuret fram till veterinärbesöket.

Om ditt djur är väldigt trött, har tydligt ont i magen, har kräkts många gånger under kort tid, visar symptom på uttorkning, inte får behålla mat/vätska eller har blod i kräkningarna behöver djuret få vård hos fysisk veterinär.

Läs mer om kräkning hos hund eller kräkning hos katt.

Kontakta oss för rådgivning i dessa ärenden.

Om din hund eller katt har ont i magen kan vi hjälpa dig att bedöma situationen, ge råd kring hur du ska behandla ditt djur eller berätta för dig när veterinärbesöket är nödvändigt. Vi kan hjälpa dig att bedöma hurvida ärendet är brådskande och vid behov remittera dig till rätt veterinär för ditt djur.

Vi kan via videosamtal hjälpa dig att bedöma situationen, tala om ifall du kan behandla ditt djur i hemmet eller om det är dags att söka fysisk veterinär. Om möjligt, ta gärna tempen på ditt djur innan videosamtalet, det underlättar veterinärens bedömning. Om ditt djur är väldigt trött, har tydligt ont i magen, visar symptom på uttorkning eller inte har ätit något alls på länge kan du bli remitterad till fysisk veterinär. Vi kan i så fall hjälpa till med att avgöra hur akut det är, vart du ska vända dig och hur du kan behandla djuret fram till veterinärbesöket.

Läs mer om katt som inte äter.

Om din hund/katt har ätit ett olämpligt föremål kan vi hjälpa dig med att bedöma situationen samt ge rekommendationer kring ifall ditt djur behöver komma till fysisk veterinär eller ifall du kan avvakta. Behöver ditt djur veterinärvård kan vi hjälpa dig med att tala om hur akut det är och vart du bör vända dig.

Om du misstänker att ditt djur svalt ett större föremål som kan fastna i eller skada tarmen behöver du få rådgivning snarast - om det är mer än 30 minuters väntetid till oss bör du kontakta närmsta öppna veterinärmottagning för rådgivning.

Vi kan hjälpa dig med att bedöma situationen, ge råd kring hur du ska behandla ditt djur i hemmet eller berätta för dig när veterinärbesöket är nödvändigt. Vi kan hjälpa dig att bedöma om ärendet är brådskande och om behov remittera dig till rätt veterinär för ditt djur.

Läs mer om förstoppning hos hund och katt.

Vi kan hjälpa dig med att bedöma situationen, ge råd kring hur du ska behandla ditt djur i hemmet eller berätta för dig när veterinärbesöket är nödvändigt. Vi kan hjälpa dig att bedöma hurvida ärendet är brådskande och vid behov remittera dig till rätt veterinär för ditt djur.

Läs mer om analsäcksinflammation hos hund och katt.

Förgiftningar

Viktig information: om du misstänker att ditt djur blivit förgiftat och det är mer än 15 minuters väntetid till oss; Boka gärna ett videosamtal till oss men under väntetiden bör du försöka kontakta närmaste öppna veterinärklinik för rådgivning. Vid förgiftningsmisstanke är det viktigt att få rådgivning så snabbt som möjligt. Om djuret t ex behöver få kräkmedel hos veterinär bör detta helst ske inom ca 2 timmar efter intag, därefter finns risk för att större delen av giftet börjar passera vidare till tarmen. Eventuell väntetid till oss får absolut inte fördröja så snabb behandling som möjligt.

Om du misstänker att ditt djur har fått i sig något giftigt kan vi hjälpa till att avgöra ifall du kan göra något själv hemma eller om djuret behöver komma under behandling hos fysisk veterinär. Vid bokningen är det viktigt att du anger så noggrann information som möjligt kring vad ditt djur kan ha fått i sig, hur stor mängd det kan ha rört sig om samt vad ditt djur väger. Detta för att veterinären ska kunna göra en snabb bedömning.

Viktig information: om du misstänker att ditt djur blivit förgiftat och det är mer än 15 minuters väntetid till oss; Boka gärna ett videosamtal till oss men under väntetiden bör du försöka kontakta närmaste öppna veterinärklinik för rådgivning. Vid förgiftningsmisstanke är det viktigt att få rådgivning så snabbt som möjligt. Om djuret t ex behöver få kräkmedel hos veterinär bör detta helst ske inom ca 2 timmar efter intag, därefter finns risk för att större delen av giftet börjar passera vidare till tarmen. Eventuell väntetid till oss får absolut inte fördröja så snabb behandling som möjligt.

Om du misstänker att ditt djur har fått i sig något giftigt kan vi hjälpa till att avgöra ifall du kan göra något själv hemma eller om djuret behöver komma under behandling hos fysisk veterinär. Vid bokningen är det viktigt att du anger så noggrann information som möjligt kring vad ditt djur kan ha fått i sig, hur stor mängd det kan ha rört sig om samt vad ditt djur väger. Detta för att veterinären ska kunna göra en snabb bedömning.

Läs mer om chokladförgiftning hos hund.

Viktig information: om du misstänker att ditt djur blivit förgiftat och det är mer än 15 minuters väntetid till oss; Boka gärna ett videosamtal till oss men under väntetiden bör du försöka kontakta närmaste öppna veterinärklinik för rådgivning. Vid förgiftningsmisstanke är det viktigt att få rådgivning så snabbt som möjligt. Om djuret t ex behöver få kräkmedel hos veterinär bör detta helst ske inom ca 2 timmar efter intag, därefter finns risk för att större delen av giftet börjar passera vidare till tarmen. Eventuell väntetid till oss får absolut inte fördröja så snabb behandling som möjligt.

Om du misstänker att ditt djur har fått i sig något giftigt kan vi hjälpa till att avgöra ifall du kan göra något själv hemma eller om djuret behöver komma under behandling hos fysisk veterinär. Vid bokningen är det viktigt att du anger så noggrann information som möjligt kring vad ditt djur kan ha fått i sig, hur stor mängd det kan ha rört sig om samt vad ditt djur väger. Detta för att veterinären ska kunna göra en snabb bedömning.

Läs mer om vindruvor och russin för hund.

Ögon

Om ditt djur har ögoninflammation kan veterinären ge dig råd kring vad du kan göra hemma och när det är dags att söka fysisk veterinär. Bedömer vi att ditt djurs ögon behöver undersökas på klinik kan vi remittera dig till rätt veterinär.

Om ditt djur kisar/kniper med ögat/ögonen behövs i regel undersökning hos fysisk veterinär - vi hjälper dig med bedömning av situationen och remitterar dig till lämplig veterinärklinik. Eventuellt långa väntetider till veterinär får inte försena att djuret blir undersökt samma dag.

Vi skriver inte ut ögonsalvor innehållande antibiotika via FirstVet, men det är också relativt ovanligt att antibiotikabehandling behövs. Problem med ögonen har oftast en bakomliggande orsak och har sällan bakterieinfektion som enda orsak

Läs mer om ögoninflammation om hund och katt eller om ögoninflammation hos häst.

Om ditt djur har rinnande ögon kan veterinären ge dig råd kring vad du kan göra hemma och när det är dags att söka fysisk veterinär. Via videosamtal kan veterinären hjälpa dig att bedöma hur brådskande det är och om undersökning på klinik är nödvändigt. Om klinikbesöket är ett behov remitterar vi dig till rätt veterinärklinik och hjälper dig att behandla djurets ögon under tiden.

Om ditt djur kisar/kniper med ögat/ögonen behövs i regel undersökning hos fysisk veterinär - vi hjälper dig med bedömning av situationen och remitterar dig till lämplig veterinärklinik. Eventuellt långa väntetider till våra veterinärer får inte försena att djuret blir undersökt samma dag.

Läs om hur du håller koll på din hund eller katts ögon.

Om ditt djur kisar/kniper med ett eller båda ögonen behövs ofta undersökning hos fysisk veterinär. Orsaken kan exempelvis vara sår på hornhinnan eller en djupare inflammation i ögat, vilka båda ofta kräver undersökning och behandling av fysisk veterinär. Vi kan hjälpa till med att bedöma situationen, hur akut det är att uppsöka veterinär och vid behov hjälpa dig med till vilken veterinär du kan vända dig.

Läs om hur du håller koll på din hund eller katts ögon.

Munhåla och tänder

Om du misstänker att din hund/katt har problem med tänderna eller i munnen (t ex tandfrakturer, kvarsittande mjölktänder, tandsten, inflammerat tandkött) kan veterinären ge råd kring hur du ska gå vidare och när det är dags att söka fysisk veterinär. Vi kan även hjälpa till med remiss. Vid problem med tänder/munhåla är det bra om du innan bokningen kan bifoga flera skarpa bilder på tänderna, eftersom det vid själva videosamtalet ibland kan vara svårt att få djuret att visa upp problemet.

Läs om tandfraktur hos hund, hur du borstar tänderna på din hund eller hur du borstar tänderna på din katt.

Hud, päls och öron

Om din hund eller katt har fått en varfylld böld kan vi hjälpa dig att bedöma situationen, ge råd kring hur du ska behandla ditt djur eller berätta för dig när veterinärbesöket är nödvändigt. Vi kan hjälpa dig att bedöma hurvida ärendet är brådskande och vid behov remittera dig till rätt veterinär för ditt djur.

Om ditt djur har fått en hudutväxt eller knöl under huden kan vi hjälpa att bedöma hur du bör gå vidare, ifall utväxten behöver bedömas/provtas av fysisk veterinär och ge råd kring hur brådskande det i så fall är.

Om ditt djur har fått en sårskada kan vi ge råd kring ifall såret kan behandlas hemma, hur du i så fall kan behandla och när det är dags att söka fysisk veterinär. Vi skriver inte ut antibiotika vid misstänkt sårinfektion, för detta krävs undersökning hos fysisk veterinär. Dock är det relativt sällan som antibiotikabehandling behövs - veterinären kan hjälpa dig att bedöma vilken behandling som är aktuell för ditt djur. Kan såret inte bedömas tillfredsställande via videolänk (t ex om det är ett djupare sår)hänvisar vi i regel till fysisk veterinär. Vid bokningen vill vi gärna att du bifogar tydliga bilder på såret, eftersom det underlättar bedömningen.

Läs mer om sårvård för hund och katt.

Via videosamtal kan vi hjälpa dig att bedöma ditt djurs hudutslag/eksem, ge information om olika behandlingsalternativ och hur man bäst undviker att utslagen återkommer. Bedömer vi att utslagen är så kraftiga/utbredda att det behövs vård på veterinärklinik kan vi bedöma hur bråttom det är att söka vård, hur du kan behandla ditt djur fram till veterinärbesöket och vid behov hjälpa till med remiss.

Om ditt djur lider av klåda kan vi hjälpa till med att bedöma sannolik orsak till klådan och diskutera kring vilken utredning och behandling som kan behövas. Ibland behövs remiss till fysisk veterinär, eftersom det brukar behövas provtagning från huden för att se vad som är grundorsaken till klådan. Lider ditt djur av kronisk (långvarig) klåda kan vi hjälpa till med remiss till hudspecialist. Har klådan uppstått mer plötsligt och ditt djur visar tydliga tecken på parasitinfektion kan vi i vissa fall hjälpa till med behandling.

Vi skriver inte ut antibiotika eller klådstillande medicin (t ex kortisonpreparat), för detta krävs undersökning hos fysisk veterinär.

Läs mer om klåda och hudproblem hos hund eller katt.

Om din hund/katt har problem med öronen kan vi hjälpa till att bedömma om du kan göra något själv hemma och när det är dags att uppsöka en fysisk veterinär. Om djuret är mycket besvärat eller inte blir bättre efter inledande behandling behöver en fysisk veterinär titta in i hörselgången med specialinstrument och ta prover. Vi kan inte skriva ut örondroppar via FirstVet, eftersom man först måste veta ifall det finns svamp/bakterier i hörselgången och om trumhinnan är skadad. Detta kan endast avgöras via fysisk undersökning. Vi kan dock ge råd kring hur du kan behandla öroninflammationen fram till veterinärbesöket, hur brådskande det är att söka veterinär och vart du kan vända dig.

Klor

Vi kan hjälpa dig att bedöma kloskadan och ge rekommendationer kring ifall fysisk veterinär behöver uppsökas för åtgärd. Vissa kloskador kräver att klokapseln opereras bort i sin helhet, medan mindre skador ibland kan vårdas i hemmet. I vissa fall kan en bra bedömning inte göras utan att känna på klon, vi kommer då att hänvisa till fysisk veterinär för bedömning. Vid bokningen är det viktigt att du bifogar flera skarpa bilder på kloskadan från olika vinklar, detta underlättar bedömningen.

Läs om klosbrott hos hund.

Stukningar och hältor

Om ditt djur haltar kan vi hjälpa dig att bedöma hältan och avgöra om det är läge att uppsöka fysisk veterinär för undersökning. Bedömer veterinären att ditt djur behöver undersökas på klinik kan vi hjälpa dig att vända dig till rätt veterinär för ditt ärende. Vid långvariga eller återkommande problem med hälta eller andra smärttillstånd behöver man undersöka djuret hos fysisk veterinär innan läkemedel förskrivs. Detta för att försäkra sig om att djuret får rätt behandling för sina problem i ett så tidigt skede som möjligt. Vi kan vid behov även hjälpa till med remiss till ortoped.

Ryggsmärtor

Om ditt djur verkar ha ont i ryggen behövs i regel undersökning hos fysisk veterinär. Vi kan hjälpa dig att bedöma situationen, avgöra hur brådskande det är att uppsöka fysisk veterinär för undersökning och hjälpa till med remiss. Detta för att försäkra sig om att djuret får rätt behandling för sina problem i ett så tidigt skede som möjligt.

Könsorgan

Om ditt djur har problem med vulva eller penis (t ex slidkatarr, förhudskatarr, sårskador, utväxter eller andra problem) kan vi hjälpa dig att bedöma problemet och ge råd kring hur du bör gå vidare. Vissa problem kan behandlas i hemmet medan andra kräver undersökning hos fysisk veterinär. Bedömer vi att fysisk undersökning är nödvändig kan vi hjälpa till att avgöra hur brådskande det är samt hjälpa till med vart du ska vända dig.

Viktig information: om ditt djur verkar ha svårt att kissa är det bråttom att få hjälp hos fysisk veterinär. Vi hjälper gärna till med rådgivning och hänvisning i dessa fall, men väntetid till videomötet får inte försena behandling på veterinärklinik.

Om ditt djur har flytningar kan veterinären hjälpa dig att bedöma situationen och när det är dags att söka fysisk veterinär. Om möjligt, tag gärna tempen på ditt djur innan videosamtalet, det underlättar veterinärens bedömning. Om ditt djur är väldigt trött/hängigt, har feber eller illaluktande flytningar kan du komma att bli hänvisad till fysisk veterinär. Vi kan i så fall hjälpa till med att avgöra hur akut det är, vart du ska vända dig och hur du kan behandla djuret fram till veterinärbesöket.

Dräktighet och förlossningar

Vi kan hjälpa dig att avgöra om förlossningsförloppet är normalt och hur du kan hjälpa till med förlossningen i hemmet. Misstänker du förlossningskomplikationer får eventuell väntetid till oss dock inte försena kontakt med veterinär, då bör du därför istället kontakta närmsta öppna veterinärklinik.

Urinvägar

Om din hund/katt verkar besvärad när den kissar kan vi hjälpa dig att bedöma situationen, ge råd kring hur du ska behandla ditt djur eller berätta för dig när veterinärbesöket är nödvändigt. Vi kan hjälpa dig att bedöma hurvida ärendet är brådskande och vid behov remittera dig till rätt veterinär för ditt djur.

Om din hund/katt inte verkar kunna kissa alls och inte gjort det på många timmar måste du omedelbart ta dig till fysisk veterinär. Behöver du hjälp med vart du ska vända dig och hur du ska behandla djuret på väg till veterinären får du gärna kontakta oss för rådgivning, men var det länge sedan som ditt djur senast kissade eller djuret är mycket påverkat får videosamtalet inte fördröja resan till veterinär.

Vi kan hjälpa dig att bedöma situationen och diskutera kring vilken typ av problem det sannolikt rör sig om. Om ditt djur misstänks ha urinvägsinfektion behövs många gånger undersökning och analys av urinprov hos fysisk veterinär. Vi skriver inte ut antibiotika vid misstänkt urinvägsinfektion, för en sådan förskrivning behöver man först se att det finns bakterier och vita blodkroppar i urinen, oavsett hur tydliga symptom hunden/katten har. En sådan analys kan bara göras på veterinärklinik. Vi kan dock hjälpa dig med hänvisning till lämplig veterinär samt bedöma hur brådskande det är att ditt djur kommer under vård. Om möjligt, tag gärna tempen på ditt djur innan videosamtalet, det underlättar vår bedömning.

Läs mer urinvägsinfektion hos katt.

Med hjälp av din beskrivning kan vi diskutera kring de mest sannolika orsakerna till ditt djurs urinläckage och ge råd kring hur du bör gå vidare. Bedömer vi att inkontinensen behöver utredas/behandlas kan vi hjälpa till med remiss till fysisk veterinär. Vi skriver inte ut provbehandling mot inkontinens, för detta krävs undersökning och utredning hos fysisk veterinär.

Om din hund eller katt inte verkar kunna kissa alls och inte gjort det på många timmar måste du omedelbart ta djuret till fysisk veterinär eftersom detta kan vara ett livshotande tillstånd. Behöver du hjälp med vart du ska vända dig och hur du ska behandla djuret på väg till veterinären får du gärna kontakta oss för rådgivning, men var det länge sedan som ditt djur senast kissade eller djuret är mycket påverkat får videosamtalet inte fördröja resan till veterinär.

Läs om urinstopp hos katt.

Luftvägar

Om din hund eller katt har svårt att andas (andas snabbt och ytligt, tar i med buken för att andas, verkar onormalt flåsig eller på annat sätt har kraftigt påverkad andning) är det i regel akut att uppsöka fysisk veterinär. Är du osäker på hur akut läget är eller behöver du hjälp med vart du ska vända dig och hur du ska behandla djuret på väg till veterinären får du gärna kontakta oss för rådgivning, men videosamtalet får inte fördröja resan till veterinär.

Om din hund katt hostar kan vi hjälpa dig att avgöra ifall ditt djur behöver undersökas hos fysisk veterinär, diskutera kring olika sannolika orsaker till hostan samt vid behov hjälpa till med remiss för utredning/behandling. Katter som hostar ofta behöver ibland utredas hos fysisk veterinär, medan hundar som hostar många gånger kan vårdas i hemmet, t ex vid misstänkt kennelhosta där hunden mår bra i övrigt. Om möjligt, tag gärna tempen på ditt djur innan videosamtalet, det underlättar vår bedömning. Om vi bedömer att djuret kan vårdas i hemmet kommer du att få behandlingsråd.

Läs om hosta hos häst.

Om din hund eller katt är förkyld kan vi hjälpa dig att avgöra ifall ditt djur behöver undersökas hos fysisk veterinär, diskutera kring olika sannolika orsaker till förkylningen samt vid behov hjälpa till med remiss för utredning/behandling. Om möjligt, tag gärna tempen på ditt djur innan videosamtalet, det underlättar vår bedömning. Om vi bedömer att djuret kan vårdas i hemmet kommer du att få behandlingsråd.

Läs mer om snorig eller täppt katt.

Om din hund eller katt har inåtvända nysningar eller låter annorlunda när det andas kan vi hjälpa dig att avgöra ifall ditt djur behöver undersökas hos fysisk veterinär, diskutera kring olika sannolika orsaker till ljuden samt vid behov hjälpa till med remiss för utredning/behandling. Om vi bedömer att djuret kan vårdas i hemmet kommer du att få behandlingsråd.

Om din hund eller katt har svårt att andas (andas snabbt och ytligt, tar i med buken för att andas, låter väldigt mycket från luftvägarna, verkar onormalt flåsig eller på annat sätt har kraftigt påverkad andning) är det i regel akut att uppsöka fysisk veterinär. Behöver du hjälp med vart du ska vända dig och hur du ska behandla djuret på väg till veterinären får du gärna kontakta oss för rådgivning, men videosamtalet får inte fördröja resan till veterinär.

Nedsatt allmäntillstånd

Om ditt djur har nedsatt allmäntillstånd (verkar trött/hängigt, drar sig undan eller verkar påverkat på annat sätt) kan vi hjälpa dig att bedöma situationen och avgöra hur brådskande det är att uppsöka fysisk veterinär för utredning/behandling. Om möjligt, tag gärna tempen på ditt djur innan videosamtalet, det underlättar vår bedömning.

Om din hund eller katt har feber kan vi hjälpa dig att bedöma situationen och avgöra hur brådskande det är att uppsöka fysisk veterinär för utredning/behandling.

Hundars och katters kroppstemperatur mäts bäst med en rektaltermometer i ändtarmsöppningen. Man kan inte avgöra om ett djur har feber genom att känna på nosen eller på andra kroppsdelar. En hund har feber om kroppstemperaturen ligger över 39 °C (mäts i vila och inte direkt efter promenad/aktivitet). En katt kan ha normaltemperatur upp till 39 °C, men temperaturen kan bli lite högre än så om katten är stressad, vilket den ibland kan bli när man tar tempen. Är temperaturen 39,5 °C eller högre så har katten troligtvis feber.

Skötsel och utfodring

Vi hjälper gärna till med frågor kring skötsel och utfodring. Dock är det bra att veta att försäkringsbolagen i regel inte ersätter frågor som inte är relaterade till sjukdom. Bokar du ett videosamtal för frågor kring skötsel/utfodring av ett friskt djur kan du därför behöva stå för möteskostnaden själv, även om du har kostnadsfria videosamtal via ditt försäkringsbolag. Ett alternativ som alltid är kostnadsfritt är att använda vår frågelåda “Fråga veterinären” för dessa frågor.

Beteenderådgivning

Om din hund eller katt har beteenderelaterade problem (rädsla, oro, aggressivitet, tvångsbeteenden, kissar/bajsar på fel ställen eller andra problem) så kan våra beteendevetare hjälpa dig med rådgivning.

Under denna länk kan du läsa mer om våra djurpsykologer/beteendevetare: Veterinärer och specialister.

Observera att försäkringsbolagen i regel inte ersätter besök för beteenderelaterade problem, oavsett om du bokar besöket till veterinär eller till djurpsykolog/beteendevetare.

Vi kan inte skriva ut lugnande medel över videosamtal, eftersom en sådan förskrivning kräver en fullständig fysisk undersökning där veterinären lyssnar på hjärta och lungor. Om du vet med dig att din hund/katt är rädd för fyrverkerier kan vi dock hjälpa dig på andra sätt, genom att ge råd kring olika förebyggande åtgärder och träning. Har ditt djur hunnit utveckla fyrverkerirädsla rekommenderas i första hand behandling med beteendeterapi, dvs träning för att försöka minska rädslan. Denna träning kan vara ganska svår och tidskrävande och vi rekommenderar därför att man tar hjälp av en djurpsykolog/beteendevetare för att få hjälp med att lägga upp träningen. Exempelvis kan du boka in ett videosamtal hos våra djurpsykologer/beteendevetare se ovanstående rubrik. Se helst till att söka hjälp i god tid innan nyår, för att ditt djur ska ha bästa chans att få hjälp.

I vår artikel om fyrverkerirädsla kan du läsa om förebyggande åtgärder och om hur man på olika sätt kan hjälpa det redan rädda djuret, sök i vår artikeldatabas efter artikeln: Rädsla för fyrverkerier hos katt och hund.

Observera att försäkringsbolagen i regel inte ersätter besök för beteenderelaterade problem, oavsett om du bokar besöket till veterinär eller till djurpsykolog.

Akutsjukvård

Om du misstänker att ditt djur har blivit ormbitet bör du hålla djuret så stilla som möjligt och omedelbart söka vård hos fysisk veterinär. Behöver du hjälp med vart du ska vända dig och hur du ska behandla djuret på väg till veterinären får du gärna kontakta oss för rådgivning, men det är i första hand klinikvård som krävs och videosamtalet får inte fördröja resan till fysisk veterinär.

Läs Ormbett så agerar du snabbt och rätt.

Om du misstänker att ditt djur befinner sig i chock måste du omedelbart ta dig till fysisk veterinär. Behöver du hjälp med vart du ska vända dig och hur du ska behandla djuret på väg till veterinären får du gärna kontakta oss för rådgivning, men videosamtal får inte fördröja resan till fysisk veterinär.

Tecken på att en hund är på väg in i chock är svaghet/vinglighet och hög puls. Efterhand får hunden kraftigt röda eller bleka slemhinnor och kraftigt nedsatt allmäntillstånd. Tecken på att en katt befinner sig i chock är kraftigt nedsatt allmäntillstånd (ligger ofta på sidan), långsam hjärtrytm och för låg kroppstemperatur, ibland kan tassar och svans kännas kalla.

Vid mindre blödningar från små sårskador får du gärna kontakta oss för rådgivning. Vid större blödningar måste du omedelbart ta dig till fysisk veterinär. Behöver du hjälp med vart du ska vända dig och hur du ska behandla djuret på väg till veterinären får du gärna kontakta oss för rådgivning, men videosamtalet får inte fördröja resan till fysisk veterinär.

Om din hund/katt har svårt att andas (andas snabbt och ytligt, tar i med buken för att andas, låter väldigt mycket från luftvägarna, verkar onormalt flåsig eller på annat sätt har kraftigt påverkad andning) är det i regel akut att uppsöka fysisk veterinär. Behöver du hjälp med vart du ska vända dig och hur du ska behandla djuret på väg till veterinären får du gärna kontakta oss för rådgivning, men det är i första hand fysisk vård som krävs och videosamtalet får inte fördröja resan till veterinär.

Läs räkna andetag på din hund.

Om du misstänker att din hund/katt har drabbats av värmeslag och djuret är svagt/vingligt, faller ihop, inte orkar resa sig och/eller har andningssvårigheter så måste du omedelbart uppsöka fysisk veterinär. Behöver du hjälp med vart du ska vända dig och hur du ska behandla djuret på väg till veterinären får du gärna kontakta oss för rådgivning, men mötet med oss får inte fördröja resan till veterinär.

Om ditt djur uppvisar tidiga tecken på lindrig värmestress (en hund kan t ex hässja, dregla, vara orolig, söka svalka och ha röda munslemhinnor) kan det vara aktuellt att försöka kyla ned djuret på plats innan veterinär uppsöks. I dessa lägen kan du kontakta oss för rådgivning. (Vid eventuell väntetid rekommenderar vi att istället kontakta en öppen veterinärmottagning så snart det går, för att behandlingen inte ska fördröjas). Du kan även läsa mer i nedanstående länk om hur lindrig värmestress kan behandlas. Observera att ditt djur även efter lindrigare värmeslag bör undersökas av fysisk veterinär, oavsett hur djuret mår efter nedkylning.

Läs om värmeslag hos hund, värmeslag hos katt eller värmeslag hos kanin.

Om du misstänker att din hund har drabbats av magomvridning (hunden försöker kräkas utan att få upp något, är orolig och verkar ha ont i magen, ofta ser buken uppsvullen ut) måste du omedelbart uppsöka fysisk veterinär med hunden. Behöver du hjälp med vart du ska vända dig och hur du ska behandla djuret på väg till veterinären får du gärna kontakta oss för rådgivning, men det är fysisk vård som krävs och mötet med oss får inte fördröja resan till veterinär.

Om ditt djur haft kramper behövs i regel undersökning hos fysisk veterinär men det är inte alltid akut. Vi kan hjälpa dig att bedöma situationen och avgöra hur akut läget är. Det finns många olika sjukdomar som kan ge kramper. För att komma fram till diagnos och hur djuret bör behandlas behövs en grundlig fysisk undersökning och vidare utredning med bl a blodprover. Ett videosamtal kan inte ersätta en sådan utredning. Vi hjälper dock till med hänvisning/remiss till fysisk veterinär.

Viktig information: om ditt djur har ihållande kramper som pågår mer än 5 minuter, eller flera krampanfall under samma dygn,är det akut att uppsöka fysisk veterinär. Behöver du hjälp med vart du ska vända dig får du gärna kontakta oss för rådgivning, men djuret behöver snabb vård och eventuella väntetider till oss får inte försena resan till fysisk veterinär.

Vi förskriver inte förebyggande mediciner mot kramper eller kramplösande mediciner, då dessa är narkotiska preparat och djuret måste utredas hos fysisk veterinär för eventuell förskrivning.

Recept på läkemedel

Vi skriver ut receptbelagda fästingmedel till din hund/katt. För förskrivning krävs att ditt djur är närvarande vid videosamtalet.

Boka ett fästingsamtal.

Vi kan i regel inte hjälpa till med receptförnyelser. Om ditt djur står på en medicin på grund av en kronisk sjukdom bör helst den veterinär som senast undersökte djuret kontaktas för eventuell receptförnyelse. Om recept endast har skrivits ut för en kortare tid beror det oftast på att den behandlande veterinären tycker att djuret behöver bedömas på nytt innan receptet förlängs. Ett videosamtal kan tyvärr inte ersätta en sådan bedömning.

Vi kan inte skriva ut lugnande medel över videosamtal, eftersom en sådan förskrivning kräver en fullständig fysisk undersökning där veterinären lyssnar på hjärta och lungor. Om du vet med dig att din hund/katt är rädd för något kan vi dock hjälpa dig på andra sätt, genom att ge råd kring olika förebyggande åtgärder och träning. Har ditt djur hunnit utveckla en stark rädsla mot något rekommenderas i första hand behandling med beteendeterapi, dvs träning för att försöka minska rädslan. Denna träning kan vara ganska svår och tidskrävande och vi rekommenderar därför att man tar hjälp av en djurpsykolog/beteendevetare för att få hjälp med att lägga upp träningen. Exempelvis kan du boka in ett videosamtal hos våra djurpsykologer/beteendevetare, läs gärna mer om dessa under “Kan FirstVet hjälpa till med beteenderådgivning?”.

P-piller ges för att tillfälligt förhindra löp och dräktighet men bör inte användas för att avbryta pågående löp. P-piller till katt har flera svåra biverkningar. Om katten inte skall gå i avel rekommenderas därför att man kastrerar sin honkatt kirurgiskt istället.

FirstVet skriver ut p-piller för kortvarig användning åt frisk könsmogen avelshona. För förskrivning krävs alltid att djuret är närvarande vid videosamtalet. Boka i tjänsten Fästingmedel för katt.

Läs gärna mer om p-piller till katt i vår artikel: P-piller till katt

Röntgenbilder

Vi läser inte av röntgenbilder via FirstVet, av flera olika skäl. Det främsta skälet är att en röntgenbild inte ger all den information som behövs för att man som veterinär ska kunna uttala sig om hur ett djur mår eller hur prognosen för behandling/tillfrisknande ser ut. Utifrån enbart en röntgenbild kan man exempelvis inte avgöra hur ett organ fungerar eller om något gör ont, en röntgenbild är bara en av pusselbitarna i en utredning.

För att kunna uttala sig om diagnos och prognos behöver man undersöka djuret på plats och sedan göra en samlad bedömning av hur patienten mår, vad man har sett på röntgen och vad eventuella andra provtagningar/undersökningar har visat. Detta är alltså en bedömning som behöver göras av den veterinär som också har undersökt ditt djur. För att en röntgenbild ska kunna avläsas korrekt behövs dessutom bildfiler med särskilda format, särskilda röntgenavläsningsprogram och bildskärmar med betydligt högre upplösning än vad vanliga bildskärmar har. I en komprimerad bildfil (t ex jpg, gif) är det omöjligt att få tillräckligt bra detaljupplösning för att man säkert ska kunna uttala sig om röntgenbilden. Vid behov kan vi hjälpa till med remiss till ortoped för vidare bedömning eller utredning.

Intyg

Vi på FirstVet kan dessvärre inte hjälpa till med utfärdande av intyg. För att kunna skriva intyg på ett korrekt sätt behöver man kunna styrka identiteten på djuret och detta kan inte göras på ett tillförlitligt genom ett videosamtal.